Nhưng phải sống cách nào cho xứng đáng là người thực sự có đức tin ?

Có đức tin là điu ti cn thiết nhưng quan trng hơn là phi sng đc tiny bng hành đng c th t trong tâm hn ra đến mi hành đng bên ngoài giữa bao người không có đc tin đ minh chng mình khác vi h ở điểm then cht là có đng lc ni tâm hướng dn mi tư tưởng, tình cm và hành động ca mình v Thiên Chúa là đích đim ca mi s thin ho, sự lành và trong sạch gia thế gian ô uế vì tội lỗi, vì gian ác và đy bất công, vô nhân đo. Đng lc đó là nim tin có Chúa là Đng trn tt trọn lành, uy quyn vô song, rt công bình và giu tình thương.

Như vậy, người có đc tin phi sng đc tin y sao cho phn nh trung thc những đc tính ca Đng mình tin yêu tôn th đ nh sng nim tin như vậy, ta s gii thiu Chúa cho người khác chưa biết Chúa đ h được thy Chúa hiện din trong ta và đem lòng tin yêu Người như Chúa Giêsu đã dy các môn đệ xưa:

“ Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…. Cũng vy, ánh sáng ca anh em phải chiếu giãi trước mt thiên h, đ h thy nhng vic tt đp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em Đng ng trên tri.” ( Mt 5: 14-16)

Nói rõ hơn, trong khi nhng người không có nim tin Chúa, nên làm những việc sai trái như th gian, nói di, bt công bóc lt người khác, trm cắp, nht là giết người, gian dâm, c bc, thay v đi chng, tiếp tay với k cm quyn vô đo đ đàn áp, trit h nhng ai chng đi đòi quyn sống và công bình xã hi… thì người có đức tin phi nêu cao nhng giá trị ca nim tin là ngay thng, lương thin, công bình, bác ái, yêu thương, tha th và trong sch đ nên nhân chng đích thc cho Chúa trước mặt nhng người không có nim tin và đang làm nhng s xu, s d nói trên, để mong thức tnh h t b con đường dn đến hư mt đi đi.

 

Như thế, sng đc tin cách hoàn ho và cụ th không nhng góp phn phúc âm hóa người khác mà còn nói lên chính mình là người thc s tin có Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng to dng muôn loài, mi vt và đc bit to dựng con người” ging hình nh Thiên Chúa” ( St 1 : 27) Đng “mun cho mọi người được cu đ và nhn biết chân lý.” ( 1 Tm 2 : 4), vì “Thiên Chúa là tình yêu…” ( 2 Ga 4: 8).

Nói khác đi, đức tin phi được chng minh bng hành đng c th đ cho thy sự trung thc gia lý thuyết và thc hành, gia li nói suông là có đc tin khác biệt vi hành đng được đc tin thúc đy, soi dn và qui chiếu về Thiên Chúa là ngun mch chân lý, và thin ho như Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã dy như sau:

“ Hỡi người đu óc rng tuếch : bn có mun biết rng đc tin không có hành động là vô dng không? ông Ap-bra-ham tổ ph chúng ta đã chng được nên công chính nhờ hành đng, khi ông hiến dâng con mình là I-Xa-ac trên bàn thờ đó sao? Bn thy đó, đc tin hp tác vi hành đng ca ông, và nhờ hành đng mà đc tin nên hoàn ho.” ( Gc 2 : 20-22)

Nghĩa là, vì có đức tin mnh m và lòng mến Chúa thâm sâu, nên ông Abraham đã dám hy sinh con một ca ông là Issac theo li đòi hi ca Thiên Chúa nhằm th thách đc tin và lòng mến ca ông. Nếu Chúa không sai S thn đỡ ly tay ông đang cm dao vung lên, thì chc chn con ông đã b giết. Thiên Chúa đã can thiệp đ cu mng sng ca Issac, vì đã nhìn thy rõ đức tin phi thường ca ông Apbraham, nên Chúa đã phán bo ông như sau qua Sứ thn ca Người:

“Sứ Thần ca ĐC CHÚA t tri gi ông Abraham mt ln na và nói:” Đây là sấm ngôn ca Đc Chúa, Ta ly danh Ta mà th: bi vì ngươi đã làm điu đó, đã không tiếc con ca ngươi, con mt ca ngươi, nên Ta s thi ân giáng phúc cho ngươi, s làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiu như sao trên bầu tri, như cát ngoài bãi bin…chnh bi vì ngươi đã vâng li Ta.” ( St 22: 15- 18)

Sự kiện trên cho thy là ông Abraham đã th hin cách c th lòng tin yêu Thiên Chúa qua việc ông dám hy sinh con mt ca mình đ tế l Chúa như Người đã truyn cho ông. Hành đng c th ca ông đã đủ minh chứng đc tin mạnh m và hoàn ho ca ông khiến ông tr nên người cha ca nhng ai tin và yêu mến Thiên Chúa cách c th và đy thuyết phc như Thánh Gia-cô-bê nói trên đây.

Cũng phải k thêm gương đc tin sáng chói na là ca các Thánh T Đo- đc biệt là các anh hùng T Đo Viêt-Nam, cha ông chúng ta đã can đm và anh dũng chịu mi cc hình đ tuyên xưng nim tin st son ca mình trước bạo quyn bách hi. Chính nh máu các ngài đ ra mà ht ging đc tin đã nẩy sinh ra nhiu tin hu cho Giáo Hi Việt-Nam.

Ngày nay, chúng ta không có cơ hi đ máu mình ra đ tuyên xưng đc tin như các anh hùng Tử Đo xưa kia. Nhưng chúng ta vn có nhiu cơ hi khác để minh chứng đc tin ca mình trước bao người không có đc tin và đang làm những s d như giết người, giết thai nhi, bóp nght lương tâm đ lường gạt người khác, hoc làm nhng vic có ch đích mi gi người khác phm tội như m sòng bc, nhà mi dâm, buôn bán ma túy, hoc ph n cho kỹ nghệ dâm ô dưới chiêu bài “hôn nhân nước ngoài” khiến biết bao ph n, vì nghèo đói, phải cam chu đem bán mình làm thú vui cho k vô luân vô đạo trong và ngoài nước.

Trước thực trng ghê tm này, người tín hu Chúa Kitô- đu được mong đi sng niềm tin ca mình cách c th là không nhng phi xa tránh nhng li sống vô luân vô đạo nói trên mà còn phi can đm lên án nhng tt hu thê thảm v luân lý, đo đc ca xã hi mình đang sng, theo gương Chúa Kitô, Người đã lên án ti li ca thế h đương thi như sau :

“Thế h gian ác và ngoi tình này đòi du l. Nhưng chúng s không được du l nào, ngoài du l ông Giô-na..” ( Mt 16: 4)

Dấu lạ ông Giô-na là du dân thành Ni-ni-vê, nghe li cnh cáo ca ngôn sứ Giô-na để ăn chay, sám hi, xin Chúa tha th không đánh pht và Chúa đã nhậm li xin tha không trng pht h như Người đã ngăm đe. ( Gn 3: 1-10)

Như vậy, gương đc tin ca ông Abraham và ca các Thánh T Đo phi là những khuôn vàng thước ngc cho chúng ta ngày nay noi theo đ minh chng cụ th trước thế gian chúng ta tht s tin yêu Chúa, Đng chúng ta không được xem thy, nhưng vng lòng tin có Người là Cha toàn năng. Người yêu thương mi con cái loài người đến mc đã hy sinh chính Con Mt của mình là Chúa Kitô, Đng cũng vui lòng hiến mng sng mình cho chúng ta được tha th ti li và có hy vng được cu đ đ sng hnh phúc muôn đời vi Chúa tình thương trên Nước tri mai sau.

Phải nói là có hy vọng thôi ch không phi là bo đm chc chn ngay t bây giờ vì tt c còn tùy thuc mt phn nơi thin chí ca mi người chúng ta trong cuộc sng đc tin trên trn thế này.

Thực vậy, chúng ta phi sng đc tin có Chúa mi chiu kích như đc tin đòi hỏi. Đó là -trước hết- phi thc tâm yêu mến Chúa trên hết mi s, và cương quyết t b ma qu là k gây ra mi ti li đ mong đy xa con người ra khi tình thương ca Chúa. Đó là hành động c th đ chng minh hùng hồn đc tin hoàn ho vì “ đc tin không có hành đng thì qu đức tin chết.” như Thánh Gia-cô-bê Tông Đ đã dy. (cf. Gc 2: 17)

Kinh nghiệm ph biến trong cuc sng khp mi nơi cũng cho ta thy là người nào ch nói, nói nhiều, nói hay, mà không thc hành điu mình nói thì chắc chn s không thuyết phc được ai tin nhng gì mình nói. Thí dụ hô hào, kêu gọi người khác làm vic bác ái, giúp đ thiết thc cho người đang nghèo đói, nhưng bn thân mình li không h b ra một đồng nào để giúp các nn nhân trong khi mình có dư kh năng làm vic đó, thì làm sao lời kêu gi ca mình được ai hưởng ng na ?

Lại nữa, khuyên người khác sng hòa thun v chng mà mình li ly d v hay chồng đ ly người khác tr, đp hơn thì li khuyên của mình còn thuyết phục được ai na ?

Cũng vậy, mang danh người tín hu Chúa Kitô mà tham gia vào nhng vic làm ăn bất lương, bt công, bóc lt người khác, dng dưng trước s khó nghèo của người khác, có dư thì gi đi hu hí, nhy nhót mt nết, vui ci thâu đêm suốt sáng, nhưng li không có gi đi d l ngày Chúa Nht cách trọn vn, cũng như không h cu nguyn và năng xưng ti, rước Mình Thánh Chúa, thì đức tin kia còn sng hay đã chết?

Lại nữa, ming nói tôi tin Chúa Kitô, mà chân li bước vào nhng con đường dẫn đến các sòng bc ln nh, đến nhng nơi mua bán dâm ô, hoc nhngi gii trí ti li đ tha mãn thú vui xác tht, và nht là thú u-dâm ( child prostitution) rất khn nn thì mang danh Công giáo và tuyênng đc tin ngoài môi ming có ích lợi gì cho ai?

 

Khi lời nói không đi đôi vi vic làm thì s tr thành người đo đc gi, giống bn bit phái và lut sĩ mà Chúa Giêsu đã nng li ch trích xưa kia.

Những ai sống kiu này cn nghe li li Chúa Giêsu đã nói vi các môn đ xưa như sau: “Không phi bt c ai thưa vi Thy, Ly Chúa, Ly Chúa là được vào Nước Tri c đâu, nhưng ch ai ai thi hành ý mun ca Cha Thy, Đấng ng trên tri, mi được vào mà thôi.” ( Mt 7: 21)

Thi hành ý muốn ca Cha trên Tri có nghĩa là phi sng đc tin thc s từ trong tâm hồn ra đến hành đng bên ngoài sao cho phn nh trung thc những giá tr ca Tin Mừng Cu Đ mà Chúa Kitô đã rao ging và không hổ thẹn phi xưng danh Chúa và sng nhng đòi hi ca Phúc Âm s sng trước mặt người đi, trước mt nhng k đang sng theo “văn hóa ca s chết” để làm nhng điu gian ác vô luân vô đo khp nơi.

Người tín hữu nào không có can đm sng đc tin như vy thì hãy nghe li Chúa cảnh giác sau đây:”gia thế h ngoi tình và ti li này, ai h thn vì Ta và những li Ta dy, thì Con Người cũng s h thn vì k y, khi Người ng đến cùng vi các thánh thiên thn, trong vinh quang của Cha Người.” ( Mc 8: 38).

Tóm lại, Năm Đc Tin mi gi mi tín hu không nhng dâng li cm t Chúa về quà tng đc tin quý giá đã nhn được , mà cn thiết phi nhìn li cách sống đc tin ca mình trong bao năm qua, đ t đó – vi ơn Chúa Thánh Linh soi sáng – biết chuyn hướng đi sng đc tin ca mình cho thêm cụ th và sng đng đ sng xng đáng là nhân chng cho Chúa Kitô trước mt người khác trong hoàn cnh tc hóa, phn Kitô-giáo ca thế giới ngày nay.

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 


Mục Lục Năm Đức Tin