LỜI KINH LẠY CHA

Lc 11, 1-13

*Viết để suy niệm về Kinh Lạy Cha.

 

Một hôm Chúa cầu nguyện,

Nơi thanh vắng, nhẹ nhàng, bầu khí thật tĩnh mịch…

Chúa chìm sâu trong thinh lặng, hồn hướng về Chúa Cha.

Chúa thưa gì không biết, nhưng chỉ có một điều Ngài kết hợp mật thiết để chiêm ngưỡng Chúa Cha.

Đã bao lần Ngài cầu nguyện  trước khi làm phép lạ, khi chọn các môn đồ, khi làm những việc quan trọng…

Nhân loại giờ đây có thể hiểu…

Chúa cầu nguyện không ngừng,

Cuộc đời của Ngài thật là chuỗi ngày cầu nguyện.

Các môn đệ đi theo Ngài cứ thấp thỏm xem ý: Chúa cầu nguyện ra sao ?

Thế rồi có một người trong nhóm,

Dạn dĩ đến bên Chúa, xin Chúa dậy cầu nguyện như môn đệ Gioan.

Chúa nhẹ nhàng nói với các môn đệ của Ngài…

Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

Triều đại Cha mau đến,

Xin Cha cho chúng con

Ngày nào có lương thực ngày ấy;

Xin tha tội cho chúng con,

vì chính chúng con cũng tha

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

và đừng để chúng con sa chước cám dỗ” ( Lc 11, 2- 4 ).

 

Lạy Chúa Giêsu,

Kinh Lạy Cha mà Chúa dậy cho các môn đệ

đặt nhân loại và mọi người hướng về trung tâm vinh quang của Thiên Chúa Cha.

Khi đọc kinh Lạy Cha con người được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, luôn khẩn nài Cha lắng nghe lời cầu của Đức Giêsu, Người Con Chí Aùi.

Chúa cầu nguyện để cho danh thánh Thiên Chúa Cha được vinh quang, được tỏa sáng.

Chúa không chỉ khẩn cầu những việc thuộc thượng giới,

Nhưng quả thực Ngài không quên những thực tại bình dị là lương thực hằng ngày.

Kinh Lạy Cha là một lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim thảo hiền,

của người con hiếu thảo đối với Cha của mình,

lời cầu luôn hướng tới sự thánh thiện tuyệt đối

của Thiên Chúa là Cha hơn tìm lợi ích riêng,

của cá nhân riêng lẻ.

 

Lạy Chúa Giêsu,

Trong câu chuyện:

Chú Bé Hoàng Tử ( Petit Prince ), khi chó sói chào tạm biệt Hoàng Tử Bé, nó căn dặn:” Đây là bí quyết của tôi, giản dị lắm: người ta chỉ thấy rõ nhờ con tim. Đôi mắt không thấy được cái chính yếu đâu “.

Khi cầu nguyện, nhân loại và mọi người chỉ có thể thưa như Chúa Giêsu cầu nguyện:” ABBA, LẠY CHA “.

 

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là mẫu của mọi lời cầu nguyện, và…

Con người chỉ có thể thưa Lạy Cha như Chúa Giêsu vì  ABBA là tiếng dịu êm của người con thưa với Cha của mình. Đó là tình phụ tử thần thiêng mà Con đối với Cha và ngược lại Cha đối với con. Lời cầu nguyện chỉ có thể phát xuất từ cõi lòng thâm sâu, bởi ở đó, con người nghe được tiếng Chúa Thánh Thần:” Ngài từ đâu đến và sẽ đi đâu”( Ga 3, 8 ).

Lạy Chúa Giêsu, xin dậy chúng con cầu nguyện như Chúa đã dậy các môn đệ xưa. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà