NGÀY 26 THÁNG 7

THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA

Song Thân Đức Maria

 

Chúa Giêsu đã nói: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai... Cây tốt thì sinh quả tốt” (Mt 7,15-18). Nhìn vào con người lành thánh và diễm phúc của Đức Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, chúng ta biết được về đấng sinh thành nên Mẹ. Để cuộc đời Mẹ luôn đáp tiếng “Xin Vâng” thuận theo ý Chúa trong mọi sự, thì ngoài ân sủng của Chúa, Mẹ Maria cũng đã lãnh hội những điều tốt lành từ thánh Gioakim và thánh Anna. Chính từ nền giáo dục gia đình đầy nhân đức thánh thiện là nền tảng giúp Mẹ Maria dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, dầu lắm khi bước đi trong đường hầm của đêm tối đức tin hay rảo bước trên con đường thập giá cùng với Đức Giêsu, Con Mẹ.

Mừng lễ thánh Gioakim và thánh Anna, chúng ta cùng nhau dừng lại ở hai điểm:

·         Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa

Những gì chúng ta biết về song thân Đức Maria là nhờ cuốn Ngụy Thư Phúc Âm của Giacôbê, một nguồn văn xuất hiện vào thế kỷ II. Cuốn Ngụy Phúc Âm cho biết, Đức Maria được sinh ra một cách kỳ diệu, vì cha mẹ son sẻ: Sau khi ông Gioakim ăn chay cầu nguyện bốn mươi ngày, thì Sứ Thần báo tin là lời cầu nguyện của ông đã được Thiên Chúa thương đoái nhận; khi đó, bà Anna đứng đợi ông nơi Cửa Vàng ở Giêrusalem.

 Đây là một câu chuyện đẹp về tình yêu quan phòng và ân phúc của Thiên Chúa dành cho song thân Đức Maria. Trong văn hóa Do Thái thời đó, son sẻ là một dấu chỉ bị Thiên Chúa nguyền rủa cho những ai sống trong tội lỗi. Cho nên, son sẻ là một thách thức lớn đối với các ngài. Tuy nhiên, bằng đời sống công chính và chuyên tâm cầu nguyện, Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin khi sai Thiên Sứ đến báo tin là họ sẽ sinh một con trẻ, đặt tên là Maria và được thánh hiến cho Thiên Chúa.

Ở đây, quan niệm của người Do thái thời bấy giờ đã được đảo ngược: son sẻ không còn là lời bị nguyền rủa, nhưng nói lên ân phúc Thiên Chúa dành cho những ai kiên tâm tin tưởng vào quyền năng của Ngài; con trẻ  là một ân ban từ Thiên Chúa. Điều này cũng cho thấy, định mệnh của con người đều do bởi Thiên Chúa.

Chính cái tên Anna cũng đã nói lên hồng ân Thiên Chúa ban xuống dạt dào trên hai ông bà: Anna nghĩa là “lòng đạo đức” hay “ân phúc”. Do đó, khi mừng kính thánh Gioankim và Anna, cùng người con là Đức Maria, chúng ta tôn vinh Đức Kitô là “phúc lành đã hứa cho muôn dân”. Thánh Gioan Damas đã hết lòng ca tụng song thân Đức Maria như sau: “Lạy thánh Gioakim và thánh Anna là đôi bạn diễm phúc. Cả tạo vật chịu ơn các ngài, vì nhờ các ngài mà  tạo vật có thể dâng lên Tạo Hóa của lễ xứng đáng hơn hết, là chính Thân Mẫu vẹn sạch, là Đấng duy nhất xứng đáng với Tạo Hóa”.

·         Việc sùng kính hai thánh trong Giáo hội

Ngày lễ song thân Đức Maria trùng với ngày cung hiến thánh đường Anna tại Constantinople vào năm 550. Lễ này được phổ biến sang Tây Phương vào thế kỷ XIII, nhưng mãi tới năm 1584 mới đưa vào sách lễ Rôma. Còn lễ thánh Gioakim mãi tới năm 1522 mới thâm nhập vào Tây Phương.

Tại Đông Phương, lịch Byzance mừng chung hai thánh Gioakim và Anna vào ngày 9 tháng 9, tiếp sau ngày lễ sinh nhật Đức Maria. Vào năm 1968, lễ song thân Đức Maria chính thức mừng chung vào ngày 26 tháng 7 hằng năm.

Cách riêng, lịch sử cho thấy Giáo hội có lòng sùng kính thánh nữ Anna cách đặc biệt.  Vào năm 1382, do thỉnh nguyện của nước Anh, lễ kính thánh Anna lần đầu tiên được mừng hằng năm. Thánh nữ được tôn kính cách đặc biệt tại làng Sainte Anne d’Auray và làng Saint Anne de Beaupre (Canada). Tại đây, thánh Anna được tuyên bố là bổn mạng của tỉnh Quebec, được tôn kính đặc biệt tại thánh đường Anna ở Beaupre.

Vào thế kỷ XVII, thánh nữ Anna hiện ra nhiều lần với Yves Nicolazic (1623) gần Auray, miền Bretagne. Từ đó, việc sùng kính thánh nữ phát triển mạnh mẽ tại Pháp, và một đền thánh được xây lên tại Auray (1877) và trở thành trung tâm hành hương nổi tiếng.

Thánh Anna là bổn mạng của nhiều nhà thờ, bổn mạng các bà mẹ, các cháu, phù thủy và là cảm hứng cho nhiều nghệ thuật thánh.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo hội hai gương mẫu tuyệt vời về đời sống công chính, tín thác và chuyên tâm cầu nguyện là thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Vì lời các ngài nguyện giúp cầu thay, xin Chúa ban cho chúng con luôn siêng năng cầu nguyện, kiên nhẫn lúc gặp gian truân và luôn biết đón nhận tất cả như ân ban của Thiên Chúa, để chúng con sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa hơn. Amem.

                                                         Montfort Nguyễn Xuân Pháp O.Cist


Hạnh Các Thánh