THÁNH ĐIÔNYSIÔ, giám mục và các bạn tử đạo, ngày 09/10

Lc 10, 25-37

 

MỘT VỊ THÁNH HĂNG SAY RAO GIẢNG

 

Có gì quí hơn là tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa ? Còn gì cao cả hơn là hiến mạng sống cho tình yêu của Chúa ? Thánh Điônysiô, giám mục và các bạn tử đạo đã ý thức sâu xa lời thánh vịnh : “ Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa “. Chỉ nơi thập giá của Đức Kitô, nhân loại và con người mới nhận được ơn cứu độ. “ Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ).

Lời của Chúa Giêsu đã đánh động thánh nhân và các bạn của Ngài. Thánh Điônysiô và các bạn đã cảm nghiệm sâu xa con đường của Chúa Giêsu. Đường của Chúa là con đường tự hiến, hy sinh, từ bỏ. Chết mới nói lên lời. Chết mới nói lên tất cả. Ngang qua cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã cứu chuộc mọi người, Chúa đã qui tụ con người và ban cho con người niềm hạnh phúc. Tình yêu của Chúa quả thực bao trùm tất cả, vén mở tất cả để nhân loại, con người hiểu được con tim yêu thương của Chúa.

Thánh Điônysiô đã hướng dẫn, quản cai Hội Thánh Nhã Điển một thời gian, sau đó Ngài cùng linh mục Rustique và phó tế Êlethère làm một cuộc hải hành qua Roma để xin Đức Thánh Cha Clêmentê sai đi loan báo Tin Mừng. Đức Giáo Hoàng đã sai Ngài và một số bạn hữu đến nước Pháp và ngụ tại Paris trước kia có tên là Lutèce. Thánh nhân rất nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Với lòng đạo đức, sự kiên nhẫn và hăng say loan báo Tin Mừng, biết bao nhiêu người đã quay trở lại với Chúa và xin lãnh nhận phép rửa tội. Biết bao nhà thờ, nhà nguyện được xây cất, biết bao công trình phúc lợi mọc lên khắp nơi…Đường của Chúa nào ai hiểu thấu. Sự thành công của Ngài cũng đan xen với nhiều khó khăn. Sự thử thách lớn nhất là cơn bách hại đạo công giáo cũng bắt đầu chớm nở. Dù tuổi già sức yếu, thánh nhân vẫn kiên trì rao giảng, bất chấp mọi sự hiểm nguy, bất chấp sự ngăn cản của thế lực cầm quyền lúc đó. Thánh nhân bị bắt, bị tra tấn, giam cầm, cuối cùng bị treo trên cây thập giá, nhưng Ngài vẫn rao giảng mạnh mẽ về ơn cứu chuộc. Sau cùng vào năm 250, thánh nhân đã bị chém đầu, cùng với các bạn và nhiều tín hữu khác ở đồi” Montmartre” hay “ Núi các thánh tử đạo”.

 

Lạy thánh Điônysiô, giám mục và các bạn tử đạo xin giúp gia tăng lòng tin cho chúng con để chúng con sẵn sàng làm chứng cho Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà