LẠY CHÚA THÁNH THẦN XIN HÃY ÐẾN

Viết để suy niệm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2002 (Ga 20, 19 - 23)

 Ðúng 2002 năm khi câu chuyện đức tin nói về Chúa lên trời . Tâm trạng của các môn đệ cũng na ná nỗi lòng của chúng con ngày hôm nay. Các môn đệ xao xuyến, lo âu, không biết phải đi hướng nào một khi Chúa không còn ở với họ ? Chúng con hôm nay trong thế giới tự cho là văn minh này cũng đã có những suy nghĩ, những câu hỏi, những vấn nạn tương tự như các môn đệ xưa ! Chúa về trời, Chúa đi luôn hay còn ban gì cho chúng con, cho nhân loại đang hằng giây hằng phút có những phát minh, những thay đổi, những biến chuyển thật chóng mặt ! Chúa đã nói gì với các môn đệ và với mỗi người chúng con ?

Chúa hứa sẽ gửi Ðấng phù trợ đến :" Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha. Người là Thần Khí sự thật.Người sẽ làm chứng về Thầy " ( Ga 15, 26 ). Các môn đệ nhờ tác động của Chúa Thánh Thần được củng cố lòng tin hay nói một cách khác có lòng tin vững mạnh cũng sẽ làm chứng về Chúa phục sinh cho mọi người:" Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng,vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu" ( Ga 15, 27 ). Vâng, các môn đệ không chỉ làm chứng về việc làm, hành động của Thầy mình mà còn vén mở từng ý nghĩa của các phép lạ, các hành vi cử chỉ, thái độ sống của chúa Giêsu . Thánh Thần từ nơi Cha sẽ mạc khải cho cácc môn đệ thấy việc gì phải làm và đường nào phải đi . Các môn đệ chắc chắn không tránh khỏi sự thử thách, gian nan, bắt bớ . Chúa biết tỏ tường những điều đó, Người chỉ tiên báo cho các môn đệ về gian nan thử thách đang chờ đợi họ, Người không ngăn cản, không làm cho các môn đệ ngã lòng nản chí. Người sai Ðấng phù trợ từ Cha đến ở với các môn đệ ( Ga 16, 7- 8 ). Sự bắt bớ chông gai thử thách là bằng chứng hùng hồn nói lên sự trung thành của các môn đệ đối với Chúa Giêsu và trở nên giống Chúa Giêsu:" Tôi tớ không lớn hơn chủ. Họ bắt bớ Thầy. Họ cũng sẽ bắt bớ các con " ( Ga 15, 20 ).

 Lạy Chúa Giêsu, xin sai Thánh Thần đến với chúng con vì nhân loại chỉ có thể đón nhận Lời trọn vẹn của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu trong và nhờ Thánh Thần.

 Xin Thánh Thần ban cho chúng con một quả tim mới, một cái nhìn mới để chúng con như các môn đệ xưa, khi đã có Thánh Thần, chúng con can đảm làm chứng cho Chúa phục sinh vì Chúa đã nói:" Các con đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian " và " Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế " ( Ga 28, 2 ).

 Xin sai Thánh Thần Chúa tới đổi mới thế giới, đổi mới trần gian, đổi mới tâm hồn chúng con để chúng con luôn nhận ra các biến cố xẩy ra trong đời sống chúng con, hầu chúng con luôn phó thác vào Chúa phục sinh, để chúng con luôn có cái nhìn lạc quan, tin yêu và hy vọng . Xin cho mỗi người chúng con luôn nghe được tiếng nói của Thánh Thần từ đáy thẳm tôm hồn để chúng con luôn là dấu chừng cho sự hiện diện của Chúa phục sinh . Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến

Amen .

Linh mục Giuse Nguyễn hưng Lợi DCCT , giáo phận Ðàlạt .

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà