LINH MỤC NGỈỜI LÀ AI ?

 

Cảm hứng bài suy niệm căn tính và ơn gọi linh mục

của Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Qui Nhơn

trong tuần tĩnh tâm linh mục Đàlạt từ ngày 24/02/2003-01/03/2003.

 

Là linh mục, con mang tin tình yêu

Là bạn nghĩa của những người  đau khổ

Là thành phần trong nhóm các tông đồ"

Là con người nối liền trời với đất.

 

Là linh mục, có người thường nói mỉa:

NhỈ chú gà treo lủng lẳng trên giây

Được nuôi ăn, được cho uống thỏa đầy

Nhưng được ví như con người khờ dại.

 

Là linh mục, con tự chọn hy sinh

Quên thân mình, quên sinh mạng cuộc đời

Như Giê-su đã làm gương để lại

Chết vì yêu, nên tự hủy đời mình.

 

Là linh mục, con giao hòa trời đất

Quí lắm thay, ôi thân xác mọn hèn!

Như viên ngọc nằm trong bình sành đẹp

Thu hút con người, nhân lối mọi nơi.

 

Là linh mục, có con tim quảng đại

Sống hết mình, sống quảng đại như Cha

Như Chúa con, Đấng Cứu Thế xuống trần

Cho nhân lối tràn đầy ơn giải thoát.

 

Ỗi Giêsu, con là người của Chúa

Là môn đệ trong những-con-người-Chúa

Rao giảng Tin Mừng, giới thiệu Giêsu

Ban Bí Tích, dẫn chiên Cha trao phó.

 

Là Linh mục, con hết sức say mê

Làm tất cả, tung vãi lời của Chúa

Linh mục Chúa, không bao giờ cằn cỗi

Vẫn hợp thời, dù thế giới vần xoay.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà