CHÂN TÍNH LINH MỤC THEO VATICAN II

Lm Phêrô Trần Đình, Dalạt

 

Dẫn nhập

Nhân lễ phong chức Linh Mục của Giáo phận, ngày 15.4.2004, chúng ta thử phác hoạ chân tính người Linh Mục theo Vatican II.

Linh Mục là ai ?

Thưa : - là người của Thiên Chúa,

          - là người của Giáo Hội,

            - là người của mọi người.

 

1. LINH MỤC, NGƯỜI CỦA THIÊN CHÚA

 

        a/ Giống như Chúa Kitô, Linh Mục là người được Chúa Cha thánh hiến đặc biệt bằng dầu Thánh Thần và sai đi đến với mọi người để cứu độ mọi người. Linh Mục được Thiên Chúa rút từ loài người để trao cho một sứ mạng quan trọng trong chương trình cứu độ của Người. Linh Mục là người được dành riêng cho Thiên Chúa, thuộc trọn về Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa sử dụng hoàn toàn.

 

        b/ Chân tính và sinh hoạt của Linh Mục mang dấu vết đậm nét của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi :

        - Linh Mục là người Thầy, giáo dục đức tin của dân Chúa dưới tác động của Chúa Thánh Thần ;

        - Linh Mục là người anh cả, dẫn đầu một đoàn anh em và hiến mình cho anh em theo gương Chúa Kitô là “Trưởng tử giữa một đám đông anh em” (Rm 8, 29), “đã tế hiến mình làm hi lễ tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa” (Dt 9, 14), và trong tư cách Linh Mục tối cao và duy nhất của Giao ước mới ngàn đời tồn tại (x. Dt 7, 11-28), Người dẫn đầu đoàn anh em tiến vào “cung thánh thiên quốc” (x. Dt 9, 24) là chính “Nhà Cha” (x. Ga 14, 2).

        - Linh Mục là người Cha thiêng liêng của các linh hồnvới sứ mạng biểu lộ cho mọi người thấy được lòng nhân từ và tình thương của Chúa Cha.

Công đồng Vatican II nhìn nhận cả ba tư cách đó của Linh Mục :

        - Linh Mục là người giáo dục đức tin (x. LM 6b) và người thầy (LM 9a) ;

        - Linh Mục là anh em của mọi người (x. LM 9a) ;

        - Linh Mục là người chacủa các tín hữu (x. LM 9a và f)

       

        c/ Linh Mục là người của Thiên Chúa vì lý do tiếp xúc liên lỉ với các sự thánh và ban phát các sự thánh : đó là chính Lời Chúa và các bí tích. Và Linh Mục là người của Thiên Chúa vì Linh Mục là người chuyên trách cầu nguyện.

 

2. LINH MỤC, NGƯỜI CỦA GIÁO HỘ

 

        a/ - Linh Mục là người được Thiên Chúa kêu gọi, tuyển chọn, thánh hiến và sai đi qua trung gian Giáo Hội ;

            - Linh Mục cósứ mạng đặc thù là xây dựng Giáo Hội và trong hành động trọng tâm của đời sống Linh Mục : việc cử hành thánh lễ, Linh Mục nhân danh Giáo Hội để dâng hi lễ tạ ơn (GH 1Ob; LM 2d).

Do đó, Linh Mục là người của Thiên Chúa và đồng thời là người của Giáo Hội.

 

        b/ Linh Mục là người của Giáo Hội địa phương và của Giáo Hội toàn cầu :

        - “Mỗi Giám Mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương” (x. GH 23a);

        - “Linh Mục nhân danh Giám Mục qui tụ gia đình Thiên Chúa như một cộng đoàn huynh đệ duy nhất” (x. LM 6a) ; “trong cộng đoàn tín hữu tại mỗi địa phương, Linh Mục là hiện thân của Giám Mục” (x, GH 28a); và “khi cử hành các bí tích, Linh Mục, nhờ liên kết trong phẩm trật thánh với Giám Mục, cũng làm cho Giám Mục hiện diện cách nào đó tại cộng đoàn tín hữu địa phương” (x. GH 23a).

Như thế, Linh Mục là con người của Giáo Hội địa phương trong sự hiệp thông phẩm trật  với Giám Mục giáo phận.

-      Chính qua sự hiệp thông với Giám Mục của mình, mỗi Linh Mục hiệp thông với toàn thể hàng Giám Mục và là người cộng sự viên của hàng Giám Mục (x. GH 28b).

-       

        c/ Trong Hiến chế tín lý về Giáo Hội, Công Đồng Vatican II gọi Đức Giáo Hoàng Rôma, Đấng kế vị Thánh Phêrô, là nguyên lý và nền tảng hữu hình, trưởng tôn của sự hiệp nhất giữa các Giám Mục cũng như giữa các tín hữu, nghĩa là của Giáo Hội toàn cầu.

“Còn mỗi Giám Mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương”, nghĩa là giáo phận (x. GH 23a).

 

Ở một cấp độ thấp hơn và trong sự hiệp thông phẩm trật với Giám Mục, một cách nào đó, Linh Mục cũng có thể được coi như là “nguyên lý và nền tảng hữu hình”  sự hiệp nhất trong cộng đoàn giáo xứ, như Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục năm 1980 viết rằng : Linh Mục “được nhìn nhận như là người đại diện chính thưc của Hội Thánh tại địa phương” (s. 14).

 

3. LINH MỤC, NGƯỜI CỦA MỌI NGƯỜI

 

Linh Mục là người của Thiên Chúa, người được rút ra từ loài người, được dành riêng cho một sứ mạng phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng được Thiên Chúa, qua trung gian Giáo Hội, sai đến lại với loài người để phục vụ họ (x. Dt 5,1; LM 3). Linh Mục được thánh hiến và sai đi đến với mọi người : những người chưa tin và những người đã tin, để giáo huấn, thánh hoá và dẫn dắt họ đến với Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần.

Trái tim mục tử của Linh Mục rộng mở theo chiều kích của thế giới loài người, nhưng đức ái mục tử (x. LM 14, 2) thúc đẩy ngài yêu thương và phục vụ từng con người cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể của họ.

 

Bậc độc thân vì Nước Trời là một trong những yếu tố hữu hiệu giúp Linh Mục sống trọn vẹn chân tính của mình  như là :

người của Thiên Chúa,

người của Giáo Hội,

người của mọi người.

 

Kết luận

Đó là chân tính cũng là hình ảnh của Linh Mục mà Công Đồng Vatican II muốn trình bày.

Hãy cầu nguyện cho các Linh Mục, mỗi ngày một chút, suy nghĩ và sống cho tròn mong ước và kỳ vọng của Giáo Hội, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà