MARIA, PHƯỚC LỘC CHAN HÒA

      

         * Suy Niệm Maria Fiat 25/3

       

        Lặng im ngồi đó nguyện cầu

        Lòng chùng chĩu nặng bảy mầu quay mau.

        Chiều buông bên suối tím sâu

        Mặt trời khuất bóng chim sầu bay đi.

        Con đường ở đó có khi,

        Đượm hương thơm ngát tỏa đi nhẹ nhàng.

        Con đây lữ thứ rộn ràng,

        Nguyện xin Mẹ Chúa thương chàng thênh thang.

        Ma-ri-a phúc lộc dư tràn,

        Đổ muôn ơn phước xuống trần Mẹ ôi !

        Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà