Thứ tư tuần 13 thường niên

Chữa hai người bị quỉ ám

(Mt 8,28-34)

 

          1. Sau phép lạ dẹp yên sóng gió, hôm nay Chúa Giêsu lại tỏ bày quyền năng của Ngài ở vùng đất dân ngoại là Ghêrasa. Sức mạnh của quỉ dữ thật lớn , nhưng Chúa Giêsu không gặp khó khăn nào khi xua trừ ma quỷ. Vậy mà Ngài phải khựng lại  trước thái độ của con người : dân chúng chạy ra xem và yêu cầu Ngài rời khỏi xứ sở họ, một phần vì sợ uy quyền Chúa đã trừ ma quỉ dữ tợn, phần khác cũng vì sợ  bị thiệt hại vật chất.

 

          2. Qua bài Tin Mừng trên, nhiều người trong chúng ta không khỏi thắc mắc tự hỏi ma quỉ là gì ? Nó có thật không ? Nó từ đâu đến ? Sao nó lại có ác ý gây sự với người tốt bụng và làm những điều xấu xa để phá rối thế gian ? Ai là người có quyền lực trừ khử được nó ?

          Theo thần học và giáo huấn của Hội thánh thì quỉ Satan là một thiên thần  Thiên Chúa tạo dựng.  Lúc đầu, Satan là một thiên thần tốt lành, nhưng sau đó nó sa ngã  vì tính kiệu ngạo, bất tuân phục đối với Chúa và đã bị Thiên Chúa tống xuống hỏa ngục. Quỉ satan tìm mọi cách để quyến rũ con người  xa lìa và chống lại Thiên Chúa, nhưng chính nó đã lôi kéo nguyên tổ chúng ta  là ông Adong và bà Evà. Những quyền năng của quỉ satan không phải là vô hạn vì nó cũng chỉ là một loài thụ tạo từ Thiên Chúa mà ra, nó không thể chiến thắng Thiên Chúa để làm chủ thế gian và ngăn chặn việc xây dựng Nước Trời.  Mặc dù satan hoành hành, thù nghịch với Thiên Chúa và mặc dù nó đã gây ra nhiều tai hại cho con người và xã hội, nhưng nó đã bị đánh bại ngay từ thuở ban đầu như đã được mạc khải trong sách Sáng thế hay trong thư thứ nhất của thánh Gioan. Sở dĩ  Con Thiên Chúa xuất hiện  là để phá hủy  công việc của ma quỉ.

 

          3. Trong việc Chúa chữa lành cho người bị quỉ ám này, chúng ta thấy có hai cách thức hành xử của hai hạng người khác nhau : đó là hai người bị quị ám và dân thành Ghêrasa.

          Hạng người thứ nhất : có thể thấy được nơi hai người bị quỉ ám. Họ là những người bị đẩy ra bên lề xã hội và chính họ cũng không làm chủ được trí khôn của mình nữa, họ không còn sống như một người bình thường và bị người ta xa lánh. Chúa Giêsu đến với họ một cách bất ngờ, họ chưa kịp xin Chúa chữa lành; vả lại họ cũng không thể xin, vì lúc đó họ đang bị quỉ ám. Thế nhưng, Chúa đã chữa lành họ, Ngài cho phép quỉ nhập vào đàn heo gần đó. Một phép lạ xẩy ra  làm rúng động những người dân trong thành.

 

          4. Hạng người thứ hai là dân thành Ghêrasa, họ đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế qua những dấu lạ mà Người đã làm. Trái lại, họ lại mời Người đi nơi khác vì sợ bị thiệt thòi tài sản và sợ bị người Do thái quấy nhiễu; vì sợ sệt, an phận thủ thường và vì lòng ích kỷ, họ từ chối tin nhận vào Thiên Chúa và sự cứu rỗi. Người dân thành Ghêrasa  chỉ nhìn thấy những mối lợi nhỏ nhặt trước mắt mà họ không nhìn thấy được món lợi lớn lao hơn, đó là sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Có một điều đáng để chúng ta lưu ý là chính satan nhìn nhận Chúa Giêsu và kính sợ Người, thì trong khi đó chúng ta là con cái của Thiên Chúa, thế mà có nhiều người lại từ chối tin nhận Người. Trong trường hợp này, chính quỉ satan đã làm chứng tá cho chúng ta về sự hiện hữu của Chúa nơi trần gian (Mỗi ngày một tin vui).

 

          5. Dù cho quyền năng của Thiên Chúa có hoàn toàn chiến thắng thế lực của ma quỉ, thì Ngài cũng đành bó tay  trước sự tự do của con người. Cả dân chúng miền Ghêrasa đến đón Chúa Giêsu, nhưng không phải để đón tiếp mà để xin Ngài đi nơi khác. Con người nhẫn tâm chối từ Thiên Chúa vì con người còn quyến luyến của cải, còn tiếc rẻ miếng mồi ngon của quỉ dữ. Họ sợ phải hy sinh, Chúa Giêsu còn ở đàng xa mà họ đã mất đàn heo, thì một khi Ngài ở gần họ, có lẽ họ sẽ phải mất tất cả.

 

 

          6. Truyện :  Chiến thuật của ma quỉ.

          Rowlan Hill, một nhà giảng thuyết trứ danh, trong một bài giảng  đã  kể câu chuyện như sau : Ngày nọ, tôi xuống phố, thấy một bầy heo chạy theo một người. Tôi thấy lạ nên để ý xem. Lạ hơn là bầy heo theo người đó vào lò sát sinh.

          Tôi thắc mắc hỏi người đó làm cách nào mà dụ bầy heo tài tình như vậy. Ông bèn đáp :”Ngài không thấy đó sao ? Tôi mang theo rổ đậu, thỉnh thoảng vãi mấy hạt xuống đường. Thế là bầy heo tham ăn cứ chạy theo tôi”.

          Rồi ngài giảng tiếp :” Tôi nghĩ ma quỉ cũng áp dụng chiến thuật đó. Nó mang theo rổ đậu, rải trên đường trần và đám đông xô nhau chạy theo, đến tận lò sát sinh vĩnh hằng”.

 

                                                                             Lm Giuse Đinh Lập Liễm

                                                                             Đà Lạt


Lm. Đinh Lập Liễm - Chia Sẽ Tin Mừng Ngày Thường