LỄ TRUYỀN TIN, ngày 25/3

Lc 1, 26-38

 

MẸ MARIA CHỊU THAI

BỞI PHÉP CHÚA THÁNH THẦN

 

Nói về Maria không có nào tả hết được những đức tính, nét đẹp và sự cao quí của Đức Mẹ. Thánh Bênađô đã dám viết lên một câu hết sức sâu xa, tuyệt vời :” Về Đức Maria, thì chẳng bao giờ cho đủ “ ( De Maria, numquam satis ). Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Truyền Tin chín tháng trước lễ Giáng Sinh.

 

Đọc Tin Mừng của thánh Luca và đọc kinh Kính Mừng, nhân loại lập lại lời sứ thần Gabrien truyền tin cho Đức Mẹ “ Kính mừng Mẹ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà “  “ Mừng vui lên Trinh Nữ đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng Bà “. Lời chúc của sứ thần nói lên ý nghĩa hết sức cao vời Thiên Chúa dành cho Đức Trinh Nữ Maria, bởi vì Mẹ Maria đã đắc sủng với Thiên Chúa và được Thiên Chúa ở cùng, Thiên Chúa tuyển chọn làn Mẹ của Con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thánh hiến Đức Trinh Nữ Maria để Maria tham gia vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nói cách khác, khi sứ thần truyền tin, Mẹ Maria nhận được một ân sủng siêu vời khác là “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà “ ( Lc 1, 35 ). Qua đó, Mẹ thụ thai là bởi Chúa Thánh Thần. Từ đây, Mẹ có một mối tương quan thật sâu xa nhờ Thánh Thần, Ngôi Hai sẽ nhập thể trong cung lòng Mẹ Maria, Mẹ trở nên Mẹ của Ngôi Hai Con Thiên Chúa. Mẹ đã thưa lời xin vâng và qua lời xin vâng chấp nhận việc lạ lùng Thiên Chúa làm cho Mẹ. Mẹ đã tiếp nhận sự an bình sâu thẳm từ cõi lòng và Mẹ đã sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng cao cả Thiên Chúa trao phó cho Mẹ dù rằng Mẹ chưa hiểu rõ về ý định thâm sâu của Thiên Chúa. Mẹ đã tuyệt đối phó thác và tin tưởng hoàn toàn vào sứ điệp truyền tin mà sứ thần loan báo cho Mẹ. Nên, Mẹ đã cống hiến hết mình vào công trình yêu thương của Thiên Chúa.

 

Sứ điệp truyền tin giúp người Kitô hữu hiểu rõ rằng Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã thánh hiến Mẹ nhưng chính Mẹ Maria đã ban tặng cho Chúa Con sự sống và bản tính nhân loại. Do đó, Mẹ Maria đã có một vai trò tích cực và nền tảng trong sự thánh hiến Đức Kitô. Qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu lãnh nhận sự sống nhân loại và thánh hiến sự sống nhân loại như lời Ngài nói :” Con xin thánh hiến chính mình Con, để, nhờ chân lý, họ cũng được thánh hiến ( Ga 17, 19 ).

 

Người Kitô hữu hằng ngày vẫn nghe tiếng Chúa mời gọi với những cung cách khác nhau cho từng con người. Thiên Chúa luôn ngỏ lời với từng con người bằng những cách thức khác. Con người chỉ có thể nhận ra được tiếng mời gọi của Ngài khi chăm chú lắng nghe. Lời mời gọi của Chúa chắc chắn có những nét giống như lời sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ.

 

Lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa đòi hỏi thái độ của từng con người. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta không thể nào nghe và thấy được sứ thần Gabrien như Mẹ Maria xưa đã đối diện với sứ thần và trả lời xin vâng với Thiên Chúa qua sứ thần truyền tin. Tuy nhiên, trong cuộc sống đã có lần chúng ta nghe thấy Chúa mời gọi từ tận cõi lòng thâm sâu của chúng ta hay đã có lần một cách thiêng liêng , chúng ta cảm thấy như một cái gì đó rất linh thiêng lay động chúng ta và nếu tỉnh thức chúng ta đã sẵn sàng nói lời xin vâng với Thiên Chúa.

 

Mừng lễ Truyền Tin, người Kitô hữu sẽ cảm thấy thật hạnh phúc vì đối với Chúa không có gì mà Ngài không làm được như Abraham va Sara, son sẻ nhưng Chúa vẫn cho sinh con trong lúc tuổi già, như Elisabeth đã cưu mang con trong lúc người đời đã vô phương tin tưởng ông bà sẽ có con, như Đức trinh Nữ Maria đã dâng hiến giữ mình đồng trinh mà Chúa vẫn cho sinh con bởi phép Chúa Thánh Thần…Đối với Chúa không có gì là bé nhỏ tầm thường và vô giá trị cả.

 

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong cuộc đời, trong cuộc hành trình đức tin đi về Nước Thiên Chúa. Amen.

 

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT