THÁNG 10. HÃY NGHE LỜI MẸ

Lc 1, 46-56

 

MARIA, LỜI NHẮN NHỦ TUYỆT VỜI

 

Maria nhiều lần, nhiều nơi trên thế giới, đã hiện ra và luôn nhắn nhủ con cái những lời vàng ngọc, những lời âu yếm tuyệt vời. Gắn liền với lời xin vâng, Mẹ Maria đã ngợi khen Thiên Chúa bằng những lời lẽ thật nhẹ nhàng, chân thành, đầy tình người, đầy ấn tượng :” Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” ( Lc 1, 46 ) hoặc “ Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí Thánh Chí tôn !” ( Lc 1, 49 ).

Lời ngợi khen, tung hô Thiên Chúa của Mẹ nói lên và mãi mãi nói lên những tâm tình sâu kín nhất của tâm hồn cầu nguyện. Mẹ Maria luôn phụng sự Chúa và cầu khẩn Người. Tất cả là do ân sủng tuyệt diệu, cao sâu của Thiên Chúa, Đấng đi tìm những gì nghèo hèn và yếu kém để bù đắp thoả thuê và nâng lên cao vời, tột bậc. Mẹ Maria luôn tạ ơn Thiên Chúa vì giữa muôn người nữ Mẹ được cất nhắc, tuyển chọn, nâng lên.

Mẹ Maria vào ngày 13/10/1917 tại đồi Cova da Iria, đã hiện ra với Lucia, Giacinta và Phanxicô. Đức Mẹ đã nói với ba em :” Ta là Đức Mẹ Mân Côi…Ta muốn người ta xây một nhà nguyện tại đây để kính nhớ Ta. Các con hãy tiếp tục lần hạt mỗi ngày”. Tuy nhiên, Đức Mẹ cũng cảnh cáo:” Đừng xúc phạm đến Chúa nữa, người ta đã xúc phạm quá đỗi rồi”. Qua sứ điệp của Mẹ nhân loại nhận ra rằng:” Thế giới, nhân loại, con người chỉ có thể được cứu vãn, nếu con người biết hoán cải. Phương tiện giúp con người hoán cải là cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ là quay về với Chúa mà còn là một cải đổi tương quan tốt đẹp với những người anh em.

Năm 1947, chị Pierina Gilli tại thánh đường Montichiari trước nhiều ngàn người hiện diện, chị đã được đánh động nhất bởi câu Đức Mẹ giục giã : “ Hãy lần hạt Mân Côi “, điều Mẹ lập đi lập lại nhiều lần trong suốt các lần hiện ra.

“ Hỡi ái nữ Mẹ, hãy nhìn chuỗi tràng hạt Mân Côi rất thánh! Tất cả những ai đọc kinh Mân Côi, sẽ nhận được rất nhiều hồng ân từ tay Mẹ. Kinh Mân Côi là giây liên kết bền vững với Trái Tim Mẹ, làm vui lòng Thiên Chúa, Đức vua Thiên Đình, Vua vũ trụ”.

Kinh Mân Côi được đọc cách sốt sắng là một chuỗi lời khẩn cầu, là một chuỗi suy ngắm về các mầu nhiệm đức tin…, là lời nguyện cầu của chính Chúa Kitô…,là lời cầu xin cho danh Thiên Chúa Ba ngôi Chí Thánh được cả sáng: “ Vinh danh Đức Chúa Cha…

“Hãy nói với các con cái Mẹ là chúng phải  đọc kinh Mân Côi…Đó là nhẫn đức tin, nó làm cho lời kinh tỏa sáng. Đó là giao ước của hiệp nhất, của vinh quang và thông hiệp”.

Maria với lời xin vâng, phó thác đặt sinh mạng và ý muốn của mình vào bàn tay nhân lành của Thiên Chúa đã làm cho Người nên Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của toàn thể nhân loại. Tiếng xin vâng ấy sánh được với lời xin vâng trong công cuộc tạo dựng, bởi vì nhờ lời xin vâng của Mẹ, Mẹ đón nhận đượctất cả ân huệ từ Thiên Chúa Cha.

Maria luôn luôn và mãi mãi nhắn nhủ con người hãy sám hối và siêng năng lần hạt với Kinh Mân Côi.

Lời kinh Mân Côi luôn là phương thế cầu nguyện hữu hiệu nhất giúp con người gặp được Thiên Chúa và được Thiên Chúa thứ tha, giáng phúc.

Maria, Lời nhắn nhủ tuyệt vời :” Những lời kinh của niềm tin

Những lời kinh của lòng mến

Những lời kinh chúc tụng

Những lời cầu xin cho mọi ơn lành “.

…” Hãy đọc kinh Mân Côi “.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn biết lần chuỗi với Mẹ để Chúa yêu thương, thứ tha và đổ tràn hạnh phúc. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Mục Lục