Câu hỏi của Thầy Giêsu

Thánh Phero được Chúa Giêsu trực tiếp kêu gọi làm Môn đệ theo Ngài. Nhưng Ông vẫn không hiểu Thầy mình. Vì thế Ông lớn tiếng can ngăn đòi Thầy mình phải ra tay, không chịu để bị kẻ khác làm hại mình.

Thánh Pherô được Chúa Giêsu huấn luyện theo sát Ngài ba năm đi khắp nước Do Thái rao giảng nước tình yêu Thiên Chúa. Nhưng Ông vẫn còn hoài nghi, dù Ông đã nghe, đã xem và đã được cắt nghĩa về Lời Chúa giảng, về việc Chúa làm.

Thánh Phero được Chúa Giêsu trao cho nhiệm vụ đứng đầu các anh em Tông đồ, đứng đầu Hội Thánh, trao cho chìa khòa nước Trời. Nhưng ông vẫn chối Thầy mình tới ba lần vào giờ phút lịch sử đen tối nhất, trong đêm Ngài bị bắt đem đi xét xử ở công đường. ( Mt 26,69-75)

Nhưng Chúa Giêsu hiểu và tha thứ hết cho Ông. Sau khi từ cõi chết sống lại, một lần nữa Ngài hỏi Ông Pherô ba lần trong lúc hiện ra gặp gỡ các Môn đệ ở bờ hồ Tiberia: „Phero, con có yêu mến Thầy hơn các người này không?” ( Ga 21,15-21).

Đâu là ý nghĩa câu hỏi của Chúa Giêsu: Con có yêu mến Thầy không?

Câu hỏi này là câu hỏi mấu chốt liên quan đến ý nghĩa hay vô nghĩa trong đời sống, sự sống hay sự chết.

„ Con có yêu mến Ta không?” là câu hỏi sâu thẳm có liên quan mật thiết trực tiếp tới cá nhân người hỏi và người được hỏi.

Một bà hay cô hỏi chồng mình „ Anh có thấy em đẹp không?” Người chồng hay người tình trả lời „ Dạ, em đẹp lắm!” . Nhưng có lẽ người chồng chân thành nói thêm vào: „Dẫu em đẹp mà vẫn còn có những người phụ nữ khác cũng đẹp vậy!” .

Cũng người phụ nữ đó hỏi chồng mình: „ Anh có yêu em không? Ông trả trả lời ngay: Có, anh yêu em! chỉ một mình em, không ai người nào khác đâu!

Nét đẹp người ta có thể tìm thấy nơi nhiều người phụ nữ khác nhau. Nhưng yêu thì người ta chỉ có thể tìm ở nơi một người duy nhất thôi. Vì tình yêu mến không hệ tại ở sự cảm nhận của tầng thần kinh cảm gíac. Nhưng ở mối tương giao liên kết, ở sự hy sinh dấn thân trọn vẹn đời sống cá nhân của một người cho một người khác. Mối tương giao liên kết đó không thể phân chia được. Sự đẹp duyên dáng người phụ nữ này chia sẻ với những người phụ nữ khác được. Còn tình yêu người chồng, chị không chia sẻ với một ai người nào khác. Tình yêu đó thuộc về chị.

Chúa Giêsu hỏi Ông Phero: Con có yêu mến Thầy không? Nếu như Chúa Giêsu muốn thử lòng thử đức tin của Ông, Ngài có thể hỏi Ông: Con có tuân giữ những giới răn của Thầy không?.

Người ta có thể tuân giữ lề luật giới răn của Thiên Chúa, mà vẫn không là Kitô hữu người tin theo Chúa! Người thanh niên giầu có đến hỏi Chúa Giêsu. Thưa Thầy con đã giữ tất cả giới răn lề luật, vậy con còn thiếu điều gì nữa? ( Matheo 19.16…). Chúa Giêsu nói cho anh lời khuyên nhủ, về bán tất cả rồi đem tặng người nghèo và đến theo Ta! Anh ta buồn rầu bỏ đi.

Như thế, tuân giữ lề luật giới răn chưa phải là tin theo yêu mến Chúa. Vì đó không phải là mối tương quan liên kết, không phải là tình yêu.

Chúa Giêsu cũng có thể hỏi Ông Phero: Con có tin vào giáo lý của Thầy không? Nhưng câu hỏi như thế này cũng như trên chưa đi sâu vào đức tin tình yêu mến. Ngày nay, gần một phân ba dân số trên thế giới xưng mình là Kitô hữu. Họ tin vào giáo lý Chúa trong Kinh Thánh. Họ có thể không có vấn đề gì khi phải ký nhận bản tuyên xưng đức tin của các Thánh Tông đồ của Giáo hội. Nhưng họ sống đức tin theo bề nổi, mặt tiền nhiều hơn, trên hình thức lễ nghi giấy tờ chứng nhận thôi.

Là người tin theo Chúa không hệ tạị ở hình thức mặt tiền. Nhưng ở tình yêu mến, ở sự gắn bó, mối tương giao liên kết cá nhân sâu thẳm với Chúa Giêsu, với Giáo Hội của Người.

Chúa Giêsu hỏi Ông Pherô „ Con có yêu mến Thầy không?”. Tình yêu có liên quan mật thiết với lòng trung thành. Chúa Giêsu biết Ông Phero đã không trung thành chối bỏ Ngài ba lần trong đêm lịch sử đen tối Ngài bị xét xử kết án tử hình. Vì thế Chúa hỏi Ông Phero lần này ba lần: Con có yêu mến Thầy không?

Tình yêu là một giao ước, là mối dây liên kết giữa hai người với nhau, như trong giao ước hôn nhân. Đã là mối dây liên kết trong giao ước nảy sinh có bổn phận với nhau. Vì thế Chúa Giêsu hỏi Ông Phero: Con có yêu mến Thầy không? là Ngài muốn hỏi Ông: Con có muốn làm mới lại giao ước với Thầy mà con đã xé bỏ, khi con chối Thầy ba lần: Không tôi không biết người này! Thầy cho con cơ hội thứ hai làm lại đời sống.

Câu hỏi: Con có yêu mến Thầy không? vừa là tiếng nhắc nhở nhớ đến bổn phận của mối tương giao liên kết giữa Ông Phero với Chúa Giêsu, và cũng vừa là lời tha thứ làm hòa của Chúa với Ông Phero đã sống không trung thành với Chúa.

Chúa Giêsu với câu hỏi này đã không đi vào mặt có ánh sáng trong đời sống của Ông Phero. Nhưng Ngài soi chiếu ánh sáng vào mặt bóng tối của đời Ông. Và như thế giúp Ông trở nên trong sáng.

************

Trong ý nghĩa đó, thiết tưởng câu hỏi „Con có yêu mến Thầy không?” Chúa không chỉ nói với Ông Phero ngày xưa.

Nhưng câu hỏi này cũng cho chúng ta ngày hôm nay trong hoàn cảnh cuộc sống có nhiều khủng hoảng chao đảo, thử thách về nếp sống giữ các gía trị tinh thần đạo giáo giữa lòng xã hội đang trên đà bị tục hóa, về giáo dục, về hôn nhân, những thông tin tiêu cực về Giáo Hội đang gặp cảnh Vatileaks bị lợi dụng xuyên tạc, bị áp lực vu khống bôi nhọ đàn áp.

Lễ Thánh Phero Tông đồ.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long (www.songductin.de)


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà