THÁNH VINH-SƠN PHAOLÔ,

linh mục, ngày 27/9

Lc 9, 1-6

 

MỘT VỊ THÁNH SỐNG BÁC ÁI TUYỆT VỜI

Nói về một con người, đề cập đến cuộc sống của một con người là nói lên cuộc sống của con người ấy: thời gian họ sống, thái độ, tư tưởng, ách sống của họ. Thánh Vinh Sơn, sinh tại Pouy miền Aquitaine nước Pháp vào khoảng năm 1581. Ngài chịu chức linh mục vào năm 1600. Cuộc đời của Ngài ngay từ hồi còn thơ ấu đã nổi rõ nét là một con người đầy lòng vị tha, bác ái và hay thương xót những kẻ nghèo hèn. Chính vì thế, thánh Vinh Sơn đã luôn rao giảng lòng thương xót của Chúa và sống chứng nhân tình yêu của Chúa trong mọi trạng huống của cuộc đời. Dù với bất cứ chức vụ nào: “ Bề Trên Dòng Thăm Viếng, Bề Trên Tu Hội Triều hay trong cương vị của một mục tử, thánh Vinh Sơn đã luôn chu toàn trách vụ cách hết sức khôn ngoan”. Ngài yêu thương những người nghèo khó, những kẻ đau khổ, những kẻ lao động vất vả, đặc biệt Ngài lưu tâm tới việc giáo dục các thiếu nữ. Lời Chúa trong bài giảng tám mối phúc thật Mt 5,1tt được Ngài thực hiện tận căn. Ngài bước đi và dậy người ta cũng bước đi trên con đường hiến chương nước trời. Ngài đã sống tận cùng lời Chúa :” cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng kẻ bị tù đầy vv…” (Mt 25,31-46 ).

Chúa đã dậy mọi người bài học yêu thương. Yêu thương tận cùng và yêu thương không ngừng. Chính Chúa đã sống tận cùng sự yêu thương bằng cái chết trên thập giá. Chết mới nói lên lời. Trên thập giá, Chúa đã nói lên tất cả :” Yêu Thương và Tha Thứ “. Chúa đã trở nên nghèo để sống với người nghèo. Thánh Vinh Sơn đã yêu người nghèo hèn, những kẻ bơ vơ vất vưởng, đầu đường xó chợ, không nhà không cửa.Theo gương Chúa, thánh Vinh Sơn đã luôn cứu giúp người nghèo và sống như người nghèo trong việc việc phục vụ, lao động để gần gũi Chúa.” Cha Ta hằng làm việc, thì Ta cũng làm việc…”( Ga 5, 19 ) hoặc “ Đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ”. Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa. Sống như người nghèo là sống như Chúa. Gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ Chúa.

Chúng ta đang trên đường hành trình về với Chúa. Cuộc hành trình đức tin quả cam go, nguy hiểm, khó khăn, nhiều cạm bẫy, nhiều thử thách, lắm chông gai. Có Chúa, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Có Chúa, chúng ta dễ chấp nhận mọi sự Chúa gửi đến chúng ta. Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Chúa.

Mừng lễ thánh Vinh Sơn hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng từ thiện bác ái như vị thánh đã được Đức Thánh Cha Lêô XIII tôn vinh làm bổn mạng các Hội Từ Thiện Công Giáo. Xin Chúa ban cho chúng ta lòng nhiệt thành tận tụy với sứ vụ Chúa trao phó tùy hoàn cảnh của mỗi người. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà