Kính chào Đức Nữ Vương

Suy niệm lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương

Kính chào Đức Nữ Vương, Bà là Mẹ xót thương…

Tiếp sau lễ Đức Maria hồn xác về Trời là lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Trong ngày lễ này, chúng ta cùng nhìn ngắm Đức Maria Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng dòng, giữ vai trò cầu bầu cho nhân thế, chúng ta khẩn cầu Mẹ với tước hiệu " Nữ Vương".

Lễ này có từ bao giờ ?

Từ rất xa xưa, người kitô hữu với lòng đạo đức đã sùng kính Đức Maria. Nhân dịp Năm Thánh Mẫu 1954, với thông điệp (Ad ceali Reginam 11-10-1954), Ðấng đáng kính Piô XII đã chỉ định mừng kính Mẹ vào ngày 31 tháng 5, liên quan đến vương quyền của Đức Maria Trinh Nữ Vương, với những lý do Mẹ là Nữ Vương Trời đất, Nữ Vương các thánh Thiên Thần và Các Thánh Nam Nữ, Nữ Vương Giáo hội lữ hành và đau khổ. Mẹ trổi vượt trên các thần thánh trên Trời và mọi loài nơi dương thế, và sự cao trọng của ơn thánh Chúa mà Mẹ đã nhận được. Mẹ không ngừng ban phán mọi ơn lành xuống cho con cái Mẹ (x. Discorso in onore di Maria Regina 1-11-1954).

Sau cuộc canh tân lịch phụng vụ thời hậu Công Ðồng Vaticanô II, lễ này được mừng vào tám ngày sau lễ Ðức Mẹ hồn xác lên Trời, nhằm đề cao tương quan mật thiết giữa vương quyền của Ðức Maria và sự vinh hiển xác hồn của Mẹ bên cạnh Chúa Con. Hiến chế về Giáo Hội quả quyết : "Ðức Maria được đưa lên vinh quang trên trời và được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống con Mẹ trọn vẹn hơn" (LG, 59). Đó là nguồn gốc của ngày lễ Ðức Maria là Nữ Vương.

Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua

Hoàn tất cuộc đời nơi dương thế, Chúa Giêsu Phục Sinh về Trời ngự bên hữu Chúa Cha, làm Vua vũ trụ, hằng chuyển cầu cho loài người được trở nên người hoàn thiện như Thiên Chúa (x. St 1,26 ; Mt 5,48). Đức Maria được thông dự vào Vương quyền của Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu, mà sứ thần Gabriel đã báo cho Đức Maria biết trong ngày truyền tin : "Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao và Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavid, tổ phục Người, và Người sẽ cai trị trong nhà Giacóp đến muôn đời và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận" (Lc 1, 32-33). Thật có lý để nói rằng, Mẹ là Nữ Vương, vì chính Mẹ đã trao ban sự sống cho Chúa Con, ngay từ lúc thụ thai, cũng như khi làm người, hiệp nhất bản tính nhân loại với Ngôi Lời, là Vua và là Chúa muôn loài. Như giáo phụ Efrem người Siri khẳng định, chức nữ vương của Ðức Maria phát xuất từ chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ: Mẹ là Mẹ Chúa (Luc 1, 43), Vua các vua (Is 9,1-6), đã kết hiệp chặt chẽ với Con mình ở trần gian cũng như trong vinh quang thiên quốc, Mẹ chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là sự sống, là ơn cứu độ và niềm hy vọng của chúng ta.

Thánh Gioan Damascô viết : « Mẹ thực sự trở thành Nữ Vương mọi tạo vật khi Mẹ làm Mẹ Đấng Tạo Hóa ». Mẹ được tôn phong làm Nữ Vương vì mối liên kết hợp nhất với Chúa Kitô trong tư cách là hiền mẫu, cộng tác vào công trình cứu độ thế giới với Con Mẹ, ban phát ơn lành của Thiên Chúa cho nhân loại qua vai trò chuyển cầu.

Chúng ta quả quyết với nhau rằng, chỉ có Chúa Giêsu Kitô là Vua vì Người có uy quyền toàn vẹn và tuyệt đối trong trật tự tự nhiên cũng như siêu nhiên. Tuy thế, Đức Maria cũng tham dự vào chức vương hoàng của Đức Kitô, vì vương quyền cao sang của Mẹ phát xuất từ Con của Mẹ và gắn liền với vương quyền ấy. Nên các tước hiệu Nữ Vương và Bà Chúa dành cho Mẹ không phải là những tước hiệu bóng bẩy, mà qua những tước hiệu này, chúng ta nhìn nhận một địa vị ưu việt, một phẩm giá và quyền năng đích thực của Mẹ trên trời cũng như dưới đất. F. Suarez viết: "như Đức Kitô là Vua và là Chúa đã cứu chuộc chúng ta, thì Đức Trinh Nữ Maria cũng là Hoàng Hậu và là Nữ Vương vì Mẹ đã cộng tác vào công việc cứu chuộc chúng ta, khi trao ban chính thân xác mình cho Chúa Con và dâng hiến hoàn toàn cho chúng ta, khẩn cầu ơn cứu độ xuống cho chúng ta cách đặc biệt" (De mysteriis vitae Christi, disp. XXII, sect. II (ed. Vivès, XIX, 327).

Mẹ là đỉnh cao vượt trên mọi thụ tạo, là con người vượt trên mọi người. Thiên Chúa Toàn Năng đã đặt Mẹ vượt trên mọi thần thánh, và đổ tràn trên Mẹ tất cả ân sủng trên trời, những ân sủng từ kho tàng châu báu của Thiên Chúa, để Mẹ được miễn khỏi mọi tì ố tội lỗi.

Trong Tông huấn Marialis Cultus, Tôi tớ Chúa Ðức Phaolô VI đã nhắc lại: "Nơi Ðức Trinh Nữ Maria, tất cả đều liên quan tới Chúa Kitô, và tất cả đều tùy thuộc nơi Chúa: vì Người mà Thiên Chúa Cha, từ đời đời, đã chọn Mẹ làm Mẹ hoàn toàn thánh thiện và trang điểm Mẹ với các ơn của Thần Khí, mà Người đã không ban cho ai khác" (s. 25). Giáo phụ Ildefonso đã khẳng định: "Ðiều được cống hiến để phục vụ Nữ Tỳ, được quy chiếu về Chúa, và như thế vang vọng lên trên người Con điều được ban cho Mẹ... và như thế rơi trở lại trên Vua vinh dự được khiêm ban cho Nữ Vương (ibid).

Tinh thần mừng lễ

Ngày 22 tháng 8, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cử hành lễ kính Mẹ. Khi thiết lập ngày lễ này, Đức Piô XII đã mời gọi tất cả các tín hữu hãy chạy đến ngai tòa ân sủng và xót thương của Đức Nữ Vương, Mẹ chúng ta với trọn niềm tin, xin Mẹ phù trợ trong những lúc ngặt nghèo, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, nâng đỡ trong những lúc khóc than sầu khổ.

Do đó, vương quyền của Đức Maria không làm chúng ta khiếp sợ, trái lại chúng ta thật hãnh diện và ủi an vì có một người mẹ làm Nữ Hoàng bên cạnh Đức Vua. Đến với Mẹ trong tình con thảo, Mẹ sẽ cứu giúp và nhận lời thỉnh nguyện của chúng ta. Vì lời chuyển cẩu của Mẹ có thần thế trước mặt Thiên Chúa.

Tội lỗi của chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa nổi giận, nhưng lời van xin của Mẹ sẽ làm cho Thiên Chúa rung động mà tha thứ. Với uy quyền của một Nữ Vương, Đức Maria sẵn sàng nâng đỡ, chở che chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời, nhất là trước tòa Chúa khi Người xét xử.

Kính chào Đức Nữ Vương thánh thiện, lạy Mẹ từ bi, Mẹ là sự sống, là sự ngọt ngào và hy vọng của chúng con, Mẹ của con Thiên Chúa, Vua hòa bình, Mẹ đứng bên cạnh Chúa, xin cầu cho chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Mẫu của Đức Kitô Con Chúa làm Thánh Mẫu và Nữ Vương chúng con. Xin nhận lời Đức Nữ Vương chuyển cầu mà cho chúng con. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 


Mục Lục