LỄ THÁNH MARIA MAĐALÊNA, ngày 22/7

Ga 20, 1-2.11-18

TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA ĐỐI VỚI MARIA MAĐALÊNA

 

Tin Mừng thánh Marcô 16,9-11 cho thấy sau khi phục sinh Chúa đã hiện ra đầu tiên với bà Maria Mađalêna, một người phụ nữ  tội lỗi đã được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ.

Vì được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ, Maria Mađalêna rất biết ơn Chúa, bà tỏ lòng tôn kính yêu mến Chúa. Bà ý thức lời kinh thánh của thánh Gioan:” Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ). Chúa đã hy sinh tận hiến mình trên thập giá để mang ơn cứu độ cho nhân loại, cho con người trong đó có cả Maria Mađalêna.  Bà được yêu mến nhiều, bà phải đáp lại lòng yêu mến của Chúa gấp bội. Lòng biết ơn và tin tưởng vào Chúa, đã khiến thánh nữ Maria Mađalêna theo Chúa suốt cuộc hành trình truyền giáo. Bà đã chấp nhận theo Chúa và các tông đồ dù bà hiểu rất rõ:” Con người không có đá gối đầu “.

Cuộc đời của Maria Mađalêna khởi đi từ ơn tha thứ của Chúa Giêsu. Bà mang tiếng là tội lỗi, bị bảy quỷ dữ ám hại vì bà quá nhiều tội lỗi. Nhưng,” tình thương Chúa đời đời con ca ngợi “( Tv 88 ), thánh nữ Maria Mađalêna đã rảo khắp các nẻo đường trong cuộc lữ hành đức tin. Bà đã luôn sát kề bên Chúa để nghe lời Chúa và thực hiện những điều Chúa dậy bảo. Đọc Tin Mừng chúng ta thấy rất rõ con người đã được hoán cải của Maria Mađalêna. Trong cuộc thống khổ của Chúa Giêsu, các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu đều bỏ chạy trốn, riêng mình Phêrô theo Chúa xa xa, nhưng cuối cùng bị một đứa tớ gái dồn Người vào chỗ bí, Phêrô liền chối Chúa. Còn Maria, bà không hề sợ sệt, bà đứng ngay dưới chân thánh giá Chúa Giêsu cùng với Đức Mẹ Maria và thánh Gioan tông đồ.. Khi táng xác Chúa, Maria Mađalêna và Maria vợ ông Clêôphas đã ngồi trước mộ thánh của Chúa Giêsu. Một tình yêu linh thiêng, thánh thiêng đã luôn nối kết Người với Chúa Giêsu. Chính vì thế, sau khi sống lại, Chúa đã hiện lại với Maria Nađalêna trước tiên và trao sứ mạng cho bà loan báo Tin Mừng phục sinh cho các môn đệ. Tin Mừng của thánh Gioan,1-2.11-18 thuật lại Chúa phục sinh đã hiện ra với Maria Mađalêna, nhưng bà không nhận ra Chúa. Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa phải cho các ông thấy các vết thương của Người, để chứng tỏ đây chính là Người, một người trước đó đã chết. Chúa Giêsu ở giữa họ nhưng ngoại hình Người là của một người lạ. Do đó, dù thân tình, quen thuộc với Chúa Giêsu như Maria Mađalêna, nhưng bà cứ ngỡ Chúa phục sinh là người làm vườn. Điều này chứng tỏ ngoại hình của Chúa Giêsu bây giờ khác trước hoàn toàn ( Ga 20, 15 ). Bà chỉ nhận ra Chúa Giêsu phục sinh khi Chúa gọi đích danh tên bà :” Maria “ ( Ga 20,16 ). Rồi bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “ Ráp-bu-ni “ ( nghĩa là : “Lạy Thầy” ). Maria Mađalêna đã nhận ra Chúa sống lại. Bà thương nhiều, nên cũng được Chúa yêu nhiều.

Cuộc đời của Maria quả tội lỗi, nhưng khi được hoán cải, được tha thứ, bà đã trở nên người nữ tông đồ nhiệt thành, đạo đức và thánh thiện.

Đúng như thánh Têrêsa Avila dậy:” Chúa không cần việc làm của chúng ta. Người chỉ muốn tình yêu thúc đẩy những việc làm ấy “.

Thánh nữ Maria đã thực hiện câu của thánh Phaolô tông đồ:” Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta “ ( 1 Co 5, 14 ). Maria đã hết lòng khiêm nhượng, tín thác tuyệt đối vào Chúa. Do đó, Chúa tin tưởng bà và trao phó sứ mạng lớn lao rao truyền sứ điệp phục sinh của Chúa.

Lạy thánh nữ Maria Mađalêna, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con để noi gương thánh nữ chúng con cũng rao giảng Chúa Kitô phục sinh, để sau này sẽ được chiêm ngắm Chúa Giêsu trong vinh quang bất diệt. Amen.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà