LỄ THÁNH TÔMA, tông đồ

Ga 20, 24-29

Ngày 3-7

 

Đoạn Tin Mừng của thánh Gioan 20, 24-29 gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Cái lạ lùng kỳ diệu của con người Tôma là đức tin của Ngài cần được kiểm chứng. Tôma rất thực dụng khi chưa thấy Chúa hiện ra, ông không thể nào tin được. Và quả thật, Tôma đã không có mặt những lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ khác. Do đó, các bạn của Ngài báo tin họ đã gặp Chúa Giêsu sống lại, Tôma không tin :” Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” ( Ga 20, 25 ). Đọc câu trả lời của Tôma đối với các tông đồ khác, chúng ta có thể đánh giá lòng tin của ông còn thua xa với lòng tin của viên bách quản hay của người đàn bà băng huyết. Tuy nhiên, khi ngẫm nghĩ lại, chúng ta hoàn toàn cảm thông với cách suy nghĩ thực dụng của Tôma.

Không được xỏ ngón tay vào lỗ đinh, không đặt bàn tay vào cạnh sườn của Chúa Giêsu, không thấy các dấu đinh của Chúa, Tôma đâu có tin. Đức tin đòi hỏi sự khiêm tốn và phó thác hoàn toàn vào Thiên chúa. Tin tưởng và phó thác vào bàn tay uy quyền của Chúa, cộng tác với Chúa, chắc chắn phép lạ sẽ xẩy ra. Tôma lúc này vẫn chưa trực giác được tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu. Tôma vẫn chưa trực giác được uy quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu:” Người có quyền trên vũ trụ, vạn vật, trên con người. Ngài có quyền trên sự sống và sự chết. Phép lạ lớn lao nhất là Ngài làm cho thân xác Ngài sống lại sau ba ngày bị chôn trong mồ”. Nên, Tôma đã không dám tin vào lời của các tông đồ khác. Tuy nhiên, đức tin đòi hỏi con người phấn đấu. Chỉ cần lời chứng của các tông đồ, chúng ta cũng đã tin Chúa sống lại vì tin vào Chúa phục sinh không đòi hỏi chúng ta phải thấy Ngài, nhưng Kinh Thánh minh chứng về Ngài, các tông đồ làm chứng về Ngài chúng ta hoàn toàn tin vào sự sống lại của Chúa. Tôma, nói thế thì nói, nhưng khi Chúa hiện ra, ông đâu có dám đòi hỏi gì thêm mà trước sự kiện hiển nhiên Thầy mình đang đứng trước mặt mình, Tôma chỉ có thể thốt lên:” Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” ( Ga 20, 28 ).

Lời chúc bình an của Chúa Giệsu như muốn đưa các tông đồ về thực tế của vấn đề. Chúa đã sống lại rồi, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin…Cả Tôma và cả các tông đồ khác chỉ biết cúi đầu vâng phục và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa phục sinh.

Người Kitô hữu chúng ta phải luôn đi ngược dòng: điều người đời cho là yếu hèn, có lẽ chúng ta cho là mạnh mẽ. Điều người đời cho là dại khờ, có lẽ chúng ta phải cho là khôn ngoan. Thập giá đối với kẻ không tin là dại khờ nhưng đối với những kẻ tin lại là khôn ngoan. Chúa Giêsu đã chẳng nói:” Phúc thay những người không thấy mà tin”( Ga 20, 29 ). Người Kitô hữu chúng ta có phúc vì chúng ta không được may mắn như các tông đồ xưa thấy Chúa phục sinh hiện ra, nhưng chỉ nhờ lời chúng của các tông đồ và nhờ Kinh Thánh, huấn quyền, chúng ta tin vào sự phục sinh của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn tin vào Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

2006

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà