Kinh Năm Thánh: Dung Nhan Lòng Thương Xót

 

Vào sáng thứ Tư hôm nay, Tòa Thánh Vatican đã công bố bản Kinh do chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô soạn thảo để đọc trong Năm Thánh về Lòng Thương Xót. Sau đây là nguyên văn lời Kinh:

 

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,

Chúa đã dậy chúng con phải có Lòng Thương Xót như Cha Trên Trời, 

cũng như đã nói với chúng con rằng, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.

Xin chỉ cho chúng con thấy được Dung Nhan của Chúa,

và chúng con sẽ tìm thấy ơn cứu độ.

 

Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa

Đã giải thoát Gia-kêu và Mát-thêu khỏi kiếp nô lệ tiền bạc;

Đã giải thoát người phũ nữ ngoại tình và Maria Magdala

khỏi cảnh chỉ kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo;

Đã làm cho Thánh Phê-rô khóc lóc ăn năn sau khi đã phản bội Thầy,

Và đã hứa ban Nước Thiên Đàng cho người trộm thống hối.

Xin giúp chúng con lắng nghe Lời mà Chúa nói với người phụ nữ Samarita

Giống như những Lời ấy hướng thẳng về cá nhân chúng con:

Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban!

 

Chúa chính là Dung Nhan hữu hình của Thiên Chúa Cha vô hình,

Và mạc khải cho chúng con biết về Thiên Chúa,

Đấng biểu lộ quyền năng của mình

trước hết trong sự tha thứ và trong Lòng Xót Thương.

Xin làm cho Giáo hội trở thành Dung Nhan hữu hình của Chúa giữa thế giới,

trở nên Dung Nhan của Đấng Phục Sinh và vinh quang.

 

Chúa muốn rằng,

các môn đệ của Chúa phải bị chi phối bởi sự yếu đuối,

để họ cảm thông với những người đang sống trong u muội và lầm lạc.

Xin ban cho tất cả những ai đang hướng về Giáo hội

Có được kinh nghiệm về việc được chờ đợi và được yêu thương bởi Thiên Chúa,

cũng như tìm được ơn tha thứ từ nơi Ngài.

 

Xin sai Thần Khí của Chúa đến,

và xin ban cho tất cả chúng con dầu Thánh Thần,

Để Năm Thánh về Lòng Thương Xót

trở thành một năm Ân Sủng của Thiên Chúa,

cũng như để Giáo hội của Chúa mang Tin Mừng

đến cho những người nghèo, với niềm hăng hái mới,

công bố ơn giải thoát cho các tù nhân cũng như cho những ai bị áp bức,

mở mắt cho những người mù lòa.

 

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa,

nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Thân mẫu của Lòng Thương Xót,

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần

Đến muôn thuở muôn đời.

Amen.

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Năm Thánh Lòng Thương Xót