THÁNG 10, THÁNG MÂN CÔI

DÀNH RIÊNG CHO ĐỨC TRINH NỮ MARIA

 

Với muôn vàn tước hiệu dành riêng cho Mẹ, Maria quả thực có một chỗ đứng rất lớn  trong lịch sử cứu độ. Tước hiệu nào, danh hiệu nào cũng cao quí, cũng đặc biệt: Maria bao trùm tất cả, gói trọn tất cả lịch sử cứu rỗi. Mẹ xứng danh là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của vũ trụ nhân loại.

Tháng 10, tháng dành riêng để tôn kính Mẹ Maria, đặc biệt tháng để khơi dậy nơi mọi người lòng yêu mến, sự siêng năng lần hạt Mân Côi. Nhân loại càng ý thức lời cầu nguyện qua tràng chuỗi Mân Côi, càng mau mắn, chóng vánh thi hành việc ăn năn sám hối và tôn kính, mến yêu tràng chuỗi Mân Côi, nhân loại càng gần gũi Chúa, càng gần gũi Mẹ. Tràng chuỗi Mân Côi là giây liên kết mọi Kitô hữu trong sự hiệp nhất tình yêu, là giây bền đỗ khiến Satan, ma quỷ phải lùi bước. Nhân dịp tháng 10, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về những lời dậy của Giáo Hội qua các Đức Giáo Hoàng và rút ra bài học quí giá cho đời sống con người, cho cuộc đời làm con cái Chúa và Mẹ Maria.

CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG NÓI GÌ VỀ CHUỖI MÂN CÔI ? : Đọc lại lịch sử Giáo Hội, nghiên cứu các giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng, nhân loại sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy tràng chuỗi Mân Côi sao hiệu nghiệm, sao kỳ diệu. Rất nhiều Đức Giáo Hoàng đã ca ngợi, khuyến khích, động viên, thúc giục con cái Giáo Hội phải luôn yêu mến, tôn sùng và siêng năng lần hạt Mân Côi. Đức Thánh Cha Lêô XIII đã dành tất cả 17 văn kiện để nói về phép lần hạt Mân Côi. Trong một văn kiện, Đức Giáo Hoàng đã viết:” Muốn được Thiên Chúa cứu chữa cho khỏi những cơn khó khăn của thời đại ngày nay, Ta nghĩ không có gì hiệu nghiệm hơn là việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Vậy Ta khuyên các giáo hữu, hãy tập thói quen đạo đức lần hạt Mân Côi hoặc công khai hoặc trong gia đình”. Đức Thánh Cha đã khuyên nhủ giáo dân hãy tập thói quen lần chuỗi trong gia đình hoặc nơi công cộng, trong các buổi tụ tập chung, trong các Hội nghị, nhất là trong các nhà nguyện, nhà thờ. Đức Giáo Hoàng Piô XI cho rằng tràng chuỗi Mân Côi sẽ giúp người Kitô hữu giữ vững đức tin và lòng trung thành với Chúa, với Giáo Hội. Đức Thánh Cha Piô XII dậy:” Muốn đứng vững trước những khó khăn ngày nay, không có phương thế nào hợp hơn là việc lần hạt Mân Côi thường ngày trong gia đình…”. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII cũng dậy:”Kinh Mân Côi là kinh của trẻ con trong sạch, của người bệnh nhân, của người trinh nữ dâng mình cho Chúa trong cảnh tu viện tĩnh mịch hay trong cuộc đời tông đồ, là kinh của đàn ông và của người đàn bà, là kinh của người cha và người mẹ trong gia đình, là kinh của các gia đình nền nếp gia tộc cổ truyền”. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt, Ngài đã thêm vào phép lần hạt Mân Côi:” Năm sự sáng”. Đức Thánh Cha muốn thúc giục, muốn khơi lên nơi tâm hồn mỗi người tín hữu lòng tôn sùng, yêu mến Đức Mẹ và lòng nhiệt thành yêu mến, siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

Các Đức Thánh Cha đã muốn cho nhân loại, cho Giáo Hội thấy sự hiệu nghiệm của phép lần hạt Mân Côi. Các Ngài dù ít dù nhiều trong các triều đại Giáo Hoàng cũng muốn nhân loại phải chạy tới với Mẹ, Maria sẽ đưa con người tới Chúa Giêsu. Niềm xác tín ấy giúp nhân loại hiểu rõ lòng yêu quý tràng chuỗi Mân Côi và siêng năng lần hạt Mân Côi là quí giá đến thế nào…

PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI: Đây là phương thế rất đơn giản, bất cứ ở vào lứa tuổi nào cũng có thể thực hiện, thực hành được. Với 15 mầu nhiệm và năm sự sáng, nhân loại suy niệm về mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc sinh ra cho đến ngày Ngài vinh quang trên Trời và giúp nhân loại suy gẫm về cuộc đời của Mẹ. Maria ở đâu, Chúa Giêsu cũng ở đó và ngược lại. Điều này cho thấy. Mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Maria hoàn toàn gắn bó với nhau. Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ của Thiên Chúa và của toàn thể nhân loại. Như thế, Mẹ có một vai trò tuyệt hảo trong công trình cứu rỗi của Thiên Chúa…

Tràng chuỗi Mân Côi rất hiệu nghiệm và sinh nhiều lợi ích thiêng liêng cho con người. Kinh lạy Cha do chính Chúa Giêsu dậy cho các môn đệ và nhân loại. Người dậy nhân loại gọi Thiên Chúa là Cha. Một danh xưng dịu dàng, tình cảm và đầy tình phụ tử của Thiên Chúa đối với nhân loại. Kinh kính mừng gồm những lời Thiên thần chào kính Đức Mẹ, lời bà thánh Isave chúc tụng Đức Mẹ và lời Hội Thánh tung hô, tôn vinh Đức Mẹ. Lời kinh kính mừng quả thực gồm tóm tất cả sự vinh quang tuyệt vời của mầu nhiệm Đức Maria được tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Kinh sáng danh là một bài ca ngợi tuyệt diệu Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Ba Ngôi của Thiên Chúa khơi dậy trong ta sự duy nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa khiến chúng ta chỉ biết kính phục tôn thờ trước một mầu nhiệm cao sâu, lớn lao và khôn dò như vậy.

Kinh Mân Côi quả thực là một kinh rất đơn sơ, trong sáng, nhẹ nhàng, dễ thực hành và lại rất hiệu nghiệm. Đọc kinh Mân Côi nhân loại như thấy gần gũi Chúa và Mẹ vì Đức Mẹ cũng lần hạt Mân Côi suốt cuộc đời của Mẹ. Kinh Mân Côi là một phưong thế đơn giản, dễ dàng và hết sức hiệu nghiệm. Với kinh Mân Côi, nhân loại đã nghiệm ra rằng qua kinh Mân Côi, Chúa đã cứu nhân loại và Hội Thánh nhiều lần. Mẹ đã truyền cho thánh Đaminh rao truyền về tràng chuỗi Mân Côi, nhờ đó Chúa đã cứu Giáo Hội khỏi các bè rối lúc đó gây ra để phá Hội Thánh. Mẹ Maria cũng đã hiện ra ở nhiều nơi và nhiều chỗ trên thế giới, nơi nào, chỗ nào Mẹ cũng khuyên nhủ nhân loại và con người phải sám hối, cầu nguyện, đặc biệt siêng năng lần hạt Mân Côi. Tại Fatima, Mẹ đã hiện ra với ba trẻ Lucia, Giacinta và Phanxicô và khuyên nhủ nhân loại phải thống hối và năng cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi.

Với tràng chuỗi Mân Côi, Mẹ Maria đang tha thiết kêu mời mọi người hãy siêng năng suy gẫm về cuộc đời của Chúa và Đức Mẹ. Chắc chắn với phương thế lần chuỗi đơn sơ, dễ dàng và hiệu nghiệm này,nhân loại sẽ lãnh nhận nhiều ơn thiêng liêng tâm hồn và thể xác, nào chúng ta cùng lần chuỗi…

Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hưng Lợi DCCT 


Mục Lục