Nghi Thức mở Cổng Thánh

 

*Sau nghi thức Hiệp Lễ, Phó Tế công bố:

 

Anh chị em thân mến,

được gây phấn chấn và được thôi thúc

bởi niềm tin vào Chúa Giê-su

Đấng Cứu Độ chúng ta,

mà Đức Tin ấy đã được chúng ta canh tân

trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể,

và trong sự bảo vệ chở che

của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh,

Đấng chẳng mắc tội tổ tông truyền,

giờ đây chúng ta sẽ khai mạc

Năm Thánh ngoại thường

về Lòng Thương Xót.

Cổng Thánh sẽ được mở ra

trước chúng ta:

Đó chính là Chúa Ki-tô,

Đấng dẫn dắt chúng ta,

thông qua trách vụ của Giáo hội, 

đi vào trong mầu nhiệm ban niềm ủi an

của Tình Yêu Thiên Chúa,

đó là Tình Yêu vô biên

Tình Yêu ấy bao trùm toàn thể nhân loại.

Chúng ta hãy làm cho con tim của mình

được trở nên sẵn sàng

đối với tác động của Chúa Thánh Thần –

trong niềm khát khao

được tương ứng với thái độ sẵn sàng

của toàn thể ơn gọi Ki-tô hữu:

Đó là ơn gọi nên thánh.

Giờ đây chúng ta hãy bắt đầu

trong sự bình an nhân danh Chúa Ki-tô.

 

*Sau đó cộng đoàn hát Thánh Vịnh 121 và 122; Trong khi Cộng Đoàn hát, Đức Thánh Cha và đoàn Lễ Nghi tiến tới trước Cổng Thánh. (Đây là cánh cửa nằm ở bên phải Đền Thờ Thánh Phê-rô, và bình thường nó được xây bít lại)

 

Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Chúa,

Chúa đã mạc khải quyền năng của Chúa

trước hết là thông qua Lòng Thương Xót

và sự tha thứ.

Xin ban cho chúng con,

được trải qua một năm ân sủng,

một thời gian tốt đẹp,

để yêu mến Chúa

và yêu thương những người anh chị em của chúng con

trong niềm vui của Tin Mừng.

Xin tiếp tục đổ tràn Thần Khí Chúa

trên chúng con,

để chúng con không bao giờ mệt mỏi

nhưng hoàn toàn tín thác

ngước nhìn lên Đấng

đã bị đâm thủng bởi chúng con.

Ngài là Con một Chúa

đã trở thành người,

và là dung nhan ngời sáng

phản chiếu lòng nhân hậu vô biên của Chúa,

và cũng là nơi trú ẩn chắc chắn

cho tất cả mọi tội nhân chúng con

những kẻ đang đói khát ơn tha thứ

và sự bình an của Chúa –

cũng như đói khát chân lý

mà chân lý ấy có khả năng giải thoát và cứu độ.

Ngài chính là chiếc cổng

qua đó chúng con đến được với Chúa.

Ngài cũng là nguồn mạch không cùng

của niềm ủi an đối với tất cả.

Ngài là sự tuyệt vời

không biết tới sự cùng tận,

là niềm vui tròn đầy

không hề có sự kết thúc

trong cuộc sống chúng con.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,

xin bảo vệ chúng con,

Mẹ chính là hoa trái đầu mùa và vinh quang

của chiến thắng Phục Sinh,

là hừng Đông ngời sáng

của trời mới và đất mới,

là đích điểm cuối cùng

của cuộc lữ hành dương thế

mà chúng con đang thực hiện.

Vinh danh Cha Chí Thánh,

Con Một Cha - Đấng cứu Độ chúng con,

và Chúa Thánh Thần - Đấng ủi an,

từ muôn đời cho đến hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

Amen.

 

Đức Thánh Cha: Đây là cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự.

Cộng Đoàn: Chỉ những người Công Chính mới được qua.

Đức Thánh Cha: Xin mở cửa công chính cho con.

Cộng Đoàn: Để con bước vào tạ ơn Đức Chúa.

Đức Thánh Cha: Nhưng lạy Chúa, con sẽ được bước vào nhà Chúa nhờ sự tốt lành bao la của Chúa.

Cộng Đoàn: Con kính cẩn phủ phục trước Đền Thánh Chúa.

 

Đức Thánh Cha thinh lặng bước lên các bậc cấp trước Cổng Thánh. Sau đó Ngài mở Cổng Thánh rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa và cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, Đức Thánh Cha bước vào Đền Thờ Thánh Phê-rô một mình với tư cách là người đầu tiên. Tiếp theo là đoàn Đồng Tế, một số Tu Sĩ và Giáo dân cũng sẽ cùng bước vào Đền Thờ Thánh Phê-rô. Tất cả đều đi đến bàn thờ thú tội, đó là bàn thờ được đặt trên mộ Thánh Phê-rô ngay giữa Vương Cung Thánh Đường. Sau đó, tất cả cùng hát Thánh Thi Năm Thánh. Lời đáp của Thánh Thi này là: „Lòng Thương Xót Chúa bền vững muôn năm.

 

Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện trước bàn thờ và trước huyệt mộ Thánh Phê-rô như sau:

 

Lạy Cha Chí Thánh,

Cha giầu Lòng Xót Thương

và có tình thương yêu hải hà,

chúng con ca ngợi Cha

với trọn tấm lòng,

và xin tạ ơn Cha

về sự giầu sang ngập tràn của ân sủng Cha.

Xin đoái nhìn chúng con

là những người hôm nay đã mở Cổng Thánh

và đã bắt đầu thời gian Năm Thánh với niềm vui.

Chúng con cầu xin Cha

ban cho tất cả những ai

sẽ đi qua Cổng Lòng Thương Xót

với tâm hồn hối cải ăn năn,

với việc tuyên xưng Đức Tin

và với niềm tín thác con thảo,

được kinh qua một cách sống động

sự trìu mến đầy tình phụ tử của Cha,

và được đón nhận hồng ân tha thứ,

để bằng cả lời nói lẫn việc làm

họ sẽ làm chứng

cho dung nhan Lòng Xót Thương của Cha:

Chúa Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa chúng con,

Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha

tới muôn thuở muôn đời.

 

Cộng Đoàn: Amen.

 

Sau đó là Phép Lành của Đức Thánh Cha:

 

Lạy Chúa, xin chúc lành cho dân Chúa,

dân này đang đợi chờ ơn Thương Xót của Chúa,

đang kiếm tìm sự tốt lành và trọn hảo,

mà chính Chúa đã khơi lên trong họ.

Chúng con cầu xin

Nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng,

là Chúa Cha, Chúa Con

và Chúa Thánh Thần

xuống trên anh chị em

và ở lại với anh chị em luôn mãi.

 

Cộng Đoàn: Amen.

 

Hãy có Lòng Thương Xót

Như Cha anh em là Đấng hay Xót Thương.

 

Chúc anh chị em ra đi bình an.

 

Cộng Đoàn hát Kinh Salve Regina và kết thúc.

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Năm Thánh Lòng Thương Xót