SÁM HỐI VÀ HÒA GIẢI

Cảm hứng bài giảng Sám Hối và Hòa Giải của Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Qui Nhơn

 trong tuần tĩnh tâm Linh Mục Đàlạt

ngày 24/02/2003-01/3/2003.

Mai Đệ Liên, ngồi xức chân Chúa

Dầu tỏa thơm, lênh láng căn phòng

Cam tùng đó, dầu này đắt giá

Yêu thật nhiều, cô thấy say mê

Bọn biệt phái, giả hình giả bộ

Cứ tưởng rằng họ thích dân nghèo

Nhưng đáy thẳm, tâm hồn u tối

Tội khước từ tình Chúa thương ta

Tội nặng nhất, lương tâm đã ngủ

Cứ yên lòng trong tội ngập dâng

Mai Đệ Liên, dù tội chất đầy

Cô yêu Chúa, tội cô được xóa

Như cô gái ngoại tình đoạn tám

Thánh Gioan đã viết rành rành

Chúa không chấp tội cô đã phạm

Ngước mắt lên, Chúa nói rõ ràng

Không ai ném hòn đá trước hết

Vào người cô, cô gái ngoại tình

Cho đầu vỡ, tan tành từng mảnh

Ta cũng vậy, Ta không lên án

Hãy ra về sống thật bình an.

Phêrô đã  ba lần chối Chúa

Chúa ngoáy nhìn, tội Oâng được tha.

Các môn đệ lòng đầy sám hối

Biết tội mình, đấm ngực xin tha

Chúa Thánh Thần tăng thêm sinh lực

Cải hóa tâm hồn,  đổi nội tâm…

Lạy Chúa Giêsu,

Giờ con đã hiểu…

Suốt dòng đời, Chúa cứu thoát dân

Lòng yêu thương Chúa không khước từ

Bao lâu nhân loại, ăn năn thống hối

Đavít đó,

Salomon và bao vị ngôn sứ

Các vua quan trong Cựu Ước tội đầy

Lịch sử Do Thái là những chặng đường phản bội

Lòng nhân Chúa không bao giờ vơi cạn

Chúa đánh phạt rồi Chúa lại yêu

Oâi, sám hối và ăn năn chừa cải

Là con đường tiên quyết để gặp Cha.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà