LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ

Tuyên xưng và sống đức tin

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 16:13-19)

         Đức tin không phải là một thực tại vĩnh viễn và nằm yên trong tâm hồn Ki-tô hữu, nhưng phải được biểu lộ và trở nên sống động trong cuộc sống thường ngày.  Chúa Ki-tô, với chân tính và sứ mệnh của Người, chính là đối tượng của đức tin chúng ta.  Ngay khi còn tại thế, Chúa Giê-su đã mời gọi người ta hãy “tin vào Người và những việc Người làm”.  Đáp lại lời kêu gọi ấy, các môn đệ tiên khởi đã biểu dương đức tin ấy bằng lời nói và hành động.  Hai vị tông đồ của Chúa, thánh Phê-rô và Phao-lô, luôn luôn là những gương mẫu tuyệt vời cho việc tuyên xưng và sống đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô.

         Đi theo Chúa Giê-su để làm môn đệ và học hỏi nơi Người, các tông đồ đã nghe Chúa giảng và chứng kiến những việc Người làm.  Họ cũng nghe từ nơi dân chúng những lời đồn thổi về Chúa Giê-su.  Giờ đây, thời gian đã chín mùi để các ông nói ra những ý nghĩ và tình cảm chân thực của mình về con người và sứ mệnh của Chúa.  Khi tuyên xưng đức tin, ông Phê-rô vẫn là người thay mặt anh em, dù trong hoàn cảnh khác nhau.  Trong Tin Mừng Nhất lãm, tại Xê-da-rê Phi-líp-phê, ông nhìn nhận Chúa Giê-su là “Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.  Còn trong Tin Mừng Gio-an, tại Ca-phác-na-um, ông Phê-rô nói lên đức tin của anh em khi ông thưa với Chúa:  “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (6:68).  Chúa Giê-su muốn các ông trước hết hãy nói lên đức tin của họ, một đức tin không bị ảnh hưởng do những ý kiến của người khác.  Chính vì thế, việc tuyên xưng ấy đã được thực hiện tại một nơi xa dân chúng như Xê-da-rê Phi-líp-phê, hoặc ngay tại Ca-phác-na-um, lúc dân chúng đã bỏ đi hết và chỉ còn lại thầy trò.

         Nếu tuyên xưng đức tin là nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng nào, thì sống đức tin là làm cho mối tương quan giữa Chúa với chúng ta được thêm mật thiết và sống động.  Nếu tôi tin Chúa Giê-su là “Con Thiên Chúa” thì tôi hãy đón nhận những điều Thiên Chúa muốn nói với tôi qua người Con Một và nhận biết tình yêu của Thiên Chúa qua cái chết của Người trên thập giá.  Nếu tôi tin Chúa Giê-su là gương mẫu Con Yêu Dấu của Thiên Chúa, thì tôi hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Người, để tôi cũng làm con yêu dấu của Thiên Chúa.  Hơn thế nữa, sống đức tin vào Chúa Giê-su còn đòi tôi phải lấy cuộc sống mình để làm chứng cho Người.  Một trong những cách sống đức tin vào Chúa Ki-tô là sống yêu thương.  “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này:  là anh em có lòng yêu thương nhau” (Gio-an 13:35).  Đối với thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, tuyên xưng và sống đức tin còn được thực thi một cách đặc biệt qua sứ vụ tông đồ và cái chết tử đạo của các ngài.  Với trái tim và trí óc, các ngài đã nhiệt thành và can trường phục vụ và rao giảng Chúa Ki-tô cũng như giáo lý của Người, dù có phải đánh đổi mạng sống mình, miễn là “Chúa Ki-tô được lợi”.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Chúa Giê-su hứa giúp thánh Phê-rô và thánh Phao-lô giữ vững đức tin.  Người nói với ông Phê-rô:  “Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin.  Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lu-ca 22:32).  Hoặc Chúa phán với Phao-lô trong một thị kiến:  “Đừng sợ!  Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh;  không ai tra tay hại anh được” (Công Vụ 18:9,10).  Đúng vậy, hai thánh tông đồ đã giữ vững đức tin vào Chúa Giê-su.  Thánh Phê-rô còn khuyên chúng ta hãy lợi dụng những thử thách để tinh luyện đức tin, giống như vàng phải chịu thử lửa, để đức tin được thanh luyện ấy đem lại thành quả là ơn cứu độ (1 Phê-rô 1:7,9).  Cũng thế, thánh Phao-lô mặc dù biết mình sắp phải “đổ máu ra làm lễ tế và đến giờ phải ra đi”, nhưng ngài vẫn vững tin “có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành” (2 Ti-mô-thê 4:6,17). 

         Trong cuộc sống Ki-tô hữu hôm nay, ít người trong chúng ta thi hành sứ vụ tông đồ giống như thánh Phê-rô và Phao-lô.  Nhưng chắc chắn trong hoàn cảnh sống của mỗi người, chúng ta đều có thể tuyên xưng Chúa Giê-su là Chúa “đứng bên cạnh” chúng ta, và sống đức tin vào Người bằng đời sống của người môn đệ Chúa Ki-tô.

                    Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung