Thứ năm tuần 30 thường niên

Đức Giêsu bị đe dọa giết chết

(Lc 13,31-35)

 

          1. Đức Giêsu được mấy người biệt phái cho biết vua Hêrôđê muốn giết Ngài và khuyên Ngài nên lánh đi nơi khác.  Lời khuyên Ngài trốn đi có vẻ khôn ngoan theo sự tính toán của người đời, bởi vì Hêrôđê là một tên gian hùng, dám khử trừ bất cứ ai mà ông không thích. Tuy nhiên, Đức Giêsu không theo sự khôn ngoan của thế gian, Ngài theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài biết việc lên Giêrusalem để chịu nạn chịu chết  là kế hoạch của Thiên Chúa mà Ngài “phải” thực hiện cho xong.

          Ngoài ra, Ngài cũng than tiếc cho Giêrusalem sẽ bị tàn phá  vì họ không chịu nghe lời rao giảng của Ngài để thống hối. Ngài đã xử với họ như gà mẹ ấp con dưới cánh, nhưng vô ích. Vì lòng chai dạ đá của họ, Thiên Chúa phải dùng bàn tay cứng rắn để sửa trị họ.

 

          2. Qua bài Tin Mừng chúng ta thấy thái độ của Đức Giêsu trước cái chết gần kề. Bình thường cái chết luôn là một đe dọa đối với con người. Lo sợ căng thẳng khi cái chết là một cực hình. Là con người như chúng ta, Đức Giêsu cũng không tránh khỏi những lo âu sợ hãi trước cái chết như Ngài đã cho thấy điều đó trong cơn hấp hối tại vườn Getsémani. Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tỏ ra bình thản trước vua Hêrôđê đang tìm cách sát hại Ngài.  Đức Giêsu bình thản đến độ dửng dưng và thách đố, và sở dĩ như thế là vì Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, cả cuộc đời Ngài là một tiếng xin vâng đối với thánh ý Thiên Chúa. Do đó, một khi biết rằng có một hiến lễ phải hoàn tất và hiến lễ ấy nằm trong chương trình của Thiên Chúa, thì không gì phải làm Ngài bận tâm, ngoài việc chu toàn công việc được giao phó (Mỗi ngày một tin vui).

 

          3. Tâm tình của Đức Giêsu trước viễn tượng thành Giêrusalem sẽ bị phá hủy. Đã bao lần, xưa kia là các sứ giả của Thiên Chúa và bây giờ là Ngài, đã cố gắng tập họp họ lại như gà mẹ tập họp gà con, hầu che chở họ khỏi tai họa là cuộc phán xét của Thiên Chúa về các tội của họ. Nhưng, xưa cũng như nay, không bao giờ họ chịu nghe lời các tiên tri cũng như lời Ngài, trái lại, họ còn bách hại và giết chết các tiên tri, cũng như sắp giết chết Ngài. Mặc dầu biết trước như thế, nhưng Đức Giêsu vẫn thanh thản đi tới, không một điều gì có thể làm cho Ngài chùn bước. Vì giờ của Chúa Cha ấn định cho Ngài chưa tới. Có Cha thì Ngài chẳng có gì phải sợ.

 

          4. Dù cho Hêrôđê có mưu đồ gì đi nữa, Đức Giêsu vẫn coi thường. Dù sống trong bầu khi đe dọa mạng sống : do những nhà lãnh đạo Do thái thù oán, và do sự ganh tị của Hêrôđê, Đức Giêsu vẫn tiếp tục sứ mạng cứu thế của Ngài, bằng những công việc trừ quỷ, chữa bệnh và rao giảng. Đức Giêsu nêu gương cho các Kitô hữu chúng ta : dù sống trong hoàn cảnh nào : khó khăn hay thuận tiện, chúng ta đều phải ra công làm việc cho phần rỗi của mình và của tha nhân.

 

          5. Những người biệt phái trong Tin Mừng hôm nay có cảm tình với Đức Giêsu nên khi biết tin Hêrôđê muốn bắt Chúa, họ đã trình bầy với  Chúa và hiến kế giúp Ngài. Thế nhưng, thái độ Đức Giêsu rất cương quyết, Ngài không vì những đe dọa của thế quyền mà làm trì trệ thánh ý Chúa Cha. Ngài đã không để những đau khổ của con người qua đến ngày mai, nên nhiều lần Ngài đã chữa bệnh trong ngày Sabat. Trên Thập giá, thân xác đau đớn vì đòn roi, nhưng Đức Giêsu vẫn một lòng thực hiện thánh ý yêu thương và tha thứ của Chúa Cha cho tên trộm lành, cho những người đóng đinh Ngài và cho toàn thể nhân loại (5 phút Lời Chúa).

 

          6. Cuộc sống là một ân huệ, nhưng cũng là một sứ mạng. Cũng như Đức Giêsu, con người phải nói lên ý muốn của Đấng đã sai phái họ và làm cho sứ mạng của họ được hoàn tất. Chỉ khác một điều là Đức Gêsu biết lúc nào sứ mạng của Ngài hoàn tất, còn con người thì không. Nhưng dù được gọi bất cứ lúc nào, con người vẫn có thể bình tĩnh, vì biết rằng mình đang lo chu toàn sứ mạng được giao phó. Xin Chúa cho chúng ta biết sống trọn từng giây phút hiện tại, nhờ đó chúng ta có thể an tâm và sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đến gọi chúng ta.

 

          7. Truyện :  Con vẫn tiếp tục chơi.

          Một lần kia, thánh Gioan Boscô hỏi các học sinh của ngài đang chơi đùa :”Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì”? Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số khác cho biết sẽ đi xưng tội dọn mình chết lành. Riêng Đaminh Saviô điềm nhiên trả lời :”Nếu trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục chơi”.

          Vâng, đó là thái độ của những con người luôn biết sống theo thánh ý của Thiên Chúa rồi  thì không có gì có thể làm cho họ phải sợ và cũng chẳng có gì làm cho họ chùn bước trước những khó khăn trên đời.

         

                                                                                                                                                                                                         Lm Giuse Đinh Lập Liễm

                                                                             Đà Lạt