NĂM ĐỨC TIN : SỨ ĐIỆP CỦA ĐHY PIACENZA, TỔNG TRƯỞNG BỘ GIÁO SĨ, GỞI CÁC LINH MỤC

Một gợi ý của Bộ Giáo Sĩ, mỗi tháng

Đức Hồng y Mauro Piacenza, trong sứ điệp gởi các linh mục nhân dịp Năm Đức Tin, đã cho biết rằng, trong Năm Đức Tin, Bộ Giáo Sĩ sẽ gợi ý mỗi tháng, « một vài yếu tố suy tư cho việc thường huấn » các linh mục, để « tái khám phá liên lỉ » thiên chức linh mục.

Khi cầu chúc một Năm Đức Tin « mạnh mẽ, say mê và phong nhiêu », ĐHY đã nhắc nhở các linh mục rằng họ là những người « chăm sóc các linh hồn » và « việc giải thích các bản văn của Công đồng chung Vatican II » được giao phó cho họ.

Dưới đây là sứ điệp của ĐHY Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ :

 

SỨ ĐIỆP GỞI CÁC LINH MỤC NHÂN DỊP KHAI MẠC NĂM ĐỨC TIN

Anh em linh mục rất thân mến,

Ngày 11 tháng Mười sắp đến Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, qua thánh lễ đồng tế đại triều, sẽ khai mạc Năm Đức Tin, được công bố nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vatican II và kỷ niệm 20 năm ban hành Sách Giáo Lý Hội Hội Công Giáo. Hai biến cố có một tầm quan trọng đặc biệt và gắn liền sâu xa với nhau. Quả thế, Công đồng được giải thích cách đích thực bởi Sách Giáo Lý và Sách Giáo Lý, trên thực tế, là “Sách Giáo Lý của Công Đồng” : cần phải luôn lắng nghe Công Đồng để vận dụng những cải cách đích thực mà Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho Giáo Hội và các Nghị Phụ đã chỉ ra cách có thẩm quyền trong các bản văn của Công nghị cao quý này.

Trong mọi hoàn cảnh và cho dầu thừa tác vụ nào được Đấng Bản Quyền của riêng mỗi người giao phó cho họ đi nữa, các linh mục phải luôn coi mình như là “có trách nhiệm gánh vác các linh hồn”, mà việc thực thi “Munus docendi” (“chức năng giảng dạy”), qua chứng tá và giáo thuyết, thuộc phần trọn vẹn của “cura animarum” (“việc chăm sóc các linh hồn”) này.

Anh em linh mục rất thân mến, mỗi người chúng ta cũng được giao phó việc giải thích đúng đắn các bản văn của Công Đồng Chung Vatican II ; dù cách xa 50 năm, chúng vẫn giữ được tất cả tính ngôn sứ thần khí của chúng và chúng đòi hỏi phải được biết đến, trong tính liên tục của Truyền Thống Giáo Hội và trong ước muốn Cải Cách mà chúng là tiếng vọng và là chân trời. Tiếp đến, cách tốt nhất vận dụng các giáo huấn của Công Đồng là giúp hiểu biết Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, một dụng cụ quy chiếu chắc chắn về mặt giáo thuyết và luân lý.

Bộ Giáo Sĩ có ý định đề nghị mỗi tháng, trong suốt Năm Đức Tin, một vài yếu tố suy tư cho việc thường huấn. Như thế, khi mong muốn rằng bằng việc dành ưu tiên cho đức tin và những hệ quả hiện sinh của sự gặp gỡ thân mật, cá nhân và cộng đoàn với Đấng Phục Sinh, việc tái khám phá liên lỉ những gì chúng ta là với tư cách linh mục, và do đó giá trị của những hành vi mà chúng ta thực hiện, có thể được nâng đỡ. Quả thế, nơi chân trời của đức tin, tất cả các hành động bí tích của người linh mục được tìm thấy ; chính ngài, ở giữa lòng Giáo Hội và nhân danh Chúa Kitô, biến ơn cứu độ được ban tặng cho muôn người thành hành động. Không có chân trời được rộng mở “đến tận Trời” này, mối nguy của một não trạng công chức (fonctionnalisme) trần tục là luôn rình rập, có nguy cơ được thể hiện bằng tham vọng đương đầu với những thách đố mới của thời đại chúng ta, theo những quy chiếu và bằng những phương tiện và những tiêu chí thuần túy nhân loại.

Trái lại, thách đố đích thực là thách đố mà Chúa Kitô Phục Sinh và Thân Thể của Ngài là Giáo Hội, đã đưa ra cho thế giới từ hai ngàn năm nay : một thách đố tình yêu, chân lý và hòa bình, thách đố của một sự hoàn thành đích thực và một sự nhân bản hóa sâu xa và hiện thực của thế giới.

Khi cầu chúc cho anh em một Năm Đức Tin mạnh mẽ, say mê và phong nhiêu, tôi hết lòng khấn cầu cho mỗi người trong anh em sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông Đồ và là Mẹ của Giáo Hội, và tôi hết lòng chúc lành cho tất cả anh em.

Tý Linh chuyển ngữ on by Xuân Bích Việt Nam

 


Năm Đức Tin: Sứ Điệp Của ĐHY Piacenza, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ gửi các linh mục