ƠN GỌI CỦA MẸ MARIA

Chia sẻ nhân tháng 5, Tháng Hoa của Mẹ.

 

 

Tôi vẫn còn nhớ in  mồn một khi còn nhỏ mẹ tôi thường đưa tôi đi lễ và dự những buổi dâng hoa kính tiến Mẹ Maria trong tháng năm, tháng mà mẹ tôi nói với tôi bằng giọng rất trìu mến, thân thương: “ Con ơi, tháng 5 là tháng của Mẹ Maria, con hãy sốt sắng lần hạt và dâng hoa cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ cầu bầu cho mẹ con ta và gia đình ta”. Lời mẹ tôi vẫn khắc đậm trong trí khôn còn non dại của tôi. Tôi nhớ mãi và ngày hôm nay đã lớn, đã trở thành linh mục của Chúa, tôi vẫn thầm cám ơn mẹ tôi vì chính nhờ lòng đạo đức của mẹ mà tôi có tâm hồn mến Đức Mẹ một cách đặc biệt.

 

ƠN GỌI CỦA MẸ MARIA ĐÃ KHƠI NGUỒN ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA:

 

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa kêu gọi Abraham, Ông đã bỏ tất cả mà đi tới đất hứa, dù rằng Ông chưa biết đất đó là đất nào. Ông đã tin và Ông đã được xem thấy con cháu đông như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng nói:” Ai muốn theo Ta hãy vác thập giá của mình mà theo Ta”. Chúa đòi hỏi nhiều, các môn đệ đã nghe tiếng Chúa và đã đáp lại tiếng Người. Các ông đã bỏ mọi sự: nhà cửa, thuyền, chài lưới, bàn thu thuế, cái nghề hái ra tiền, bỏ cha mẹ, vợ con và cả ý riêng của mình để đi theo Chúa Giêsu. Đối với Mẹ Maria lời nói của Chúa Giêsu được Mẹ áp dụng cách triệt để hơn. Mẹ đã sống ơn gọi của Mẹ với tất cả lòng tin khi Mẹ thưa vâng với Thiên Chúa. Lời xin vâng này biến đổi tất cả. Bởi vì trong cuộc đời của Mẹ, Mẹ sống kề cận Chúa Giêsu. Mẹ đã tin dù nhiều điều Chúa nói Mẹ chưa thấu hiểu. Đọc lại Tin Mừng nhất lãm và Tin Mừng của thánh Gioan, chúng ta hiểu rõ điều đó. Mẹ vẫn tin, nhờ đức tin sắt đá của Mẹ, Mẹ Maria đã luôn có mặt bên Chúa Giêsu, Con của Mẹ, Mẹ đã đi tới tận cùng chân thập giá trên núi Canvê để chứng kiến mũi đòng của một người lính đâm thủng cạnh sườn của Chúa Giêsu khi Ngài vừa tắt thở. Mũi đòng này, chính là mũi đòng đâm xé lòng Mẹ Maria. Mẹ Maria đã chấp nhận tất cả vì đức tin. Đọc Tin Mừng, chúng ta cảm thông với Đức Mẹ, Mẹ luôn  sống giờ của Chúa, Mẹ luôn phải tuân theo ý định của Người: năm lên mười hai tuổi, lạc mất Chúa, trong tiệc cưới Cana, Mẹ xin Chúa can thiệp vì nhà đám hết rượu. Trong cuộc đời rao giảng, Chúa quên mình, quên tình cảm tự nhiên để rao giảng Tin Mừng. Dưới chân thập giá, Chúa trao phó môn đệ mến yêu là thánh Gioan cho Đức Mẹ và trao Mẹ cho thánh Gioan. Tất cả đều thực hiện, đều xẩy ra theo ý định và theo giờ cứu độ của chúa Giêsu. Mẹ đón nhận tất cả với tình thương cao vời. Ơn gọi của Mẹ là ơn gọi tuyệt vời, ơn gọi cao quí được đan dệt bằng bao hy sinh, vất vả và tuân phục, từ bỏ ý riêng để vâng theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Sự vâng phục của Mẹ trong ơn gọi làm người, làm Mẹ Thiên Chúa và làm Mẹ Giáo Hội đã khơi dậy niềm tin, lòng trông cậy và lòng yêu mến của mỗi người chúng ta. Đức tin sắt đá, không gì lay chuyển nổi của Mẹ đã củng cố đức tin của tất cả mọi người, của nhân loại.

 

HÌNH THỨC ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN TÔN KÍNH MẸ MARIA CỦNG CỐ ƠN GỌI CỦA CON NGƯỜI:

 

Mẹ tôi thường dậy tôi năng chạy tới với Mẹ Maria. Mẹ tôi nói:” Đức Mẹ với muôn tước hiệu mà Giáo Hội và nhân loại tôn vinh Người là để làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Tước hiệu nào cũng đẹp, tước hiệu nào cũng cao quí.

 

Con cứ đến với Mẹ, Mẹ Maria sẽ đưa con tới với Chúa. Mẹ tôi dặn dò:” chuỗi Mân Côi là tràng hoa đẹp nhất Mẹ Maria kêu gọi nhân loại, kêu gọi con người sốt sắng lần hạt hàng ngày: lần hạt riêng, lần hạt trong gia đình, lần hạt trong khu xóm, trong nhà thờ vv…Đây là giây bền đỗ của con người”. Nghe lời mẹ tôi dặn, tôi không bao giờ dám quên lần chuỗi Mân Côi. Mẹ tôi cũng thường nói:” tháng năm là tháng hoa, dâng kính Mẹ Maria, con hãy dâng hoa cho Mẹ, con hãy hái hoa rừng, hoa dại, hái lá dâng kính Mẹ, đặc biệt con hãy dâng cõi lòng trong sạch cho Mẹ để Mẹ ấp ủ, yêu thương”. Nghe lời mẹ tôi dạy, tôi luôn hái hoa dâng cho Mẹ đặc biệt trong tháng năm. Tôi luôn dâng Mẹ cõi lòng của tôi để Mẹ làm cho nó mỗi lúc mỗi xinh tươi để dâng kính Chúa. Mẹ tôi cũng thường nói:” có nhiều hình thức bình dân khác tôn vinh Mẹ như nhiều giáo xứ, giáo họ đã làm như rước Đức Mẹ chung quanh nhà thờ, nhà nguyện, như kiệu Đức Mẹ từ nhà này qua nhà khác, như cung nghinh Mẹ đi khắp nơi vv…”. Tất cả những hình thức bình dân này làm với lòng nhiệt thành, sốt sắng, làm với tất cả lòng tin, chắc chắn Mẹ sẽ chấp nhận và cầu thay nguyện giúp để Chúa đổ xuống ơn bình an và muôn ơn lành. Còn rất nhiều hình thức khác nhiều nơi đã làm trong tháng hoa để tôn vinh Mẹ. Tất cả những hình thức, những cách diễn tả đạo đức để tôn vinh Mẹ với lòng tin sẽ giúp củng cố ơn gọi Kitô hữu của mỗi người chúng ta.

 

Lạy Mẹ Maria, trong tháng năm, tháng hoa của Mẹ, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con luôn noi gương bắt chước Mẹ và sống trọn ơn gọi làm con Chúa và làm con Mẹ. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà