ĐỨC CHA DAVID RICKEN ĐỀ NGHỊ 10 CÁCH ĐỂ SỐNG NĂM ĐỨC TIN

Nhân dịp Năm Đức Tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vatican II và 20 năm ban hành Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, Đức cha David Ricken, chủ tịch Ủy ban Phúc Âm hóa và Giáo lý của HĐGM Hoa Kỳ, đã đưa ra 10 cách thức giúp người Công giáo sống Năm Đức Tin này.

1. Tham dự Thánh lễ.

2. Đi xưng tội.

3. Học hỏi đời sống của các thánh.

4.  Đọc Thánh Kinh hằng ngày.

5. Đọc các văn kiện của Công đồng Vatican II.

6. Học hỏi Sách Giáo Lý.

7.  Tình nguyện làm việc trong giáo xứ.

8. Giúp người nghèo túng.

9. Mời một người bạn tham dự Thánh lễ.

10. Sáp nhập Các Mối Phúc vào đời sống thường ngày.

Nguồn: Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ

Tý Linh on by Xuân Bích Việt Nam

 


Mục Lục Năm Đức Tin