THÁNH CALLISTÔ I, giáo hoàng tử đạo, ngày 14/10

Lc 11, 27-28

 

VỊ THÁNH BẢO VỆ ĐỨC TIN :” MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI “.

 

Có những cái chết tủi nhục, có những cái chết hầu như không được ai biết tới. Có những cái chết anh hùng, có những cái chết hoàn toàn vô nghĩa. Tất cả mọi người đều phải chết. Đó là định luật tất yếu của con người. Chúa Giêsu chết để sống lại. Mẹ Maria chết để được cất nhắc hồn xác về trời. Các thánh cũng phải chết, nhưng cái chết của các Ngài còn lưu danh ngàn thu. Các Ngài chết là được trở về với Chúa:” Sự sống thay đổi chứ không mất đi “. Thánh Callistô I, giáo hoàng đã chết nhưng như Đức Giêsu Kitô, Ngài chết là để minh chứng cho tình yêu. Chết mới nói lên lời:” Khi Ta bị đưa lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta “. Thánh Callistô I đã chết, nhưng cái chết của Ngài còn lưu danh muôn đời trong Giáo Hội. Ngài ra đi về với Chúa để góp phần vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Phó tế Callistô là người phụ tá thân cận của Đức Thánh Cha Zêphyrinô. Năm 217, thánh nhân được bầu kế vị Đức Giáo Hoàng Zêphyrinô dưới thời Hoàng Đế Antonin Héliogabale. Noi gương vị tiền nhiệm của mình, Đức Tân Giáo Hoàng Callistô I đã cho sửa sang nghĩa trang đầu tiên của cộng đoàn tín hữu Roma trên đường Appia. Đây là nghĩa trang dành để chôn cất hầu hết các Đức Giáo Hoàng đã qua đời và các thánh tử đạo. Việc làm của thánh Callistô I đã gây tiếng vang tốt đẹp và để lại những dấu ấn thật lớn lao. Hội Thánh Chúa lúc nào, thời đại nào cũng có những con người chống đối và phản bội. Thánh Callistô I đã bị một linh mục tên là Hippolyte, một nhà tư tưởng nổi tiếng chống đối và khích bác. Thánh nhân với cương vị lèo lái con thuyền Giáo Hội đã cương quyết bảo vệ đức tin, chống lại trào lưu phản bác “ Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi “. Thánh Callistô I đã bị bọn lạc giáo bắt, cầm tù, đánh đập và hành hạ Ngài cách dã man. Bọn lạc giáo để Ngài bị đói, khát, đánh đòn Ngài nhiều lần; cuối cùng chúng ném Ngài xuống giếng cho đến chết.

Thánh Callistô I, giáo hoàng đã được phúc tử đạo vào năm 222tại Transtévère dưới thời Hoàng Đế Alexandre.

Thánh nhân đã trở thành hạt lúa mì được vùi sâu trong lòng đất, thối rữa và mọc lên thành cây tươi tốt trổ sinh nhiều bông hạt tốt đẹp. Thánh nhân đã thực hiện lời của Chúa Giêsu:” Không tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ).

Lạy thánh Callistô I, giáo hoàng tử đạo xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con cũng dám can đảm làm chứng cho Chúa tình yêu. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà