LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

MARIA – MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

(St 3, 9-15; Ep 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38)

 Ts. Giuse – Vinh Sơn Ngọc Biển, S.S.P.

Kể từ khi Ađam và Evà phạm tội bất tuân với Thiên Chúa, tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian, khiến cho bất cứ ai sinh ra từ dòng giống của Ađam và Evà thì đều mang trong mình hệ lụy của tội. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn có một chương trình nhiệm mầu của Người dành cho kế hoạch cứu độ. Chính vì vậy, Thiên Chúa đã tuyển chọn một người đặc biệt để cộng tác với Người. Người đó chính là Mẹ Maria. Khi được tuyển chọn để tham gia vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, Người đã gìn giữ Mẹ cách tuyệt đối để nên người độc nhất vô nhị không bị vướng mắc tội tổ tông truyền. Vì thế, Mẹ hoàn toàn miễn nhiễm.

1.           Kinh Thánh mặc khải về Đấng Đầy Ơn Phúc

Ngay từ trang đầu lịch sử cứu độ, sau khi Tổ Tông loài người sa ngã vì đã nghe theo lời xúi giục của ma quỷ. Thiên Chúa đã không bỏ mặc nhân loại trong sự chết, nhưng Người đã chuẩn bị cho nhân loại một người Mẹ tuyệt vời để thay thế cho những gì đã mất. Người Mẹ đó chính là Đức Maria sau này.

Trong sách Sáng Thế, Kinh Thánh cho biết: sau khi tuyên án, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Qua đó, Người đã mở ra cho con người một niềm hy vọng mới. Lời loan báo ấy được tuyên bố cách trọng thể: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3, 15).

Khi tuyên cáo như thế, Thiên Chúa cho thấy Người đã tuyển chọn một người phụ nữ khác thay thế cho Evà. Nơi người phụ nữ này, từ hành vi, thái độ hoàn toàn khác với Evà.

Nếu Evà đã thuận theo ma quỷ để chống lại Thiên Chúa, phá hoại kế hoạch cứu độ, thì nơi người nữ này, ngài đã cự tuyệt với tội lỗi cũng như trước những cám dỗ của nó. Vì thế, người phụ nữ này đã buông theo ân sủng và hoàn toàn thuận theo ý Thiên Chúa. Chính vì vậy Thiên Chúa đã ban cho người phụ nữ này quyền năng để chiến thắng và cùng thống trị Satan với Người.

Đến thời Tân Ước, những gì đã được tiên trưng trong Cựu Ước nay được ứng nghiệm.

Thật vậy, khi đến thời đã định, Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến truyền tin cho Đức Maria. Sứ thần đã kính chào Mẹ Maria với một thái độ hết sức kính tôn: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28). Qua cuộc truyền tin này, chúng ta thấy Thiên Chúa đã nêu cao sự trong sạch của Mẹ Maria khi tuyên dương Mẹ là Đấng Đầy Ân Sủng.

Mẹ Maria đã được diễn phúc ấy, nên ngay từ khi truyền tin, Thiên Chúa muốn gọi chính tên Mẹ là Đấng Đầy Ân Sủng.

Quả thật Mẹ Maria đã, đang và mãi mãi được Thiên Chúa ở cùng, vì thế, Mẹ là người ưu tuyển, là Evà mới, nên lẽ tất yếu, Mẹ trở thành người có phúc hơn mọi người phụ nữ.

Từ những đoạn Kinh Thánh trên đây, chúng ta khẳng định chắc chắn rằng: Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội là điều tất yếu, vì Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn để cùng người thực hiện kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trên nhân loại.

2.           Đặc ân vô nhiễm nơi Mẹ Maria

Khi Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria để cộng tác với Người cách trực tiếp, thì Người không thể không bảo vệ cũng như đổ tràn ân sủng của Người xuống trên Mẹ Maria! Điều này đã được chứng minh cách tỏ tường như:

Mặc dù Kinh Thánh không nói gì về thời kỳ đầu thai cũng như thơ ấu của Mẹ, nhưng theo tương truyền thì Mẹ Maria được sinh ra trong một gia đình đạo đức. Cha mẹ của ngài là bà Anna và ông Gioaan Kim. Mẹ được cưu mang và sinh hạ khi song thân đã cao niên. Ngay từ khi còn nhỏ, Mẹ đã tự nguyện khấn giữ mình đồng trinh để thuộc trọn về Chúa và phục vụ Người. Tuy nhiên, cuộc đời của Mẹ sang trang để thay vào ý mình bằng ý Chúa qua việc đón nhận lời sứ thần thừa lệnh Thiên Chúa truyền tin cho Mẹ sẽ mang thai và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Từ khi đón nhận lời “Xin Vâng” lịch sử ấy, Mẹ đã đi vào cuộc đời của Đức Giêsu như hình với bóng. Cuộc sống của Mẹ là của Đức Giêsu. Vui buồn, thành công hay thất bại của Đức Giêsu cũng là của Mẹ. Vì thế, Mẹ luôn đồng hành với Con yêu của mình từ thời ấu thơ, đến khi ra đi loan báo tin mừng và ngay cả dưới chân thập giá trên đồi Canvê. Cuối cùng, Thiên Chúa đã ân thưởng Mẹ cả hồn lẫn xác trên Thiên Quốc và được tuyên dương là Nữ Hoàng Thiên Quốc.

Quả thật, cuộc đời Mẹ ân sủng ngập tràn. Mẹ trở thành người có phúc và xứng đáng để thay thế cho Evà cũ. Nếu Evà đã bất tuân Thiên Chúa và đi vào ngõ cụt của tội lỗi, gieo rắc sự tội và chết chóc cho con người, thì nơi Đức Maria, Ngài đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa và cưu mang nguồn sự sống nơi mình, nên ngang qua việc cưu mang, hạ sinh và gắn bó với Đức Giêsu là nguồn sự sống, Mẹ đã sinh chúng ta ra trong ân sủng của Người.

Thánh Phaolô đã trình bày hệ quả mà Evà để lại, ngài nói: "Nếu một người đã đem tội vào thế gian, và theo sau sự tội, là sự chết, vì thế, mọi người phải chết  vì mọi người đã phạm tội."..."vì tội một người mà sự chết do người ấy gây nên, đã thống trị loài người "... "vì một người không vâng lời, nên đã làm cho mọi người mắc tội" (x. Rôma 5,12-19 ).

Khi Đức Maria xuất hiện, Mẹ đã đi ngược lại với lựa chọn của Evà khi vâng lời Thiên Chúa cách tuyệt đối. Vì thế, Mẹ đã trở thành người cưu mang Cây Sự Sống là chính Đức Giêsu.

Như vậy, việc Thiên Chúa ân thưởng Mẹ để Mẹ trở thành người diễm phúc hơn mọi người phụ nữ là lẽ đương nhiên. Khi ban cho Mẹ đặc ân này, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ hưởng nếm trước sự viên mãn tròn đày của NướcTrời, bởi vì từ cung lòng Mẹ đã “được đầy Ơn Cứu Chuộc của Đấng Cứu Thế là Con mình một cách đặc biệt, Đức Trinh Nữ Maria, ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ mình, không mắc tội tổ tông truyền”. Đây chính là trọng tâm của tín điều mà Đức Giáo Hoàng Piô IX long trọng tuyên bố năm 1854 cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo phải tin để cho được rỗi linh hồn.

3.           Đặc ân vô nhiễm nơi Mẹ Maria và cuộc đời chúng ta

Mỗi khi mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo Hội mời gọi con cái của mình hãy cùng với chính Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã làm cho Mẹ những điều vĩ đại.

Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng quyền uy cao trọng, là Đấng làm chủ muôn loài muôn vật và là tác giả của mọi loài thọ sinh. Tuy nhiên, dù quyền năng, Thiên Chúa cũng không thể tác tạo một Maria thứ hai như Mẹ; dù lòng thương xót của Thiên Chúa có vô bờ vô bến, thì Người cũng không thể ban một ơn nào cao trọng hơn ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội mà Người đã ban cho Mẹ Maria.

Với những ơn cao trọng đặc biệt đó, Giáo Hội mời gọi người tín hữu hướng về Mẹ Maria như là một mẫu gương tuyệt vời cho đời sống thánh thiện của mình.

Trước hết, chúng ta nhìn lên Mẹ là mẫu gương của việc vâng phục, trung thành và gắn bó trọn đời nơi Thiên Chúa.

Thứ đến, đó là gương khiêm nhường thẳm sâu. Sự khiêm nhường này chúng ta nhận thấy rõ khi Mẹ thưa với sứ thần: “Này tôi là nữ tỳ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”.

Cuối cùng, Giáo Hội mời gọi con cái mình hướng về Mẹ là Đấng Đầy Ơn Phúc và năng chạy đến với Mẹ trong tâm tình con thảo, để xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta được biết can đảm lướt thắng mọi cám dỗ của ba thù, ngõ hầu tâm hồn và thân xác chúng ta xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa ngự.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ trổi vượt trên muôn loài thọ tạo. Xin Chúa thương nhận lời Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Mẹ của mọi người cầu thay nguyện giúp, mà ban cho chúng con biết yêu mến và bảo vệ đức trong sạch theo bậc sống của mình, để xứng đáng trở nên con Thiên Chúa, nhất là xứng đáng được Chúa ngự vào lòng chúng con qua Bí Tích Thánh Thể mà lát nữa đây chúng con sẽ tiếp rước. Amen.


Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung