TÂM TÌNH SAU KHI RƯỚC LỄ - LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG (31/05)

 

1) LẠY CHÚA CHA TỪ BI NHÂN ÁI. Hôm nay chúng con xin cảm tạ Cha vì Cha đã thực hiện công việc lạ lùng nơi Đức Ma-ri-a, là người con thân yêu và là nữ tỳ hèn mọn của Cha. Cha đã thương cho Mẹ trở nên giống Con yêu của mình là Chúa Giê-su: nhờ giữ đức trinh khiết vẹn toàn, tâm hồn không vương chút bùn nhơ tội lỗi, nhờ biết đặt trọn niềm tin vào “lời Chúa phán sẽ được thực hiện”, nhờ luôn “xin vâng” ý Chúa để trở thành Mẹ Đấng Thiên Sai, nhờ biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, nhờ tham phần vào sự đau khổ của Chúa Giê-su trên đường thánh giá... mà Mẹ đã được Chúa ban thưởng bội hậu. Xin cho chúng con luôn sống theo linh đạo “Hiệp Sống- Xin Vâng- Phục Vụ” của Chúa Giê-su như Mẹ Ma-ri-a khi xưa, để góp phần làm vinh danh cho Cha và phục vụ phần rỗi cho mọi người.

2) LẠY CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ. Hôm nay mừng lễ Mẹ Ma-ri-a Thăm Viếng, chúng con được biết Mẹ đầy ơn phúc và được Chúa luôn ở cùng như lời chào của sứ thần truyền tin (x. Lc 1,28).

+ Mẹ đầy ơn phúc vì tâm hồn Mẹ trong sạch và luôn kết hiệp với Chúa.

+ Mẹ có phúc vì đã tin như Bà Ê-li-sa-bét đã ca tụng Mẹ rằng: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng: Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

+ Mẹ có phúc vì được làm Mẹ Chúa Giê-su. Là Hòm Bia Giao Ước Mới, Mẹ đã chứa đựng chính Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, để ở cùng chúng con (x. Ga 1,14; Mt 1,23).

+ Nhưng nhất là Mẹ có phúc vì đã trở thành môn đệ của Chúa như lời Chúa nói với người phụ nữ đã khen ngợi Mẹ có phúc như sau: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,27-28).

Xin cho chúng con được chia sẻ hạnh phúc với Mẹ Ma-ri-a trong việc kết hiệp mật thiết với Chúa và tích cực cộng tác trong sứ vụ loan báo Tin Mừng đến cho mọi người.

3) LẠY MẸ MA-RI-A. Hôm nay cùng với Hội thánh hoàn cầu, chúng con long trọng mừng lễ Mẹ Thăm Viếng bà Ê-li-sa-bét. Xin cho chúng con noi gương Mẹ kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể để đi thăm viêng tha nhân, đem Chúa là niềm vui và ơn cứu độ cho họ như Mẹ đã đem Chúa đên với gia đình Gia-ca-ri-a và làm cho thai nhi Gio-an nhảy mưng trong bụng mẹ vì đã được ơn cứu độ của Chúa Giê-su. Hôm nay chúng con cũng tin tưởng chạy đến cậy nhờ Mẹ phù giúp trong những cơn gian nan thử thách, những khi chúng con bị thất bại trong công việc làm ăn, những lúc chúng con không biết phải làm gì để vượt qua hoàn cảnh khó khăn… Trong những giờ phút đau thương ấy, xin cho chúng con biết chạy đến nép mình dưới tà áo Mẹ, để được Mẹ che chở ủi an, để được Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giê-su, ban cho chúng con các ơn lành hồn xác. Nhất là xin Mẹ đừng để khi nào chúng con đi vào con đường lầm lạc. Xin dạy chúng con luôn lắng nghe Lời Chúa Giê-su Con yêu của Mẹ, như Mẹ đã dạy các người giúp việc trong bữa tiệc cưới thành Ca-na xưa: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).- AMEN.

LM ĐAN VINH - HHTM

 


Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung