THÁNH I-NHA-XIÔ LÔI-Ô-LA

(St. Ignatius of Loyola)

Ngày 31/7

 

Mt 13,44-46

 

Mỗi vị thánh đều mang một sắc thái khác biệt, đều có một lối sống riêng biệt,nhưng tựu trung, họ đều có một mẫu số chung là trở nên giống Chúa Kitô. Chẳng hạn, thánh Phanxicô Assisiô sống khó nghèo,thánh Phanxicô Salêsiô về nhân đức hiền lành,thánh Anphongsô sống khiêm nhượng lo cho những người bơ vơ tất bạt,những kẻ đầu đường xó chợ,thánh Phanxicô xaviê hy sinh,lo việc phần rỗi cho các linh hồn,thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu , sống tình yêu ,cầu nguyện cho công việc truyền giáo.Mỗi thánh mỗi vẻ,mỗi thánh sống, luyện tập nhân đức để nên giống Chúa Kitô.Chúa truyền cho cac môn đệ,cho mọi người phải theo gương Chúa:" Các con hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" ( Mt 11,29 ).Nơi khác Chúa Giêsu nói:" Nếu Thầy là Chúa và là Thầy mà đã rửa chân cho các con,thì các con cũng phải rửa chân cho nhau "( Ga 13,14-15 ). Xem ra các thánh là những Ðấng đã bắt chước tuyệt đối lối sống và các nhân đức của Chúa Giêsu,các Ngài đã trở nên công chính,trọn lành theo mẫu Chúa Giêsu.

 

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la đã biến cuộc đời mình hòa tan trong Chúa Giêsu,Ngài đã cởi bỏ con người cũ,mặc lấy chính Ðức Kitô. Vì rằng, được sinh ra trong một gia đình quí phái,giầu sang tại miền Cantabria, nước Tây Ban Nha vào khỏang năm 1493.Dù rằng với căn bản của gia đình cha mẹ sẵn có tiền tài, vật chất,danh vọng và đủ mọi thứ phú quí ở trần gian, thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la đã quyết tâm rũ bỏ bụi hồng trần để theo Ðức Kitô. Ðọc lại tiểu sử của Ngài, ta như bắt gặp thấp thoáng đâu đó lời Chúa mời gọi Ngài qua một biến cố kỳ diệu:"số là thánh nhân gia nhập quân đội và bị thương khi tác chiến với quân Pháp ở Pampelune . Ðường Chúa vạch ra ai nào biết trước, Chúa chọn ai thì tự ý Ngài.Biến cố dưỡng bệnh như tỏ lộ ý Chúa khi Ngài đọc được nhiều sách đạo đức và như có một tiếng gọi cao sau,từ rất cao và rất xa,Ngài đã nhất quyết bước theo Ðức Kitô ".Cử chỉ diễn tả sự quyết tâm của thánh nhân là Ngài đã treo khí giới ở bàn thờ Ðức Mẹ và bắt đầu thời kỳ tu tập. Với 9 người bạn cùng chí hướng, thánh nhân đã đặt nền móng Dòng Tên trên ngọn đồi Montmartre nước Pháp, với tôn chỉ , mục đích là tìm vinh Chúa và cứu

rỗi các linh hồn. Thánh nhân đã vạch ra con đường nên thánh cho các sĩ tử của Dòng Ngài là dựa theo ba lời khuyên của Phúc Âm,ngoài ra Ngài còn thêm một lời khấn nữa và buộc các sĩ tử phải hiến mình cho công cuộc truyền giáo theo ý của Ðức Thánh Cha. Với gương sáng,lòng nhiệt thành giảng dạy lời Chúa, sự sống thánh thiện, Ngài đã mở rộng nước trời và đem biết bao linh hồn về cùng Chúa.Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la đã biến giây phút đời mình thành giây phút hiện tại của ơn cứu độ .Qua ơn cứu độ của Chúa,thánh nhân đã làm cho nhiều người nhận biết Chúa. Dù rằng , thánh nhân chỉ sống ở trần gian có 63 năm, nhưng tất cả đời Ngài chỉ tìm vinh danh Chúa.Thánh nhân đã sống tận cùng cái phúc Ngài đã lãnh nhận nhưng không nơi Chúa, nên Ngài đã trao ban lại cho nhân loại cũng chính cái phúc,tức tình yêu mà Ngài đã nhận nơi Ðức Kitô .Thánh nhân đã trở nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô và Ngài cũng ước ao mọi người trở nên như Ngài đúng như lời thánh Phaolô tông đồ đã nói:" Anh em hãy bắt chước Thầy, như là Thầy đã bắt chước Ðức Kitô " ( 1 co 11, 1 ).

 

Thánh nhân đã xứng đáng được Ðức Thánh Cha Urbanô VIII tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Năm 1922, Ðức Giáo Hoàng Piô XI phong Ngài làm Ðấng bảo trợ những tuần tĩnh tâm. Một cuộc đời.Một con người đã hoàn toàn trở nên giống Chúa Kitô :I-nh-xi-ô Lôi-ô-la.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà