Ngày 08- 12: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

 

I  TÓM LƯỢC

BÀI DỌC I: St 3, 9- 15.20

Sau khi phạm tội vì bất tuân, con người đã lẫn trốn Thiên Chúa và sợ hãi. Chính con rắn đã dụ dỗ người đàn bà phạm tội, và qua người đàn bà, con người cũng đi vào vòng tội lụy. Từ đây, Thiên Chúa tiên báo về mối thù giữa con rắn và người đàn bà, giữa dòng giống nó với dòng giống người đàn bà, và dòng giống người đàn bà sẽ chiến thắng nó.

BÀI ĐỌC II: Ep 1, 3- 6. 11- 12

Nói lên kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, ban cho ta muôn vàn ân phúc của Thánh Thần để ta sống thánh thiện và trở nên nghĩa tử. Ngài là Đấng yêu thương đã tiền định cho chúng ta làm cơ nghiệp riêng của Người để ta đặt hy vọng và ngợi khen vinh quang Người.

BÀI TIN MỪNG: Lc 1, 26- 38.

Khi tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai sứ thần đến báo tin cho Đức trinh Nữ Maria: Mẹ sẽ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Người con Mẹ sinh hạ sẽ được đặt tên là Giêsu, được gọi là con Đấng Tối Cao và được Thiên Chúa ban cho ngai vàng vua Đavít. Người sẽ trị vị nhàn Giacóp và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận. Và Mẹ đã đáp tiếng “xin vâng” theo thánh ý Thiên Chúa.

II  SUY NIỆM

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được đức thánh cha Piô IX tuyên bố vào ngày 8/12/1854. Trong Tông sắc, đức thánh đã tuyên xưng: “Đức Maria rất thánh ngay từ giây phút đầu tiên nhập thai bởi một đặt ân và là món quà độc nhất ân sủng của Thiên Chúa quyền năng, dựa trên những công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc nhân loại đã giữ gìn mẹ khỏi tội nguyên tổ”.  Niềm tin này đã được Đức Mẹ chuẩn nhận bốn năn sau (1858), khi hiện ra với thánh Bernadette tại Lộ Đức: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Đức Maria đã được Thiên Chúa ban hồng ân đặc biệt xứng với nhiệm vụ cao cả làm Mẹ Đấng Cứu Độ. Mẹ được Thiên Chúa kêu gọi và tiền định từ trước theo như ý Người muốn để Mẹ được nên đồng hình đồng dạng với con của Mẹ là Đức Kitô (x. Rm 8, 29). Dựa vào thư Êphêsô (Ep 1, 4), sách Giáo lý của Hội thánh Công Giáo đã quảng diễn: “Thiên Chúa đã chọn mẹ trong Đức Kitô, trước cả khi tạo thành vụ trụ, để trước thánh nhan Ngài, Mẹ trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người” (GLCG, số 492). Trong Hiến chế Lumen Gentium, Công đồng chung Vaticanô II khẳng định: “Không có gì lạ khi các thánh Giáo phụ đã thường ca tụng Mẹ Thiên Chúa là Đấng toàn thánh, không vương nhiễm một tội nào, như một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tạo thành” (LG, số 56).

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta ba điểm đặc biệt nói lên ý nghĩa của ngày lễ:

1.  Quyền Năng Thiên Chúa

Khi nghe sứ thần báo tin Mẹ sẽ cưu mang Đấng Cứu Thế, Mẹ đã rất bối rối và tự hỏi lời chào ấy có ý nghĩa gì, vì Mẹ đã khấn trọn đời đồng trinh và không biết đến chuyện vợ chồng (x. Lc 1, 34), sứ thần đã nói: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37). Sứ thần đưa ra dẫn chứng là bà chị họ Êlisabet tuy già rồi và bị mang tiếng hiếm hoi mà nay đang cưu mang đứa con trai được sáu tháng (1, 36).

Chắc hẳn, quyền năng của Thiên Chúa vượt lên trên dự tính và ý hiểu của con người. Điều con người cảm thấy bất lực, thì quyền năng Thiên Chúa lại được thể hiện cách trọn vẹn (x. 2Cr 13, 9). Đó là điều mẹ đã thấm hiểu qua bài ca Manificat: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1, 49). Mẹ tin rằng Thiên Chúa có thể làm mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người, nhất là những kẻ được Người ưu tuyển (x. Rm 8, 28).

2.  Mẹ- Đấng Đầy ân Sủng

Lời đầu tiên sứ thần chào Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (1, 28). Đây được coi như một đặc ân, một danh hiệu của Đức Maria. Trong Kinh Thánh, chúng ta chỉ gặp hai lần ở Huấn ca 18, 17 và Êphêsô 1, 16: Từ này chỉ đặc sủng và lòng sủng ái của người yêu.

Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn từ trước, vì Mẹ đẹp lòng Ngài (x. 1, 30). Bà Êlisabet cũng ca ngợi Mẹ là người được Thiên Chúa chúc phúc hơn mọi phụ nữ, vì tin rằng những gì Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ, và người con Mẹ cưu mang cũng được chúc phúc (1, 42- 43). Như vậy, hai yếu tố làm cho Mẹ được chúc phúc: Thiên Chúa ở cùng Mẹ và Mẹ tin những gì Người đã hứa. Có thể nói, ân sủng và tình yêu Thiên Chúa đã dẫn cuộc đời Mẹ theo Thiên Ý và giữ gìn Mẹ khỏi mọi tội khiên. Sách Giáo lý Công giáo đã nói: “Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Đức Maria suốt đời vẫn tinh tuyền không hề phạm một tội riêng nào” (GLCG, số 493).

3.  Mẹ Thưa Tiếng “Xin Vâng”

Cho dầu bước đường phía trước đầy nguy nan, Mẹ vẫn đáp tiếng xin vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (1, 38). Với lời đáp trả này, Mẹ đang đi vào hành trình phưu lưu của đức tin. Có thể, Mẹ không biết phía trước cuộc đời, nhưng tin rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất chương trình của Người cách tốt đẹp.

Nếu sự bất tuân đã đưa bà Eva xa Thiên Chúa, sợ hãi và lẫn trốn; qua sự vâng phục, Đức Maria đã khai mở ơn cứu độ của Thiên Chúa cho con người. Thánh Irênê nói: “Nhờ vâng phục, Đức Mẹ đã trở nên nguyên nhân của ơn cứu độ cho chính mình và nhân thế. Như vậy, qua vâng phục, Mẹ đã tháo cởi nút dây sự chết trói buộc bà Eva vì bất tuân”. Sách Giáo lý đã nói lên điều cần thiết về sự vâng phục của Đức Maria: “Khi nói lên sự ưng thuận của mình đối với lời Thiên Chúa, Đức Maria trở thành Mẹ Chúa Giêsu… Mẹ chấp nhận ý định cứu độ của Thiên Chúa… Tự hiến toàn thân cho con người và công trình của con Mẹ… để nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Mẹ phục vụ mầu nhiệm Cứu Chuộc” (GLCG số 494).

III  ÁP DỤNG

Chắc hẳn, qua bài tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa muốn chuyển tải cho chúng ta sứ điệp: Giá trị của sự vâng phục như Mẹ và mời gọi con cái mình năng chạy đến với Mẹ. Thánh Montfort xác quyết: Qua Mẹ đến với Chúa là con đường chắc chắn và ngắn nhất.

1.  Giá Trị Của Vâng Phục

Đức Maria đã vâng phục Thiên Chúa, nên Người đã thực hiện nơi Mẹ những điều ký diệu. Sự bất tuân đã chia cắt con người với Thiên Chúa và con người với nhau, thì sự vâng phục là sợi dây tình yêu giúp kết nối con người xích lại gần nhau và kết giao thân tình với Thiên Chúa. Đàng khác, vâng phục mang lại cho chúng ta cuộc sống an bình, tươi vui vì đã trao gửi tất cả cho bàn tay yêu thương của Thiên Chúa chăm sóc và dẫn đưa. Là con cái của Mẹ Maria, chúng ta hãy xem vâng phục như của ăn thường ngày, như chất xúc tác khiến chúng ta dám trao dâng cho Chúa những dự tính, ước mơ và bước đường tương lai.

2.  Hãy Đến Cùng Mẹ

Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu, cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Cũng như Thiên Chúa, Mẹ hang chăm sóc, hướng dẫn và kêu mời mỗi người hãy ở trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Thánh Bênađô cho ta niềm xác tín: “Theo Mẹ, bạn không lạc lối; cầu xin Mẹ, bạn không thất vọng; thỉnh giáo Mẹ, bạn không lầm lạc. Được Mẹ đỡ nâng, bạn sẽ không vấp ngã. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không hãi hung. Được Mẹ dìu dắt, bạn sẽ yên tâm và đạt tới đích”.

Những ân ban Mẹ nhận lãnh từ Thiên Chúa, Mẹ luôn dành trọn cho con cái mình: Mẹ không muốn mất một ai, nhưng muốn cho tất cả nhận biết Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Do đó, năng chạy đến với Mẹ sẽ giúp chúng ta tang thêm lòng tin- cậy- mến, được Mẹ dạy cho biết điều đẹp ý Chúa, mang lại lợi ích cho bản thân và tha nhân.

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng chí ái đã thực hiện nơi Mẹ biết bao điều kỳ diệu. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin Chúa cũng không ngừng thanh tẩy lòng trí chúng con, để chúng con luôn biết sống và thực hiện những gì đẹp ý Chúa trong cuộc sống thường ngày bằng chính ơn gọi và khả năng của mình.

 

                                                    Montfort Nguyễn Xuân Pháp CT


Mục Lục