Thánh Vôn-pha-đô Ẩn Sĩ, thành Augsburg

 

Thánh Vôn-pha-đô Ẩn Sĩ là người Đức, nên Ngài có tên theo tiếng Đức là Wolfhard von Augsburg, Einsiedler. Ngài sinh vào khoảng năm 1070 tại Augsburg, Đức Quốc. Khi lớn lên, Ngài được đào tạo để trở thành một người thợ may đồ da. Và khi vừa mới ra nghề, Ngài đã hành hương tới Rô-ma. Và vì thế, Ngài có tên theo tiếng Ý là Gualfárdo, và theo tiếng La-tinh là Gualfardus – một cách đọc trại của chữ Wallfahrer, có nghĩa là Người Hành Hương. Sau đó Ngài đến trú ngụ tại Verona, nơi Ngài trở thành người thợ may đồ da giỏi nhất của thành phố này.

Sau mỗi buổi làm việc, Ngài thường dành thời gian để chăm sóc những người nghèo và những người thiếu thốn trong thành phố. Ngài chia sẻ cho họ tất cả những gì Ngài có. Vì danh tiếng, nên càng ngày càng có nhiều người tìm đến với Ngài. Nhưng Ngài lại không muốn điều ấy. Vì thế, Ngài đã bỏ nghề làm thợ may đồ da và trốn vào trong một khu rừng tại Etschtal, và sống ở đó với tư cách là một Ẩn Sĩ. Tại đây, Ngài dành toàn thời gian cho sự thinh lặng và cầu nguyện.

Hai mươi năm sau, một người thợ săn đã nhìn thấy Ngài đang cầu nguyện một mình, ông ta liền đến gặp Ngài và mời Ngài trở về lại Verona. Về tới Verona, Ngài liền gia nhập Đan Viện Camaldu San Salvatore di Corte Regia, và sống trong Đan Viện này ở bậc hiến sinh. Suốt mười năm sống tại Đan Viện nêu trên, Ngài đã sống với tất cả sự nghèo khó và tuân phục, cũng như với tất cả sự hoan hỷ trong hy sinh thầm lặng. Ngài từ giã cõi đời vào ngày 30 tháng 04 năm 1127 tại Đan Viện San Salvatore.

Mặc dầu Ngài muốn được an táng một cách đơn sơ ở ngay trước cổng Đan Viện, nhưng dân chúng thành Verona đã cung hiến cho Thánh Vôn-pha-đô một chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch, và Đan Viện San Salvatore đã an táng Ngài trong nhà thờ của Đan Viện mình.

Sau khi Đan Viện San Salvatore bị bãi bỏ, các Thánh Cốt của Thánh Vôn-pha-đô đã được chuyển sang nhà thờ San Fermo Maggiore, và được an táng dưới chân bàn thờ Della Torre của nhà thờ này.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 1602, một phần các Thánh Tích của Thánh Vôn-pha-đô được giữ lại trong nhà thờ San Fermo Maggiore tại Verona nêu trên, còn phần lớn các Thánh Tích của ngài thì được cung nghinh từ Verona, Ý về Augsburg, Đức Quốc, và được bảo quản trong Tu Viện Dòng Phan-xi-cô Capuzinô đầu tiên tại đó. Vào năm 1909, các Thánh Tích của Thánh Vôn-pha-đô lại được chuyển sang một Tu Viện khác mới được xây dựng lúc bấy giờ, đó là Tu Viện Dòng Phan-xi-cô Capuzinô Sankt Sebastian, và được bảo quản tại đó tới nay.

 

Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Vôn-pha-đô vào ngày 27 tháng 10, tức ngày di chuyển các Thánh Cốt của Ngài từ Verona tới Augsburg, với bậc Lễ nhớ tự do, tức Lễ bậc IV.

Trong ngày 27 tháng 10, Giáo hội Công giáo còn kính nhớ các vị Thánh sau:

1.Thánh Armand Jean Le Bouthillier de Rancé (Viện Phụ và là Đấng Sáng Lập Dòng; sinh ngày mồng 09 tháng 01 năm 1626 tại Paris, Pháp; qua đời ngày 27 tháng 10 năm 1700 tại  La Trappe, tức Soligny-la-Trappe, nước Pháp ngày nay);

2.Thánh Evaristus (Tử Đạo; sinh vào khoảng giữa thể kỷ thứ I tại Antiochia, Pisidien, tức Ruinen, Yalvaç, Thổ-nhĩ-kỳ ngày nay; được phúc Tử Đạo tại Rô-ma vào năm 105);

3.Thánh Gaudiosus (Giám mục, Tử Đạo; sinh vào năm 360 tại Bắc Phi; được phúc Tử Đạo vào năm 450 tại Napoli, Ý);

4.Thánh Oran (Viện Phụ và là Đấng Sáng Lập Dòng; sinh khoảng cuối thế kỷ thứ V hoặc đầu thế kỷ thứ VI tại Ai-len; qua đời vào năm 563 tại Iona, Schottland).

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist

 


Hạnh Các Thánh