Đại Lễ Kính Các Thánh

Đại Lễ Kính Các Thánh có nguồn gốc từ mãi thế kỷ thứ IV. Thánh Ephrem Tiến Sĩ và Thánh Gio-an Kim Khẩu đã nói tới Đại Lễ mừng Kính Tất cả các vị Tử Đạo. Hồi đó, Đại Lễ này được cử hành vào ngày 13 tháng 05, hay vào ngày Chúa Nhật đầu tiên sau Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngày nay, trong Lịch Phụng Vụ của Giáo hội Hy-lạp, Chúa Nhật này được gọi là Chúa Nhật Kính Các Thánh.

Tại Tây Phương, ngay từ thế kỷ thứ VII cũng đã có một Đại Lễ kính tất cả các vị Tử Đạo. Đại Lễ này được cử hành vào ngày 13 tháng 05 (vì ngày 13 tháng 05 năm 609 là ngày khánh thành đền thờ Pantheons tại Rô-ma để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và tất cả các vị Tử Đạo). Tuy nhiên, Đại Lễ Kính Tất Cả Các Thánh (không chỉ riêng các vị Tử Đạo) vào ngày mồng 01 tháng 11 mới chỉ xuất hiện từ hồi thế kỷ thứ VIII, trước tiên tại Ai-len, rồi lan sang nước Anh, và sau đó là toàn châu Âu, và rồi trở thành Đại Lễ chung của cả Giáo hội hoàn cầu.

Đại lễ Kính Các Thánh được ví như Đại Lễ Đầu Mùa. Người ta cũng gọi Đại Lễ này là một „Đại Lễ Hiển Linh của Đại Lễ Ngũ Tuần“. Chúng ta chiêm ngưỡng và thán phục hoa trái mà nó phát sinh, trưởng thành và chín muồn từ sự chết đi của hạt lúa mì, và chúng ta cũng chính là hoa trái đó. Mùa gặt vẫn chưa kết thúc. Đại Lễ Kính Các Thánh hướng cái nhìn chúng ta về sự viên mãn, về đích điểm chung cuộc mà Thiên Chúa đã sáng tạo nên chúng ta cho đích điểm đó cũng như đã tiền định sẵn chúng ta cho đích điểm ấy. Chúng ta vẫn còn than vắn thở dài dưới gánh nặng của quá khứ, nhưng sự hiệp thông với các Thánh, với những người được kêu gọi và được tuyển chọn bởi Thiên Chúa sẽ đỡ nâng chúng ta. Niềm hy vọng cho phép chúng ta trông đợi rằng, chúng ta cũng sẽ đạt tới được sự tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa. Và chúng ta đã thủ đắc Chúa Thánh Thần với tư cách là Ân Sủng đầu tiên rồi.

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist

 


Hạnh Các Thánh