ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lc 1, 26-38

 

MẸ MARIA KHÔNG VƯỚNG TỘI LỖI

 

 

Mừng đại lễ Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Nhân loại sẽ không bao giờ quên được một con người đã được Thiên Chúa gìn giữ trinh trong ngay từ lúc còn trong cung lòng bà thánh Anna. Đó là Mẹ Maria. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố và định tín vào ngày 8 tháng 12 năm 1854 trước 04 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức để xác nhận Mẹ là Mẹ vô nhiễm nguyên tội.

 

GIÁO HUẤN VỀ MẦU NHIỆM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI…: Đọc lại Sách Thánh ta thấy có nhiều đoạn rất phù hợp giữa giáo huấn về mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội với giáo huấn của Thánh Kinh. Trong bài đọc I, Thiên Chúa nói với Satan:” Ta sẽ đặt một mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người nữ”. Người nữ ở đây ám chỉ Đức Mẹ và dòng dõi của người nữ ám chỉ Đức Giêsu. Đức Maria và Chúa Giêsu cùng đứng chung một bên để chiến đấu và Satan ở một bên. Người nữ sẽ đạp dập đầu Satan…Trong bài Tin Mừng của thánh Luca 1, 26-38, sứ thần nói với Đức Trinh Nữ Maria:” Hãy vui mừng, hỡi trinh nữ đầy ơn phúc ! Thiên Chúa ở cùng cô, và cô có phúc hơn mọi người phụ nữ “. Câu này nói lên chính ý nghĩa của mầu nhiệm vô nhiễm của Đức Mẹ. Đức Maria đượcxếp vào hạng ưu tuyển và khác biệt nhất trong muôn vàn người phụ nữ. Quả thực, điều này đã được người công giáo ngay từ Giáo Hội tiên khởi đã tin Mẹ Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội nghĩa là ngay từ đầu Mẹ đã không có tội nào và cả cuộc đời dương thế của Mẹ cũng không hề vướng tội nào. Mẹ Maria vì là người được Thiên Chúa tuyển chọn, cất nhắc, do đó Chúa gìn giữ Mẹ để Mẹ xứng đáng làm Mẹ của Thiên Chúa Trời Đất. Điều này là vô cùng hợp lý và không có gì đáng ngạc nhiên.

 

MẸ MARIA HÀN TOÀN XỨNG ĐÁNG : Hiện ra ở Lộ Đức với thánh nữ Bernadette, Mẹ đã tự xưng:” Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội “. Mẹ đã được ca ngợi với muôn danh hiệu và dù danh hiệu nào đi nữa, Mẹ Maria vẫn hoàn toàn xứng hợp. Mẹ Vô Nhiễm Tinh Tuyền đã không sống cho mình, không qui về mình, không ích kỷ, Mẹ đã luôn mở ra và mở rộng lòng cho Thiên Chúa. Do tội lỗi, thế gian đã hoàn toàn đóng kín với Thiên Chúa, nói không với Thiên Chúa, còn Đức Trinh Nữ Maria đã luôn nói có với Thiên Chúa, đã mở rộng cửa lòng để đón nhận Thiên Chúa tình yêu, và qua Đức Trinh Nữ Đấng Cứu Thế sẽ đến với mọi người.

 

Giáo Hội luôn có lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu đặc biệt vô nhiễm nguyên tội. Nên, hôm nay mọi người Kitô hữu trên thế giới hân hoan mừng đại lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội với lòng tin và với lòng cảm tạ tri ân trìu mến.

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ cũng đồng thời là Mẹ chúng con(Rm 8, 29 ), xin Mẹ nhớ lại xưa nay chưa từng có ai chạy đến xin Mẹ phù trợ, cứu giúp, hay cầu bầu mà lại không được nhậm lời. Xin Mẹ mở lòng chúng con biết đón nhận Chúa Giêsu con Mẹ…Xin Mẹ đừng ngoảnh mặt từ chối những lời chúng con cầu xin, nhưng hãy thương nghe và nhậm lời chúng con. Amen.

 

Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Mục Lục