Thứ bảy sau lễ Hiển Linh

Gioan làm chứng về Đức Kitô

(Ga 3,22-30)

 

          1. Chúa Giêsu cùng với môn đệ đến Galilê. Người làm phép rửa tại đó. Thánh Gioan cũng làm phép rửa gần bên. Nhưng dân chúng kéo theo Chúa Giêsu đông hơn, nên môn đệ Gioan ghen tức. Họ phàn nàn với ông :”Thưa Thầy, Người Thầy ca tụng đang làm phép rửa bên kia và dân chúng kéo theo ông ta...”. Thánh Gioan liền trấn an họ và nói cho họ biết : Đó chính là Chúa Giêsu, là Đấng Thiên Sai... Tôi chỉ là người được sai đi trước để dọn đường cho Người . Một khi tôi đã làm xong sứ mạng đó thì tôi phải rút lui để cho Người được tôn vinh.

          2. Trong lúc Chúa Giêsu và Gioan đang làm phép rửa, mỗi người một nơi và mỗi người có một số quần chúng ngưỡng mộ riêng, thì xẩy ra một sự việc là việc Chúa Giêsu cùng làm phép rửa đã đưa đến một cuộc tranh luận và khiến các môn đệ Gioan ganh tức. Họ đến mách với ông Gioan, ngầm xin ông tỏ một thái độ ngăn cản hay chống đối nào đó với Chúa Giêsu.

          Nhưng Gioan chẳng những không chống đối Chúa Giêsu, mà còn làm chứng về Ngài và đề cao Ngài :”Tôi đây không phải là Đức Kitô mà chỉ là kẻ được sai đi trước mặt Ngài... Ngài phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi”.

 

          3. Đúng thế Gioan tự thú trước đây ông chưa biết Đấng Cứu Thế mặc dầu ông là bà con với Chúa Giêsu. Nói như vậy chỉ có nghĩa là ông không biết hoặc biết không chắc chắn Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai. Ông chỉ được biết điều đó từ trên mạc khai cho khi Đức Giêsu đến xin ông làm phép rửa cho, và chính Thiên Chúa đã báo cho ông biết qua tiếng nói từ trời :”Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người ấy chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”.  Khi đã biết đích xác Đức Giêsu là ai, ông bắt đầu làm chứng và khẳng định rằng :”Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”.

 

          4. Gioan biết đóng đúng vai trò của mình : ngài chỉ đóng vai phụ, còn Chúa Giêsu mới  đóng vai chính. Khi vai chính xuất hiện thì vai phụ rút lui.  Theo kinh nghiệm trên đời ai mà không muốn đóng vai chính. Nhưng trong một vở tuồng, vai chính chỉ cần một hai người, còn vai phụ thì cần rất nhiều. Nếu trong cuộc sống, người nào cũng đòi đóng vai chính thì ai sẽ làm vai phụ.  Và kinh nghiệm cho chúng ta thấy trong một vở tuồng nhiều khi nhờ các vai phụ  đóng khéo mà vai chính được nổi bật lên. Gioan đã làm như thế trong sứ vụ của mình. Tất cả đều để cho Chúa được lớn lên.

 

          5. Gương khiêm nhường của thánh Gioan Tẩy Giả.

          Ông là người khiêm tốn vì khi người ta hiểu lầm nên đã tôn ông lên làm Đấng Cứu Thế, nhưng ông xác nhận mình không phải là Đấng Cứu Thế mà chỉ là người dọn dường cho Ngài, Đấng ấy cao trọng hơn ông đến nỗi ông không đáng cởi dây giầy cho Ngài. Ông chỉ là là người đóng vai phụ, còn Đức Giêsu mới đóng vai chính. Bây giờ Đức Giêsu đến thì ngài phải rút đi cho vai trò của Đức Giêsu được tôn vinh. Vì thế Ngài đã nói :”Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”.

 

          6. Truyện : Một gương khiêm nhường khác

Mục sư tiến sĩ Spencer, nổi tiếng một thời, nhà thờ của ông chật ních những người, nhưng thời gian trôi qua, tín hữu của ông ít dần. Một vị mục sư trẻ đến ngôi nhà thờ bên kia đường, và ông đã thu hút hết đám đông dân chúng của ông mục sư Spencer.

          Đêm nọ, trong ngôi nhà thờ của tiến sĩ Spencer chỉ có ít số người họp lại, ông nhìn xuống bầy chiên ít ỏi của mình và hỏi xem những người khác đi đâu hết rồi ?

          Mọi người im lặng, ngượng ngùng, rồi một viên chức tế nhị đáp:”Tôi nghĩ rằng họ đã đến ngôi nhà thờ bên kia đường để nghe ông mục sư trẻ bên đó”.

Tiến sĩ Spencer im lặng trong phút chốc rồi mỉm cười nói :”Tốt lắm,vậy tôi nghĩ rằng  chúng ta nên đi theo họ”.  Rồi ông bước xuống tòa giảng, dẫn số tín hữu qua bên kia đường.

 

                                                                   Lm Giuse Đinh Lập Liễm

                                                                   Đà Lạt