VIVE MORITURUS

__________________________________________

Chia sẻ tại Nghĩa trang

 

I. CHÚNG TA ĐỌC LỜI CHÚA : 1CR 15,51-58.

                                                Mt 25,31-46.

 

II. MỘT CÂU HỎI CHO HAI THẾ GIỚI.

 

          * Những người đang nằm ở đây là những người nào ?

          - Họ là những người đã chết.

          * Những người đang đứng ở đây là những người nào ?

          - Họ là những người đang sống.

          Hôm nay có sự gặp mặt của hai  thế giới : Thế giới đãđang tức là thế giới của những người đã chết và thế giới của những người đang sống.

          Thế giới của người sống và chết là trở thành :

          - Thế giới đã và đang dành cho người đã chết.

          - Thế giới đang và sẽ dành cho những người còn sống.

          - Cả hai thế giới này gặp nhau ở chữ ĐANG.

          Vậy những người đang nằm ở đây nói chuyện với những người đang đứng ở đây.

 

III. NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT VÀ ĐANG Ở ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI CHÚNG TA.

 

          Cuộc trao đổi này hết sức chân tình và cảm động vì đây là những lời của ông bà cha mẹ chúng ta đang nằm ở đây muốn nói với chúng ta trong cuộc gặp gỡ này.  Mọi nguời đều có một cảm nhận rằng bất cứ ai sống trên mặt đất này đều phải qua bốn giai đoạn của cuộc sống là :sinh, lão, bệnh, thử,  thì đối với những người chết phải qua bốn điều sau cùng là sự sống, chết, thiên đàng và hoả ngục.  Hôm nay ông bà cha mẹ muốn nói với chúng ta về những điều này.

 

          1. Sự chết đón chờ từng phút.

 

          Kinh nghiệm của ngàn đời để lại là mọi người đều phải chết :”Nhân sinh tự cổ thùy vô tử”. Chết là công lệ của mọi người. Chết là từ bỏ tất cả những gì thuộc về ta : đồ vật, đam mê, tình nghĩa đã chen lẫn vào bản thân ta, nối dài ta ra, cấu tạo ta, đã trở thành như cơ thể, như bản thể của ta, gia đình, quê hương, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, tất cả sẽ rã rời, tan tành chung quanh ta...”Cảm thấy mọi sự thuộc về ta đều tan rã, thật là một điều đáng kinh sợ”. Đó là lời phát biểu của Pascal.

 

          Đối với những người có đức tin thì chết là gì ? Nó cũng giống như câu hỏi : sống là gì ?

          Hai yếu tố nhày liên kết chặt chẽ với nhau không thể phân ly được. Sống là chuẩn bị cho chết, còn chết là một cuộc đi qua để tới đời sống đích thật.  Cuộc sống là một chuyển động, một sự diễn biến,  một cuộc hành trình. Cần phải biết nó đưa ta đến đâu. Nó chỉ có ý nghĩa khi nó dẫn ta tới đích, nếu không, nó chỉ là một sự chạy trốn điên dại của người mù trông mọi sự trong đêm tối,  mà dám chạy vơ vẩn dẫn đến sự chết.

 

          J.H. Fabre, nhà côn trùng học trứ danh,  đã viết một câu khắc trên mộ ông như sau :”Những người mà ta tưởng đã chết thì đã ra đi trước. Sự chết không phải là một sự chấm dứt, nhưng là cái ngưỡng cửa để đi vào đời sống cao đẹp hơn”.

 

          Joubert nói :”Việc lớn của con người là sống, việc lớn của đời sống là chết”.  Tiên liệu và dự bị chết sẽ trấn tĩnh tâm hồn bằng cách soi sáng. Được soi sáng như vậy, ta sẽ học biết cách lựa chọn, theo kiểu La Bruỳere nhắn nhủ ta :”Có hai thế giới : một thế giới ta chỉ cư ngụ ít lâu và phải rơi bỏ mà khôn bao giờ trở lại ; một thế giới khác ta sắp phải vào mà không bao giờ được ra. Ân huệ, quyền bính, bạn hữu, danh tiếng, tiền của dành cho thế giới thứ nhất ; lòng khinh chê mọi sự dành cho thế giới thứ hai. Ta cứ chọn đi”.

 

          Theo đức tin và lý trí thì chết là thời gian duy nhất, quyết liệt quyết định số phận đời sau của ta, dành cho ta niềm vui khôn tả hoặc nỗi thất vọng vô cùng. Vậy thì ai chọn cho ta ?

                             (Cf Lm De Parviller S.J. Niềm vui trước sự chết)

 

          2.  Cuộc phán xét nghiêm nhặt.

 

          Người ta thường nói :”Thiện ác đáo đầu chung hữu báo” hoặc theo nguyên tắc “Hữu công tắc thưởng, hữu tội tắc trừng”.  Không phải là những Kitô hữu mới có ý tưởng này mà các người bình dân, những người ăn ngay ở lành một cách bình thường cũng có.  Đây là một quan niệm của dân gian, một quan niệm hết sứ tự nhiên.

 

          Chúng ta biết rằng mỗi người sẽ phải đối diện với cuộc phán xét của Chúa Giêsu như Kinh thánh đã nói :”Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn ; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra : Đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử  tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã ghi chép trong sổ sách”(Kh 20, 12).

 

          Việc phán xét đã được thánh Matthêu mô tả rất kỹ trong đoạn 25,31-46 : Chúa se phân chia mọi người ra hai bên, một bên kẻ lành, một bên kẻ dữ và Ngài đặc biệt phán xét về đức bác ái mà người ta đã làm cho tha nhân. Những gì làm cho tha nhân là làm cho chính Chúa, còn những gì không làm cho tha nhân là không làm cho Chúa (x. Mt 20,31-46).

 

          Cuộc đời mỗi người sẽ được thẩm tra như một cuộn băng video được quay lại. Lúc đó chúng ta được thấy lại chính xác cuộc đời của mình  từ khi sinh ra cho đến lúc chết. Lúc đó, chính chính chúng ta tự xét đoán mình và đi đến kết luận đáng thưởng hay đáng phạt.

 

          Theo Hồng  Y Billot thì “Ngay khi linh hồn ra khỏi xác, trong phút chốc thì cuốn sách lương tâm liền mở ra, làm cho ta nhận thức ngay một trật về toàn bộ các việc ta đã làm khi còn sống”.  Chính ta sẽ phán xét ta, bởi tình trạng quá hiển nhiên công khai không thể chối cãi được. Công trạng và lỗi lầm sẽ xuất hiện trước mắt ta trong ánh sáng chói lọi, đồng thời cũng cho thấy những phần thưởng và hình phạt tương xứng với ta.

 

          Như thế chúng ta có thể khẳng định rằng : không phải lòng khoan dung hay sự nghiêm khắc của thẩm phán, không phải sự can thiệp bên ngoài, nhưng chính ta hay đúng hơn, chính các hành vi của ta sẽ xét đoán ta. Án xử ta sẽ tự đáy linh hồn  nổi lên, nó là sự kết tinh cuối cùng của tình trạng linh hồn ta vào lúc ta chết.  Nếu ta chỉ sống để được chết hẳn hoi “chết lành” thì ta sẽ được tất cả ; nếu ta không thực hiện tốt cuộc sống, ta sẽ mất hết.

 

          Như vậy, trong cuộc đời chúng ta, không một giây phúc nào, không một cử chỉ nào mà không có ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, như một bài tính cộng, mỗi con số đều ảnh hưởng đến tổng số, như một cuộc hành trình thì mỗi bước tiến hoặc giật lùi đều đưa ta lại gần hoặc đưa ta ra xa đích.  Ta đi đến Thiên Chúa như các Đạo sĩ đi đến ngôi sao.  Không có ngày nào được để mất đi. Tiến đến đích, đến Thiên Chúa, chỉ có điều đó là đáng kể, còn mọi sự khác chỉ là con số không.

                             (Lm De Parviller, SJ, Niềm vui trước sự chết, tr 120)

 

          3. Thiên đàng hoặc hỏa ngục.

 

          Một khi đã bước qua sự chết, tất cả đều ngưng, cuộc thử thách đã kết thúc. Hậu quả từ nay sẽ được quyết định bất di bất dịch. Đó là cuộc kiểm chứng ngay thẳng, cưỡng bách và quyết định số phận, công trạng, tội lỗi và tình trạng đời đời của ta.  Ta mang trong mình bản án của ta do chính ta soạn thảo : bị phạt đến vô cùng hoặc được thưởng tức khắc đến vô cùng, hoặc phải đền bồi trong luyện ngục, chính nó sẽ lên án ta.

 

          Chính vào lúc chết mà ta sẽ nói lên  những điều không thể rút lại được.Và lập tức phép công thẳng vô cùng  sẽ đáp ứng bằng việc thi hành đúng phán quyết mà chính ta định đoạt :

 

                                      Thiên đàng địa ngục hai quê

                                      Ai kéo thì về, ai vụng thì sa.

 

III. CHUẨN BỊ CHO NGÀY RA ĐI.

 

           Ông Ansome Chancel nói một câu rất vắn về số phận con người trên trần gian mà ai cũng phải trải qua, đã có sống thì phải có chết. Nếu không sinh ra thì không có chết nhưng vì chúng ta đã được sinh ra trong thế gian này thì ắt phải chết, có sinh thì phải có tử :

 

                                      Vào, rồi la : đó là sống.

                                      Ngáp, rồi ra : đó là chết.

                                           (Ansome Chancel)

 

          Ai trong chúng ta cũng sẽ phải ngáp một lần cuối cùng để đi ra khỏi cõi đời này. Nhưng trước khi ra khỏi cõi trần này ắt phải có chuẩn bị. Cuộc đời này là một cuộc hành trình đi về đời sau, ai không chuẩn bị cho cuộc hành trình đó là người dại vì không thể tới đích :”Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta :Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sằn đó sẽ về tay ai ? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không làm giầu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận  cũng như thế đó” (Lc 12, 20-21).

 

          Để chuẩn bị cho việc ra đi vĩnh viễn, ta hãy suy nghĩ về dòng chữ mà ông Murillo đã chọn để khắc trên mộ ông :

                                          VIVE MORITURUS

                                      Hãy sống như người sắp chết.

 

          Chuẩn bị chết theo tinh thần Kitô giáo không phải là giảm thiểu hay làm suy yếu, hủy diệt cuộc sống, dẫn ta tới tinh thần bi quan. Trái lại, nhưng là cố gắng làm cho nó phong phú, triển nở tối đa, chính là sống cho Chúa đấy. Nhưng Chúa muốn gì ? Chúa muốn toàn diện con người ta, xác hồn được mở mang về mặt tự nhiên và siêu nhiên, hiện tại cũng như tương lai.  Chúa muốn ta sống giây phút hiện tại cho đầy đủ nghĩa là làm trọn nghĩa vụ của mình đối với Chúa và với tha nhân.  Nếu ta được chuẩn bị như thế, lúc ấy ta sẽ được bình tĩnh nếu Chúa đến gọi ta bất cứ lúc nào, ta sẽ thưa với Chúa :”Này con đây, lạy Chúa, Chúa gọi con”.

 

                                      Truyện : Tận thế !

          Một ngày nọ vào năm 1780 bỗng nhiên cả vùng tiểu bang Connecticut bị tối hẳn lại. Ai nấy đều cho rằng đã đến ngày tận thế.  Khi đó Hội đồng lập pháp tiểu bang đang họp. Nhiều người yêu cầu hoãn cuộc họp để họ có thể về nhà cùng với gia đình chờ Chúa đến. Nhưng ông chủ tịch nói :”Không  biết hôm nay có phải là ngày tận thế hay không.  Nếu không thì không cần hoãn họp. Còn nếu phải thì chúng ta càng cần chu toàn nhiệm vụ hơn nữa. Xin thắp nến lên” (Drinkwater).

 

          MỘT TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CHO CUỘC SỐNG  :

 

Kiếp đời sau tùy vào cuộc sống bây giờ

Những suy tư, những hành động rõ hay mờ

Được kết lại như án trời không xóa bỏ

Và từ đó nhận phạt hay thưởng công nhờ.

 

... Đừng ích kỷ nhưng hãy mở rộng tình người

Thi ơn  lành nhận đau khổ theo ý trời

Sống hy sinh phục vụ đời qua khổ giá

Và công thưởng hạnh phúc lúc lìa đời.

 

Vì đời sau bên Chúa

                   Ở tại cuộc sống bây giờ

                                                                             Lm Giuse Đinh lập Liễm

                                                                             Giáo xứ Kim phát

                                                                             Đà lạt

                                       

 


Mục Lục