LỄ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ÐỒ

Ngày 25/7

Mt 20,20-28

 

Câu truyện về hai con của ông Giêbêđê vẫn là bài học làm con người muôn đời phải suy nghĩ. Quả thực,khi Bà Mẹ hai con ông Giêbêđê đến xin xỏ với Chúa Giêsu cho hai người con của bà một người ngồi bên tả,một người ngồi bên hữu Chúa trong nước trời .Có lẽ điều này chẳng có gì làm nhân loại, làm con người phải ngạc nhiên cả vì theo bản tính con người,ai chẳng thích có chức, có quyền, ăn trên ngồi trước.Có người đã nói đùa,ý này đâu có phải ý bà Mẹ,nhưng biết đâu chính hai ông tông đồ Gioan và Giacôbê mà Giáo Hội tôn vinh hôm nay,không nói nhỏ với Mẹ mình xin Chúa Giêsu một đặc ân .Dù hai người con thúc giục Mẹ xin hay chính Cha Mẹ của hai vị tông đồ có nhã ý tốt xin xỏ thì đó cũng là điều bình thường của con người trần xác thịt .Chúa trả lời :".Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ? "( Mt 20,22).Hai môn đệ nhất loạt thưa Chúa Giêsu rằng:" Thưa được " ( Mt 20,22 ).Việc .làm quan,quyền cao chức trọng,tất cả các môn đệ đều ước muốn.Nhưng câu trả lời mạnh mẽ của hai môn đệ sau khi nghe Chúa Giêsu giải thích:"Các ngươi không biết điều các ngươi xin " ( Mt 20,22), đã minh chứng dù chưa hiểu cái chén Chúa Giêsu muốn nói là gì, hai môn đệ đã trả lời:"Thưa được",nói lên chân lý của Chúa:"Hạt lúa mì rơi xuống đất có mục nát và chết đi,mới nẩy mầm và sinh hoa trái ".

 

Câu truyện hai người con ông Giêbêđê gợi ý cho nhân loại rằng :"Con đường của Chúa là con đường đau khổ,đường phục vụ,đường hy sinh, đường từ bỏ "."Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ta "( Lc 9,23 ).Theo Ðức Kitô không phải để chọn sự dễ dàng,sung sướng,giầu sang .Theo Chúa là bước vào con đường hẹp vì đường rộng thênh thang dẫn vào sự hư nát .Ðường hẹp mới đưa tới sự sống ( Mt 7,14 ).Chúa chọn các tông đồ là do ý Chúa . Tuy nhiên,việc chọn các tông đồ là việc làm quan trọng, Chúa luôn mật thiết kết hiệp với Chúa cha,cầu nguyện thâu đêm với Cha của Ngài và được gọi là tông đồ, có nghĩa là được sai đi, lệ thuộc vào Chúa,nên phải thực hiện ý Chúa như Chúa đã nói:" Này con xin đến để thực thi ý Cha ". "Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian,để các con đi và mang lại hoa trái;và để hoa trái các con tồn tại" ( Ga 15, 16 ).Tin mừng thuật lại,thánh Giacôbê sinh sống bằng nghề chài lưới trên biển hồ Giênêsarét và một bữa kia Chúa Giêsu đi ngang qua đó,thấy hai anh em Giacôbê và Gioan đang vá lưới với cha dưới thuyền,Chúa gọi hai ông, lập tức hai ông bỏ cha, bỏ lưới, bỏ thuyền mà theo Chúa Giêsu.Theo Chúa Giêsu dù lúc đầu Giacôbê chưa hiểu:"Ðường thập giá, đường hy sinh, đường bao dung và từ bỏ ",nhưng từ từ trong cuộc sống đi theo Chúa Giêsu, Giacôbê trở nên kẻ thân tín của Chúa, cùng với thánh Phêrô và Gioan .Cuộc hành trình truyền giáo theo Chúa trên khắp nẻo đường, Giacôbê đã chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa đã làm như Chúa cho con ông Zairô sống lại, việc Chúa tỏ vinh quang qua sự biến hình trên núi,Ngài đã cùng Phêrô,Gioan sống những giây phút đau buồn,ảm đạm của cơn hấp hối trong vườn cây Dầu .

 

Như mọi tông đồ khác, thánh Giacôbê đã được Chúa và Thánh Thần cải tạo,đến nỗi Ngài sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để minh chứng cho Chúa phục sinh."Chén của Thầy,các ngươi sẽ uống" ( Mt 20, 23 ).Thánh Giacôbê đã bị vua Hêrôđê Agrippa I xử trảm đúng như lời Ngài thưa với Chúa :" Lạy Thầy, chén của Thầy, chúng con uống nổi "( Mt 20,22 ).

Xin cho chúng con biết dâng những đau khổ, thử thách, bệnh hoạn,để hiệp với Chúa trong sự chết thập giá để cứu chuộc nhân loại.

 

Xin cho chúng con xác tín rằng đường thập giá là đường đưa tới vinh quang.

Lạy thánh Giacôbê tông đồ xin cầu cho chúng con là kẻ còn yếu lòng tin, được mạnh mẽ, can trường làm chứng cho Chúa phục sinh.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi , DCCT Dalat


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà