LỄ MẸ THIÊN CHÚA (01/01)

Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21

 

ĐỨC MA-RI-A LÀ MẸ CỦA NHÂN LOẠI MỚI

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Lc 2,16-21

(16) Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (17) Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. (18) Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. (19) Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (20) Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. (21) Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ Cắt Bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su. Đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng Mẹ.

2. Ý CHÍNH: CHÚA GIÊ-SU LÀ CON CỦA MẸ MA-RI-A

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc viếng thăm của các mục đồng nơi hang đá Be-lem sau khi được thiên thần hiện đến loan báo Tin mừng về Đấng Cứu Thế đã ra đời. Các mục đồng vui mừng lập tức lên đường đi tìm Đấng Cứu Thế. Cuối cùng họ đã tìm thấy hai ông bà Giu-se Ma-ri-a, và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ tại cánh đồng Bê-lem. Họ đã thuật lại sự thể mắt thấy tai nghe. Riêng Đức Ma-ri-a thì ghi nhớ các điều ấy và suy niệm trong lòng.

II. SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ (Lc 2,16).

2. CÂU CHUYỆN: NGUỒN GỐC LỄ ĐỨC MA-RI-A LÀ MẸ THIÊN CHÚA

Khoảng đầu thế kỷ thứ năm, Tổng Giám Mục thành Con-stan-ti-nô-pô-li là Nes-tô-ri-ô, đã chủ xướng lạc thuyết về Đức Ma-ri-a như sau: " Không thể gọi Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa được, mà chỉ nên gọi ngài là mẹ Ðức Giê-su thôi, vì ngài chỉ sinh ra Ðức Giê-su về bản tính loài người, nên ngài không thể được mang tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa”.

Qua lời tuyên bố này, Nes-tô-ri-ô muốn tách biệt Ðức Giê-su Ki-tô ra khỏi mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, triệt tiêu lòng sùng kính Ðức Ma-ri-a. Sau đó công đồng Ê-phê-sô đã được triệu tập vào năm 431 và đã cách chức Tổng Giám Mục của Nes-tô-ri-ô, đồng thời ra vạ tuyệt thông cho ông. Công đồng cũng chính thức công bố tín điều Ðức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) cho toàn thể các tín hữu công giáo. Cũng trong ngày ấy, Ðức Giáo Hoàng Xê-les-ti-nô (422-432) đã truyền các tín hữu đọc thêm phần thứ hai của kinh kính mừng như sau: "Thánh Ma-ri-a, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tôi khi nay và trong giờ lâm tử”.

3. SUY NIỆM:

1) Kinh Thánh nói gì về tín điều Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa: Khi công bố tín điều Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Hội Thánh đã dựa vào lời của bà chị họ Đức Ma-ri-a là bà Ê-li-sa-bét. Sau lời chào của Đức Ma-ri-a, bà Ê-li-sa-bét đã được Thánh Thần tác động nên đã khen Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa như sau: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Vì này đây: tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em” (Lc 1,42-45).

2) Đức Ma-ri-a đã sinh ra Hài Nhi Giê-su là đại diện cho một nhân loại mới: Tin mừng đã thuật lại cuộc viếng thăm của các mục đồng như sau: sau khi được sứ thần báo tin, các mục đồng đã vội vã lên đương đến Be-lem gặp gỡ Hài nhi Cứu Thế mới sinh. Đến nơi, họ đã gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi Giê-su được đặt nằm trong máng cỏ. Qua Hài Nhi Giê-su mới sinh, Đức Ma-ri-a đã sinh ra một nhân loại mới thay thế nhân loại cũ của A-đam E-và xưa. Do tội không vâng lời của nguyên tổ mà loài người đã bất hoà với nhau: A-đam đổ lỗi cho E-và, E-và đổ tội cho con rắn. Rồi anh em trong nhà chia rẽ nhau: Ca-in đã ganh ghét giết hại A-ben là em ruột của mình. Nhân loại mới do Đức Ma-ri-a sinh ra có đặc điểm nào ?

a) Vâng phục: Đức Giê-su là con Đức Ma-ria đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha bằng việc xuống thế làm người, đầu thai trong lòng Đức nữ Ma-ri-a. Đức Giê-su đã luôn bỏ đi ý riêng của mình để vâng theo ý Chúa Cha như Người đã cầu nguyện trong vườn cây Dầu: “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Đức Giê-su đã vâng lời đến nỗi sẵn sàng chịu chết và chết trên cây thập giá (x. Pl 2,8). Đức Ma-ri-a Mẹ Ngài cũng luôn vâng phục ý Thiên Chúa qua lời thưa Xin Vâng với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

b) Hoà hợp: Đức Giê-su hài nhi mới sinh đã nằm trong hang đá giữa bầy chiên cừu, có các mục đồng vây quanh nói lên một thế giới hoà bình, trong đó mọi người luôn sống hòa hợp: hòa hợp bằng cách luôn sống hiếu thảo với Thiên Chúa noi gương Đức Giê-su đã luôn làm đẹp lòng Chúa Cha và được Cha xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17). Đồng thời chúng ta phải sống hòa thuận yêu thương tha nhân như anh em con cùng một Cha chung trên trời như lời Đức Gie-su dạy: “Anh em cũng đừng gọi ai dưới đát này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời”  (Mt 23,9).

c) Quên mình: Đức Giêsu đã quên địa vị là Thiên Chúa để cắm lều ở giữa nhân loại. Người quên mình là Đấng thánh thiện để đi tìm gặp những kẻ tội lỗi và ngồi ăn uông chung bàn với họ. Người quên mình là Thầy, là Chúa… để cho các môn đệ. Người là Đấng vô tội nhưng sẵn lòng chịu chết để đền tội thay cho chúng ta là những tội nhân.

d) Phục vụ: Đức Giê-su đã khiêm hạ rửa chân hầu hạ các môn đệ, đẻ dạy bài học yêu thương là phuc vụ rửa chân cho nhau: “Khi rửa chân cho các môn đệ xong,Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,12-15).

3) Đức Ma-ri-a và việc kiến tạo hòa bình cho nhân loại:

Ngày đầu năm Dương Lịch, Hội Thánh mừng lễ Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa, với mong muốn thế giới được hòa bình. Tuy nhiên chỉ khi nào mọi người biết sinh lại trong Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a thì thế giới mới thực sự có hoà bình.

a) Hòa bình chỉ đạt được nhờ ơn Chúa ban qua lời cầu xin của chuíng ta: Đây là điều vượt quá khả năng hữu hạn của chúng ta, nên chúng ta phải cầu xin ơn Chúa giúp, như lời Đức Giê-su đã dạy: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27)…. “Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). 

b) Hòa bình chỉ đạt được khi mọi người trên thế giới hiệp nhất với nhau bằng việc cùng tôn thờ một Thiên Chúa là Cha, cùng tin nhận Đức Giê-su là Thầy và chung tay xây dựng tinh hiệp nhất yêu thương giữa các dân tộc. Không coi nhau như kẻ thù, nhưng là những người anh em cùng một Cha chung là Thiên Chúa.

c) Hòa bình chỉ đạt được khi mỗi người trở thành khí cụ bình an của Thiên Chúa, tích cực góp phần làm cho nhân loại mới ngày một lớn lên bằng việc thực thi đức bác ái yêu thương cụ thể như lời kinh Hòa Bình của thánh Phan-xi-cô: “Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm… Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết…“

4. THẢO LUẬN: 1) Bạn sẽ làm gì để tỏ lòng yêu mến Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa? 2) Để tích cực kiến tạo hòa bình thế giới, mỗi tín hữu chúng ta cần làm gì cụ thể để kiến tạo sự bình an ngay trong gia đình mình, cộng đoàn mình đang sinh hoạt, giáo xứ mình là thành viên và phài bảo vệ môi trường sống chung quanh “xanh, sạch, đẹp”như thế nào?

5. NGUYỆN CẦU:

LẠY MẸ MA-RI-A LÀ TỪ MẪU CỦA CON. Mẹ chính là sự sống, sự ngọt ngào và là nguồn hy vọng của con. Lòai người chúng con là con cháu A-Đam E-và đang bị lưu đày dưới thế gian là thung lũng đầy nước mắt đang kêu lên cùng Mẹ. Chúng con hướng về Mẹ than van kêu cầu. Xin Mẹ đoái thương an ủi nâng đỡ chúng con. Để sau cuộc đời lưu đày này và đến giờ chết, chúng con sẽ được Mẹ dẫn đưa đến cùng Chúa Giê-su là Con yêu của Mẹ, để chúng con được hưởng sự phán xét bao dung của Chúa. Ôi Ma-ri-a, Mẹ là Trạng Sư của chúng con ! Ôi Trinh Nữ Ma-ri-a dịu hiền, xin luôn ở bên chúng con và đừng bỏ rơi chúng con trong giờ sau hết. A-MEN.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH -  HHTM

 

 

             

            


Mục Lục