Nếu Tôi Không Thấy Dấu Ðinh

(Gioan 20,25)

Ngừơi ta nói Tôma là 1 tông đồ cứng lòng. Nhưng theo ngôn ngữ ngày nay, có lẽ ông là 1 tông đồ có óc khoa học . "Chúa sống lại ư ? Tôi phải tận mắt thấy Ngài, tay tôi phải xỏ vào lỗ đinh trên tay Ngài, thì tôi mới tin ". Ðức tin đòi hỏi sự kiểm chứng, minh bạch, rõ ràng ; Ðể khỏi bị mang tiếng là ảo giác, tin nhảm, mê tín dị đoan .

Dĩ nhiên, đức tin là 1 ân sủng của chúa, nên có phần huyền nhiệm mà con người không thể hiểu được. Nhưng đức tin cũng cho ta những dấu chỉ, những tín hiệu , để ta yên tâm đi xa hơn trên đường tìm Chúa . Nhà Thần học người Ðức, cha Karl Rahner nói rằng : "1 Ðức tin không bóng tối, không thắc mắc, không bao giờ đặt vấn đề ; Có thể là 1 đức tin thâm sâu, vững chắc; nhưng cũng có thể là 1 đức tin nguội lạnh, nghèo nàn ".

May mắn thay, chúng ta có Tôma rõ ràng, hợp lý. Mong sao có nhiều Tôma hôm nay muốn chạm vào vết thương của anh em mình để săn sóc, nhờ đó mà nhận ra Ðức Kitô .

Tôma chả thích chuyện hoang đường
Mơ ước tay mình đụng vết thương
Chúa đó : bao người đang bệnh hoạn
Chạm đi, cho cảm nhận thiên đường .

Hải Hà


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà