“… Cuộc Hoán Cải Trở Về với Nước Thiên Chúa”

(Giáo Huấn về Năm Đức Tin, kỳ thứ 17, 13-02-2013)

(dongten.net) 17/02/2013

“…Chúa Giê-su biết rt rõ rng chng có quyn lc trn gian nào có th cu ri thế gii c, mà ch có sc mnh ca Thập Giá, ca khiêm nhường, ca yêu thương thì mi cu được thế gian mà thôi (x. cc 5-8)

Trong buổi Tiếp Kiến Chung hôm sáng th Tư 13-2-2013 va qua, Đc Giáo Hoàng Benedict XVI đã tiếp tc lot bài Hun Giáo v Năm Đc Tin, kỳ th 17 với ch đ “Những cơn cám d ca Chúa Giê-su và cuc hoán ci tr v vi Nước Thiên Chúa”. Điều đc bit trong bui Tiếp Kiến Chung ln này là trước bài hun t, ĐTC Benedict XVI chia sẻ tâm tình vn gn v biết c t nhim chc vị Giáo Hoàng của mình như mt li cáo biệt chung vi mi người. Các tham dự viên điu xúc đng và by t s đng cm ca h vi ĐTC bng nhng tràn pháo tay kéo dài. Sau những tâm tình y, ĐTC đã đi vào bài giáo huấn ca mình, bng cách xoáy sâu và làm rõ ý nghĩa t nhng cơn cám dỗ mà Chúa Ki-tô phải chu, và nhng li mi gi được gi lên t cuc chiến đấu ca Chúa Giê-su trước nhng cám d. Các câu hi quan trng mà ĐTC nêu lên để làm căn c cho bài hun giáo ca mình: trong đi sng ca tôi đâu mới là điu thc s quan trng? Đâu là ch ca Thiên Chúa trong đời sống ca tôi? Và Ngài là Chúa ca tôi hay ngược li? Nhng mu gương và những khích l t nhng cuc hoán ci vĩ đi nói vi chúng ta điu gì?

CHIA SẺ TÂM TÌNH CA ĐTC BENEDICT XVI

Anh chị em thân mến!

Anh chị em biết là tôi đã quyết định … (v tay hoan hô, “cám ơn s cm thông của anh ch em, xin cám ơn!). Tôi quyết đnh t nhim mà Thiên Chúa đã phó cho tôi ngày 19 tháng Tư năm 2005. Tôi quyết đnh như vy với lòng đy t do vì li ích ca Giáo Hi, sau khi cu nguyn lâu giờ và xét lương tâm mình trước Chúa. Tôi ý thc rõ s nghiêm trng ca quyết đnh y, thế nhưng tôi cũng ý thc là mình không còn đ sc để thực thi s v Giáo Hoàng na vì áp lc mà s v y đòi hi. Tôi được nâng đỡ và được soi sáng là nh s đoan chc rng Giáo Hội là ca Chúa Ki-tô, thế nên Giáo Hi s không bao gi b Ngài b quên mà không dn dắt và chăm sóc. Tôi cm ơn anh ch em nhiu lm vì tình yêu mến và vì lời cu nguyn mà qua đó tôi thy mình được anh ch em cùng tháp tùng (vỗ tay, “Cám ơn, cám ơn!”) Tôi cảm thy th cht mình không d dàng trong những ngày này, chính sc mnh t li cu nguyn ca anh ch em và tình yêu mến Giáo Hi đã gi đng tôi đây. Xin anh ch em hãy tiếp tc cầu nguyn cho tôi, cho Giáo Hi, và cho v Giáo Hoàng tương lai. Xin Thiên Chúa thương dn dt hết thy chúng ta.

BÀI GIÁO HUẤN

Những cơn cám d ca Chúa Giê-su và cuc hoán ci tr v vi Nước Thiên Chúa

Anh chị em thân mến!

Hôm nay thứ Tư L tro, chúng ta bt đu Mùa Chay. Mùa Chay kéo dài sut 40 ngày để chúng ta chun bị c hành L Vượt Qua. Mùa Chay là thi gian chiến đu đc bit trong hành trình thiêng liêng. Con s 40 được nhc đến nhiu ln trong Thánh Kinh. Cách riêng, như chúng ta biết, s 40 gi nhắc chúng ta v s năm mà dân Ít-ra-en hành trình trong sa mc: mt khoảng thi gian đ dài đ dân được hun luyn tr thành dân Thiên Chúa, thế nhưng 40 năm y cũng là khong thời gian đ dài mà nơi đó nhng cám dỗ phn bi li giao ước vi Thiên Chúa đã luôn hiên din đy ry. Số 40 cũng là số ngày mà tiên tri Ê-li-a hành trình để đến được Núi Chúa, Núi Khô-rép; rõ nhất, con s 40 là s ngày mà Chúa Giê-su trong sa mc trước khi khi đu đi sng công khai ca mình, và sa mc là nơi mà Ngài chịu ma qu cám d. Trong bài giáo lý hôm nay tôi mun đ cp thng vào thời dương thế ca Chúa Giê-su, đó là điu mà chúng ta s đc thy trong Tin Mừng Ch Nht ti đây.

Trên hết sa mc là nơi Chúa Giê-su lui vào, là chn ca tĩnh lng, ca nghèn khó, nơi mà con người được ct khi nhng ưu đãi vt cht và t tìm đến những câu hỏi nền tng ca hin hu, thế nên phi nói rng được đy vào sa mạc là đ con người đến được vi cái ct lõi và cái đúng đn ca điều này, là đ con người d gp g Thiên Chúa hơn. Thế nhưng sa mc cũng là nơi chết chóc, bi l nơi y thiếu nước, nghĩa là thiếu s sng. Sa mạc cũng là nơi tĩnh mch, nơi mà con người có th cm nhn được cám dỗ mnh m nht! 

Chúa Giê-su đi vào sa mạc, và ti đó người chu cám d là hãy b con đường mà Chúa Cha đã định trước, đ theo con đường d hơn và thế tc hơn (x. Lc 4,1-13). Thế nên Chúa Giê-su t gánh chu nhng cơn cám d ca chúng ta, mang lấy vào mình nhng đau kh ca chúng ta, đ ri chiến thng sự ác và mở ra mt hành trình đ chúng ta tiến v vi Thiên Chúa, đó là hành trình hoán cải. Phn tnh li nhng cơn cám dỗ được đt ra vi Chúa Giê-su trong sa mạc, chính là mt li mi đ ng đáp mt câu hi rt ư nền tng: đâu mi là điu thc s quan trng trong đi sng ca tôi? Trong cơn cám d đu tiên, ma qu đ ngh Chúa Giê-su là hãy biến hòn đá thành bánh để gii tỏa cơn đói. Chúa Giê-su đã tr li rng con người sống cũng cn đến cơm bánh, nhưng không ch là cơm bánh không đâu: vìm bánh không tha được cơn đói chân lý, cơn khát Thiên Chúa, nghĩa làm bánh không có th cu ri con người (x. cc 3-4). Trong cơn cám dỗ thứ hai, ma qu đ ngh vi Chúa Giê-su mt con đường quyn lc: nó đưa Ngài lên cao và đặt Ngài trên chóp đnh ca thế gii; thế nhưng đy li không phải là con đường ca Thiên Chúa: Chúa Giê-su biết rt rõ rng chẳng có quyn lc trn gian nào có thể cu ri thế gii c, mà ch sức mnh ca Thp Giá, ca khiêm nhường, ca yêu thương thì mi cu được thế gian mà thôi (x. cc 5-8). Trong cơn cám d th ba, ma qu thách đố Chúa Giê-su là hãy nhảy t nóc Đn Th Giê-ru-sa-lem xung đ th xem Thiên Chúa có sai các thiên thần đến đ che ch cho mình không, y là thứ cám d làm điu vô nghĩa đ thách đ chính Thiên Chúa; thế nhưng câu trả li là Thiên Chúa đâu phi là mt vt dng đ phc dch cho các điều kin ca chúng ta: Thiên Chúa là Chúa ca mi s mà (x. 9-12).

Thế thì đâu là điểm trng tâm trong c ba cám d mà Chúa Giê-su phi gánh chịu? Thưa đó là li đ ngh hãy “công c hóa Thiên Chúa” (nghĩa là hãy biến Thiên Chúa thành công c), đ ri mc sc dùng Ngài cho nhng sở thích riêng, dùng Ngài để có được vinh quang riêng, và dùng Ngài đ được thành công cho riêng mình. Và như vy, nói tt mt li, là đt chính mình vào thế ch ca Thiên Chúa, loi Ngài ra khi ch ca Ngài, và biến Ngài thành điu có v dư tha. T đim này, mi người t vn mình xem: đâu là chỗ ca Thiên Chúa trong đi sng ca tôi? Và Ngài là Chúa của tôi hay ngược li?

Vượt qua cám dỗ đ đt mình phc tùng Thiên Chúa, cũng như vượt qua nhng sở thích riêng hay đặt chúng vào mt góc đ ri sp đt li cho đúng vị trí vốn có, nghĩa là đặt Thiên Chúa vào ch nht ca đi sng mình, y chính là một hành trình mà mi người Ki-tô hu luôn phi đi tr li. “Hoán cải” là mt li mi mà chúng ta s được nghe nhiu ln trong Mùa Chay này. “Hoán cải” có nghĩa là hãy bước theo Chúa Giê-su theo cách thức mà Phúc Âm ca Ngài đã ch dn c th cho cuc sng chúng ta. “Hoán cải” có nghĩa là hãy đ Thiên Chúa biến đi chúng ta, và đng nghĩ thế này nữa rng chính chúng ta mi là nhà kiến to cho chính mình. Và “Hoán cải” nghĩa là hãy chân nhn chúng ta là phận th to mà thôi, chúng ta được sng là nh Thiên Chúa, nh vào tình yêu ca Ngài, thế nhưng không đơn thun là “phó mc” đi sng chúng ta cho Ngài, mà là chúng ta cũng phải trông chng/trách nhim vi đi sng ca mình. Điu này đòi hi chúng ta phải biết đưa ra nhng chn la ca mình dưới ánh sáng ca Li Chúa. Mỗi ngày hãy tr nên Ki-tô hu hơn, cũng như đng coi mình ch một hu qu đơn thun ca s kin sng trong mt xã hi có gc Ki-tô giáo, nghĩa là với nhng ai được sinh ra trong gia đình Ki-tô giáo và được giáo dc tôn giáo, thì mi ngày, hãy canh tân quyết chn làm Ki-tô hữu ca mình, đó là hãy dành cho Thiên Chúa ch đu trong đi sng ca mình; nghĩa là đứng trước nhng cám d mà mt nn văn hóa b tc hóa đang lôi kéo, trước nhng tiêu chun phán đoán rt ư tm b, người Ki-tô hữu hãy canh tân li chn la làm Ki-tô hu ca mình.

Những thử thách mà xã hi đương thi đt ra cho người Ki-tô hu, qu thc quá nhiều, và chúng chm ti đi sng cá nhân cũng như xã hi. Chng d gì để trung tín trong đi sng hôn nhân Ki-tô giáo; chng d gì đ mang gánh nỗi kh đau trong đi sng thường nht; chng d gì đ dành mt không gian cho kinh nguyện và cho s tĩnh lng ni tâm. Cũng vy, sẽ chẳng d dàng gì đ người Ki-tô hu kháng c li cách công khai nhng lựa chon mà nhiu người cho là được quyn làm, chng hn như: phá thai trong những trường hp có thai ngoài ý mun, ri nào là chết êm du trong những ca bnh nng, hoc chn lc phôi thai đ ngăn bnh di truyền. Cám d gt đc tin sang bên lề cuc sng h còn là cơn cám dỗ luôn hiện din, và cuc hoán ci nhng điu y tr nên câu tr li vi Thiên Chúa, cần được xác nhn nhiu ln trong cuc sng.

Có những mu gương và nhng khích l t nhng cuc hoán ci vĩ đi như trường hp ca thánh Phao-lô trên đường đến thành Đa-mát, hay thánh Âu-gút-ti-nô. Dầu ngay trong thi đi vng bóng ý nghĩa ca s thánh thiêng như ngày nay, thì ơn sng ca Chúa vn hot đng và làm nên nhng điều kỳ diu trong cuc đi ca biết bao nhiêu người. Chúa không bao giờ mt mi gõ ca lòng con người trong bi cnh xã hi và văn hóa ngày nay mà xem ra đang bị nut chng bi s tc hóa. Đây chính là kinh nghiệm ca mt tín hu Chính Thng người Nga, có tên Pavel Florenskij. Sau khi được đón nhn mt nn giáo dục hoàn toàn vô ngộ, đến đ thách thức và thù nghch vi các giáo hun tôn giáo trường hc, nhà khoa hc Florenskij thốt lên rng: “Không, không th sng mà không có Thiên Chúa được!”, và cuc sng ca ông đã hoàn toàn thay đi hoàn toàn đến ni ông đã trở thành mt đan sĩ.

Tôi cũng nghĩ đến gương mt ca ch Etty Hillversum, mt thiếu n Hà Lan gốc Do thái chết trong tri tp trung Auschwitz. Ban đu ch sng xa Thiên Chúa, nhưng khi nhìn sâu vào chính mình, ch đã khám phá ra Người, chị viết: “Mt cái giếng rt sâu trong tôi. Và trong cái giếng y có Thiên Chúa. Đôi khi tôi có thể vươn đến Người, nhưng thường khi thì đá và cát che phủ Người: khi đó Thiên Chúa b vùi lp. Cn phi đào Người lên” (Nhật Ký, 97). Trong cuc sng phân tán và bt an, ch tìm lại được Thiên Chúa giữa thm cnh ca cuc dit chng Do thái Shoah ca thế kỷ XX. Người thiếu n mnh khnh và tht vng này đã được đc tin biến đi, và chị đã tr thành mt ph n tràn đy tình yêu, an bình ni tâm, nên chị có kh năng khng đnh như sau: “Tôi sống liên l trong s thân tình với Thiên Chúa”.

Khả năng chống li các ve vãn ý thc h thi ca ch đ quyết chn tìm chân lý và mở ra vi cuc khám phá đc tin, đã được minh chng t mt ph nữ khác trong thời đi chúng ta: đó là ch Dorothy Day, một người M. Trong cuốn sách t thut ca mình, ch tuyên b mt cách công khai rng chị đã b rơi vào trong cám d gii quyết tt c bng chính tr, bng cách chạy theo đ ngh Mác-xít: “Tôi đã mun đng hành vi nhng người biểu tình, vào tù, viết, ảnh hưởng trên người khác và đ li cho thế giới gic mơ ca tôi. Trong tt c nhng điu đó là biết bao tham vng và tìm kiếm chính mình ca tôi!” Con đường tiến v đc tin trong mt môi trường b tc hóa như vy qu là khó khăn, nhưng Ân sng vn hot đng trong chị, như chính ch đã nhn mnh: “Chc chn là tôi cm thy có nhu cầu đi đến nhà th thường xuyên hơn, ri quỳ gi xung và cúi đu cu nguyện. Có th nói có mt bn năng mù lòa trong tôi bi vì tôi đã không ý thức v vic cu nguyn. Nhưng tôi đã đi, tôi đã đặt mình trong bu khí cầu nguyn… ”. Thiên Chúa đã đưa ch ti vic ý thc gn bó vi Giáo Hội, trong mt cuc sng tn hiến cho nhng người đau khổ.

Trong thời đi chúng ta, có không ít các cuc hoán ci được hiu như s trở về ca nhng người vì lãnh nhận mt nn giáo dc Ki-tô hi ht, đã xa rời đc tin biết bao nhiêu năm, và ri tái khám phá ra Chúa Ki-tô và Tin Mừng ca Người. Trong sách Khi Huyn chúng ta đc thy rng: “Này đây Ta đứng trước ca và gõ. Ai nghe tiếng Ta và m ca, thì Ta sẽ vào nhà người y, s dùng ba vi người y, và người y s dùng ba vi Ta” (Kh 3,20). Chúng ta phải chun b con người ni tâm đ được Thiên Chúa viếng thăm, và chính vì thế không được đ cho mình b xâm ln bi các o nh, những gì b ngoài và nhng điều vt cht.

Trong Mùa Chay này, trong Năm Đức Tin, chúng ta cn làm mi li hành trình hoán cải ca chúng ta, đ chúng ta có th vượt qua khuynh hướng khép mình lại và nh đó m ra cho Thiên Chúa, bng cách nhìn thc ti đi sống thường ngày vi ánh mt của Ngài. S la chn gia vic khép mình lại trong s ích k ca chính mình và vic m ra cho tình yêu Thiên Chúa và cho tha nhân, có thể nói là tương ng vi s la chn gia nhng cám dỗ ca Chúa Giê-su. S la chn gia kh năng ca con người và tình yêu thập giá, gia ơn cu đ ch được nhìn dưới khía cnh ca nhng li ích về vt cht và ơn cu đ như là mt hành đng ca Thiên Chúa, nơi trao ban cho chúng ta tính ưu vit ca đi sng. Hoán ci nghĩa là không còn khép mình lại trong vic tìm kiếm thành công, danh vọng và đa v, nhưng là để cho chân lý, nim tin vào Thiên Chúa và tình yêu tr nên điu quan trọng trong nhng điu nh bé thường ngày.

Từ RadioVaticana, 13-12-2013

Thái Hiệp và Minh Triu chuyển ng và gii thiệu

 


Mục Lục Năm Đức Tin