THÁNH MÁC CÔ, thánh sử,

ngày 25 tháng 4

 

Thánh Mác cô là một trong bốn thánh sử viết về cuộc đời của Chúa Giêsu. Theo sử liệu, Tin Mừng thánh Mác cô là Tin Mừng cổ xưa nhất.Thánh Mac cô viết Tin Mừng của Ngài để đáp ứng nhu cầu học đạo của những người tân tòng. Đây là sách Tin Mừng ngắn gọn nhất trong các Tin Mừng. Thánh Mac cô soạn thảo sách Tin Mừng này cho những người ngoại đạo đặc biệt là những người Roma. Sách Tin Mừng của thánh Mác cô chứa đựng những sự kiện chính yếu nhất về cuộc đời của Chúa Giêsu, và thánh nhân thường trưng dẫn các bài giáo huấn của thánh Phêrô. Chúng ta có thể hiểu rõ ý của Người khi đọc:” Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em, còn với những người kia, là những kẻ ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn” ( Mc 4, 11 ).

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI : Như bao thánh nhân khác thánh Mác cô đã theo tiếng gọi của Chúa, Ngài sẵn sàng bỏ mọi sự, mau mắn đi theo Chúa Giêsu cứu thế. Sử liệu không thấy ghi chép về tuổi niên thiếu của thánh nhân, nhưng có một điều chúng ta hiểu thánh nhân là một trong bốn vị thánh đã viết về cuộc đời của Chúa Giêsu tại thế. Người ta thường vẽ hình Ngài là một con sư tử, một trong bốn con vật được ngôn sứ Êzékiel xem thấy trong thị kiến.

Ngay trong lời nguyện nhập lễ chúng ta đọc thấy:” Lạy Chúa, Chúa đã ban co thánh Mác cô vinh dự rao giảng và ghi chép Tin Mừng. Xin cho chúng con được hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy để trung thành bước theo Chúa Kitô “.

Thánh Mác cô là người Do Thái, thuộc dòng họ Lêvi. Ngài theo Chúa Giêsu cùng với mười một môn đệ khác đi khắp mọi nơi trong cuộc hành trình truyền giáo, giới thiệu Nước Thiên Chúa và giới thiệu con người của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, người Thầy yêu quí đã uốn nắn, dạy dỗ, rèn luyện các môn đệ. Ngài đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với các môn đệ. Trên đường truyền giáo rày đây mai đó, Chúa Giêsu đã nói, đã làm phép lạ, đã rao giảng cho con người. Các môn đệ đã học nơi Chúa những bài học cao quí, những bài giáo huấn rút ra từ thực tế của đời thường, những ví dụ có trước mắt, xẩy ra chung quanh xã hội Do Thái. Chúa đã làm phép lạ để cho các môn đệ nhận ra quyền năng của Ngài…Ngài đến để phục vụ, chứ không phải đến để được phục vụ. Thánh Mác cô cũng như các môn đệ khác đã trải qua những giờ phút đen tối nhất của cuộc thống khổ của Thầy Giêsu và như các môn đệ khác Ngài đã xác tín sâu xa tình thương và quyền năng vô biên của Thầy khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Theo lời dạy của Chúa :” Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo cho mọi loài thọ tạo “ ( Mc 16, 15 ). Thánh Mác cô đã đi theo thánh Phêrô qua La Mã giảng đạo sau khi Chúa Giêsu về trời. Thánh Mác cô có lòng hăng say rao giảng Tin Mừng cho dân ngọai, cho mọi người, nên thánh nhân được Vị tông đồ trưởng Phêrô yêu mến và tin tưởng. Nhờ lòng nhiệt thành, đạo đức của thánh Mác cô số người gia nhập đạo công giáo càng ngày càng đông nhưng tài liệu, sách giáo lý lại không có, chính vì thế, thánh Mác cô vừa dạy giáo lý, vừa ghi chép thành văn bản cách rất mạch lạc về cuộc đời Chúa Giêsu dựa vào các bài giảng của thánh Phêrô. Thánh nhân đã được thánh Phêrô động viên, khuyến khích, duyệt y và cho phép dùng trong giáo đoàn.

SỨ MẠNG MỚI CỦA THÁNH MÁC CÔ : Thánh Phêrô đã sai thánh Mác cô đi truyền giáo ở Ai Cập. Dựa vào cuốn Tin Mừng của Ngài đã ghi chép ở La Mã, thánh nhân đã đưa biết bao người trở lại đạo, gia nhập Hội Thánh Công Giáo. Thánh nhân là người thành lập và là giám mục đầu tiên giáo đoàn Alexandria. Nhờ đời sống thánh thiện, đạo đức và nhờ tài lợi khẩu Chúa ban, thánh Mác cô đã làm cho biết bao người trở về với Giáo Hội của Chúa. Thánh nhân đã minh chứng cho dân ngọai hiểu Thiên Chúa khác với các thần linh họ đang thờ. Các thần linh chỉ do óc tưởng tượng của con người tạo nắn. Còn Chúa Giêsu, chính Ngài đã phó thác bản thân của Ngài cho Thiên Chúa và qua Chúa Kitô hình ảnh Thiên Chúa Cha được vén lộ, được mặc khải. “ Ai Thấy Ta là thấy Cha. Cha Ta và Ta là một “. Vì lòng nhiệt thành, và uy tín lớn lao đã đem nhiều người ngọai về với Chúa, nên lương dân đã căm thù Ngài, quyết tâm ám hại giết Ngài. Họ đã bắt thánh nhân đi qua nhiều phố xá có ý bêu xấu Ngài và cuối cùng họ đã cột Ngài, lôi kéo Ngài trên những con đường đá gồ ghề cho tới khi Ngài chết.

Thiên Chúa đã yêu thương Ngài, ban cho Ngài mũ triều thiên tử đạo vào ngày 25/4/67. Ngài đã để lại cho nhân lọai cuốn Phúc Âm đầy giá trị, vĩnh viễn tồn tại cùng với  Danh thánh thiện và gương can đảm truyền giáo của Ngài.

 

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Mác cô, chúng con dâng lên Chúa của lễ này để ca tụng tạ ơn Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận và cho Giáo Hội mãi trung kiên rao giảng Tin Mừng ( Lời nguyện tiến lễ ).

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT 


Mục Lục Suy Niện