Cầu Nguyện Với Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

(dongten.net) 05/07/2016

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, 

Chúa dạy chúng con phi có lòng thương xót như Cha trên tri, 

và ai thấy Chúa là thy Chúa Cha. 

Xin tỏ cho chúng con thy dung nhan ca Chúa

và chúng con sẽ được cu đ.

Ánh mắt đy yêu thương ca Chúa đã gii thoát ông Giakêu

và thánh Mátthêu khỏi ách nô l bc tin;

làm cho người đàn bà ngoi tình và thánh Mađalêna

không còn tìm hạnh phúc nơi loài th to;

cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,

và hứa ban thiên đàng cho k trm có lòng hi ci.

Xin cho chúng con được nghe

những li Chúa đã nói vi người ph n Samaria,

như th Chúa đang nói vi mi người chúng con:

“Nếu con nhn ra hng ân ca Thiên Chúa!

Chúa chính là gương mt hu hình ca Chúa Cha vô hình,

Đấng biu l quyn năng ca Ngài

trước hết bng s tha th và lòng thương xót.

***

Xin làm cho Hội Thánh

phản chiếu gương mt hu hình ca Chúa trên trái đất này.

Chúa là Đấng phc sinh vinh hin.

Chúa đã muốn các tha tác viên ca Chúa

cũng mặc ly s yếu đui

để có th cm thông vi nhng người mê mui lm lc,

xin làm cho tất c nhng ai tiếp cn vi các ngài

đều cm thy h đang được Thiên Chúa

quan tâm, yêu mến và th tha.

***

Xin sai Thần Khí Chúa đến

xức du thánh hiến mi người chúng con,

để Năm Thánh Lòng Thương Xót này

trở thành năm hng ân ca Chúa cho chúng con;

và để Hi Thánh Chúa, vi lòng hăng say mi,

có thể mang Tin Mng đến cho người nghèo,

công bố s t do cho các tù nhân và nhng người b áp bc,

trả li ánh sáng cho k mù lòa.

Lạy Chúa Giêsu,

nhờ li chuyn cu ca Đc Maria, M ca lòng thương xót,

xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cu xin.

Chúa là Đấng hng sng và hin tr cùng Chúa Cha

và Chúa Thánh Thần đến muôn đi.

Amen.

Đức giáo hoàng Phanxicô

Có thể cu nguyn vi phương pháp suy nim (nh, suy và đ cho mình được đánh đng)  trong cu nguyn, có th hướng đến chiu kích chiêm nim (nhìn, nghe và quan sát) tùy theo ni dung, nht là đim 1 v các trình thut Tin Mng.

Dẫn nhp: “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô… thấy Chúa Cha

Đim 1: Dung nhan của Đc Giê-su Ki-tô: “Xin t cho chúng con…lòng thương xót

Đim 2: Hội Thánh, phn chiếu gương mt ca Đc Ki-tô: “Xin làm cho Hi Thánh… yêu mến và th tha

Đim 3: Thần Khí xc du thánh hiến: “Xin sai Thn Khí… cho kẻ mù lòa

Kết lun: “Lạy Chúa Giê-su… Amen”

*  *  *

M đu và kết thúc

Lời kinh m đu và kết thúc bng li kêu cu hướng ti Đc Ki-tô: “Ly Chúa Giê-su Ki-tô… Ly Chúa Giê-su”.

Đức Giê-su dy chúng ta phi có lòng thương xót như “Cha trên Tri”; Người không ch dy chúng ta phi nên ging Chúa Cha, nhưng Người còn là hin thân ca Chúa Cha: “Ai thy Đc Giê-su Ki-tô là thy Chúa Cha

Và Đức Maria là “M ca lòng thương xót”. Như thế, M va được tôn vinh là Đng sng trn vn li dy ca Chúa Giê-su, và vì thế, va được kêu xin đ chuyn cu cho chúng ta, đ chúng ta cũng là nhng “người con ca lòng thương xót”.

 

Đim 1: Dung nhan của Đc Giê-su Ki-tô: “Xin t cho chúng con…lòng thương xót

– Ơn nhn ra dung nhan ca Đc Ki-tô mang li “cu đ”: có th nh li kinh nghim chiêm ngm các mu nhim Đc Ki-tô trong Tin Mng:

Đức Ki-tô và ông Gia-kêu

Đức Ki-tô và thánh Mát-thêu

Đức Ki-tô và người đàn bà ngoi tình

Đức Ki-tô và thánh Maria Magdala

Đức Ki-tô và thánh Phê-rô trong cuc Thương Khó

Đức Ki-tô và k trm có lòng hi cải

Đức Ki-tô và người ph n Samaria: “Nếu con nhn ra hng ân ca Thiên Chúa”: Chúa nói với tôi? Và đâu là nhng hng ân, tôi được mi gi nhn ra?

– Đức Ki-tô chính là gương mt ca Chúa Cha.

– Đấng (Chúa Cha) biu l quyn năng trước hết bng s tha th và lòng thương xót: nơi lch s cu đ? Nơi Đc Ki-tô, nht là nơi Đc Ki-tô chu thương khó và chu đóng đinh? Nơi đi tôi?

 

Đim 2: Hội Thánh, phn chiếu gương mt ca Đc Ki-tô: “Xin làm cho Hi Thánh… yêu mến và th tha

– Xin ơn: Hi thánh phn chiếu gương mt ca Đc Ki-tô trên trái đt. Cùng vi Hi Thánh là “các tác viên ca Chúa”: đó là ai? Chúa mun gì? Chúng ta ước ao và xin Chúa điều gì?

– Để Giáo Hi phn chiếu gương mt ca Người trên trái đt, Đc Ki-tô mun các tha tác viên ca Người “cũng mc ly s yếu đui” đ cm thông vi người khác và mun h kinh nghim thiết thân được Người “quan tâm, yêu mến và tha th”, đ làm cho người khác cm thy chính h được Thiên Chúa “quan tâm, yêu mến và tha th.

– “Chúa là Đấng Phc Sinh vinh hin”: ti sao Đc Thánh Cha nhc li xác tín nn tng này ca Đc Tin đây?

 

Đim 3: Thần Khí xc du thánh hiến: “Xin sai Thn Khí… cho k mù lòa”

– Xin Thần Khí ca Đc Ki-tô đến “xc du và thánh hiến mi người chúng con”: Có th nh li và xin Thn Khí làm mi li bí tích Thêm Sc, Chc Thánh, Li Khn Thánh Hiến ca chúng ta.

– Để cho Năm Thánh Lòng Thương Xót tr thành:

Hng Ân: tôi có ước ao, xin ơn và nhn ra hng ân ca Năm Thánh chưa?

Hi Thánh sng hng ân: “Loan báo Tin Mừng cho người nghèo với lòng hăng say mi; công b s t do cho các tù nhân, trả li ánh sáng cho kẻ mù lòa”: tôi hiểu, ước ao và sng s mng này như thế nào?

 

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

 


Năm Thánh Lòng Thương Xót