SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Ngày 24/6/2002

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

GIOAN TẨY GIẢ, VỊ TIỀN HÔ DỌN ÐƯỜNG CHO CHÚA ÐẾN

Lc 1, 57-66.80

 

 Mầng lễ thánh Gioan Tẩy Giả, Giáo Hội muốn dành cho Ngài một đặc ân cao quí và chỉ mình Ngài mới có vinh dự dọn đường cho Chúa đến . Trong ngày lễ hôm nay , chúng ta thử tìm hiểu cuộc đời của Gioan Tẩy Giả và vai trò của Ngài trong lịch sử cứu độ nhân loại.

 

I.            GIOAN BAOTIXITA, NGƯỜI LÀ AI?

Ðọc Tin Mừng, chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì Gioan Baotixita đã được Thiên Chúa chọn lựa một cách đặc biệt : Thuật lại rằng Giacaria và Élisabét đã già, hai ông bà mang tiếng là son sẻ. Tới phiên Giacaria dâng hương đền thờ, dân chúng chờ đợi hoài không thấy ông ra, nên họ rất đỗi ngạc nhiên. Số là Giacaria dâng hương thờ kính Thiên Chúa nơi đền thánh, sứ thần Gabrien hiện ra, báo tin vui cho ông :" Vợ ông sẽ thụ thai và sinh con trai ".Giacaria bán tín bán nghi, vợ ông đã già và ông cũng đã cao niên, và vì lòng cứng tin của Ông, Thiên Chúa đã phạt Ông câm cho tới khi sự việc xẩy ra ( Lc 1,20 ).Việc truyền tin cho Giacaria đã nói lên tính cách quan trọng của vấn đề Thiên Chúa sẽ thực hiện là Thiên Chúa tuyển chọn Gioan Baotixita. Thánh sử Gioan ngay trang mở đầu Tin Mừng thứ tư đã viết:" Có một Người được Thiên Chúa sai đến, Người đó tên là Gioan, Ông đến để làm chứng cho Ánh Sáng" ( Ga 1, 6 ).Gioan đã được dọn trước để minh chứng cho Sự Sáng: Ðức Giêsu Kitô. Nên cuộc đời của Ngài mang một ý nghĩa cao vời : Ngài sinh ra được Thiên Chúa gìn giữ và bao bọc. Lúc còn trong bụng Mẹ, Gioan Baotixita đã được tiếp xúc với ơn cứu rỗi, Ngài đã vui mầng , hân hoan nhảy nhót trong bụng Mẹ. Ngay cái tên của Ngài cũng do chính thần sứ đặt cho Ngài, chứ không do cha mẹ hay người họ hàng thân thích định liệu trước. Gioan Baotixita, tên Thiên Chúa tuyển chọn và khắc ghi để Chính Ngài làm chứng cho Ánh Sáng, Sự Thật và Sự Sống. Ðược Thiên Chúa chọn lựa và cất nhắc, Gioan Baotixita càng lớn, càng khôn ngoan trước nhân loại và đẹp lòng Thiên Chúa. Ngài đã bỏ gia đình, vào sa mạc sống đời cầu nguyện, hãm mình và ăn chay. Thức ăn của Ngài là châu chấu và mật ong rừng . Quần áo của Ngài là da thú rừng ( Lc 1, 80 ).Ngài đã sống mật thiết với Chúa Giêsu trong lòng tin và phó thác tuyệt đối nơi bàn tay nhân từ của Chúa cứu thế .Ngài đã dọn đường cho Chúa, kêu gọi thống hối và lãnh nhận phép rửa. Nhiều người đã tuôn đến nghe lời Ngài giảng dậy, tin theo và xin Ngài ban phép rửa tội. Ngài minh xác:" Tôi không phải là Ðấng cứu thế , Ngài nói sẽ một Ðấng đến sau và Ngài không xứng đáng cởi giây giầy của Người " ( Lc 3, 16 ). Chính Chúa Giêsu đã tới sông Giorđan, nơi Gioan làm phép rửa và xin Ngài ban phép Thanh Tẩy cho mình. Gioan đã nhận ra Chúa Cứu Thế và chỉ cho các môn đệ của Ngài biết Ðấng Cứu Thế. Sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Gioan Baotixita rất tốt đẹp nghiêm chỉnh và tích cực . Ngài đã tố cáo mọi bất công, kêu gọi sám hối ăn năn và quở trách vua Hêrôđê đã chiếm vợ của em mình. Sứ mạng dọn đường của Gioan Baotixita được chấm dứt bằng việc Ngài bị tống ngục và bị chặt đầu để minh chứng cho Sự Thật : Ðức Giêsu Kitô .

II.         VAI TRÒ CỦA GIOAN BAOTIXITA TRONG LỊCH SỬ CỨU RỖI NHÂN LOẠI :

Ðược tuyển chọn để giữ vai trò tiền hô, dọn đường cho Chúa đến, Gioan Baotixita đã được vinh dự hơn hết mọi trẻ trong trần gian vì ngay khi còn trong cung lòng bà Élisabét, Gioan Baotixita đã được hân hạnh đón nhận ơn cứu độ đầu tiên. Hiểu được ý định của Thiên Chúa, Gioan Baotixita đã nắm vai trò của mình cách vững chắc và hoàn toàn theo ý của Chúa. Trong lịch sử cứu rỗi, Thiên Chúa đã chọn nhiều ngôn sứ để dọn đường cho Con Ngài là Chúa Giêsu đến cứu chuộc. Gioan Baotixita được đặc ân lớn lao hơn mọi ngôn sứ là ban phép thanh tẩy cho Chúa Giêsu và hân hạnh giới thiệu với các môn đệ Ðấng Cứu Thế . Gioan đã hoàn tất sứ mạng của mình bằng việc đổ máu để minh chứng cho Sự Thật và Tình Yêu của Thiên Chúa.

Vai trò của Gioan Baotixita trong lịch sử cứu rỗi là vai trò nối liền Cựu Ước với Tân Ước. Gioan tới để rao giảng phép rửa bằng nước và Ðức Giêsu Kitô tới để hoàn tất bí tích rửa tội bằng chính Mình Máu và Thánh Thần ( Lc 3, 16 ). Sự hoàn tất của Chúa Giêsu càng làm nổi bật bộ mặt yêu thương của Gioan, vị tiền hô trung kiên của Chúa, xứng đáng với lời ca Alléluia:" Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là tiên tri của Ðấng tối cao: Con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho Người " ( Lc 1, 76 ).

 Xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ vai trò của thánh Gioan Tẩy Giả, Vị tiền hô của Thiên Chúa .

Xin Chúa giúp chúng ta biết nhỏ đi với những tính hư tật xấu của mình và để Chúa Lớn mãi trong ta:" Người phải lớn lên, còn Tôi phải nhỏ lại ".

Xin cho chúng ta được trung kiên như thánh Gioan Tẩy Giả để làm chứng cho SựThật, Tình Yêu và Công lý .


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà