Ðức Mẹ Chân Phúc

 

 

Mẹ Maria, Mẹ giúp chúng con trở nên dân Lời Chúa,

dân Thánh Thể, dân Tin Mừng.

Ði lẹ hơn, có ích gì nếu không biết đi đâu ?

Sản xuất nhiều hơn có ích gì nếu không biết chia sẻ ?

Người nghèo trở thành giàu, người giàu trở thành nghèo,

Có ích gì nếu họ không biết sống như Ðức Kitô ?

 

Mẹ Maria,

Trên thế giới bị đồng tiền chế ngự,

Mẹ dạy lòng rộng rãi.

Trên thế giới hào nhoáng và dối trá,

Mẹ chỉ sự trong suốt.

Trên thế giới hay chế nhạo và làm ô nhục,

Mẹ tặng sự trong sáng.

Trên giới đầy bạo động và hận thù,

Mẹ đem sự dịu hiền.

 

Mẹ Maria,

Mỗi ngày, Mẹ phải tìm cách nói vâng với Chúa,

Mỗi ngày, Mẹ phải tìm thấy Chúa trong cuộc sống

một cách bất ngờ.

 

Xin đừng để chúng con

giống trang giấy đã in xong,

Nhưng cho chúng con mỗi ngày

giống trang giấy trắng,

để Thần Linh phát họa điều kỳ diệu

Ngài thực hiện trong chúng con.

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

26-04-2004

 

 

 

 

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà