ÐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

@ Viết để ca ngợi Mẹ Maria với tước hiệu Trinh Nữ Vương . Cảm hứng Lc 1,26-38

 

Con người sinh ra ai cũng phải chết .Ðó là định luật tất yếu của thân phận làm người. Có nhiều cái chết . Có cái chết đặt vấn nạn cho ta về ý nghĩa cuộc sống .Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi sự chết .Nhưng cái chết của Chúa Giêsu mang lại sự sống .Chết là phục sinh,là khải hoàn vinh thắng ."Nếu hạt lúa mì không chết đi ,không thúi đi...."(Ga 12,24 ).Như vậy,cái chết của Chúa Giêsu là khởi điểm cho niềm hy vọng ,niềm cậy trông của con người .Chết mới nói lên lời.Chết mới mang lại sự sống đời đời ."Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con Một,để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết,nhưng được sống muôn đời " ( Ga 3,16 ).

Chính Chúa Giêsu đã xác nhận điều này .Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ của nhân loại , là Mẹ của mỗi người có lòng tin . Mẹ cũng phải trải qua cái chết ,nhưng cái chết của Mẹ mang ý nghĩa cao siêu cho cuộc sống con người :chết là biến đổi ,là khởi điểm cho cuộc sống mới .Mẹ chết đi là để được về với Chúa cả hồn lẫn xác trên Nước Trời .Mẹ chết đi để được khải hoàn ,ngồi bên cạnh Chúa,làm Nữ Vương Vũ Trụ Trời Ðất . Mẹ là Nữ Vương uy quyền trước mặt Chúa . Mẹ cầu bầu cho nhân loại khỏi sa vào tay ma quỉ ,sự dữ .Mẹ là Nữ Vương Vũ Trụ Trời Ðất luôn liên kết với con Mẹ: Ðức Giêsu Kitô trong công cuộc cứu rỗi nhân loại .Mẹ là Nữ Vương với đầy đủ ý nghĩa của chữ Nữ Vương . Một Người Mẹ đầy uy quyền luôn ở bên ngai tòa con của Mẹ .Một người Mẹ luôn tế nhị ,nhắc nhớ con người hãy làm theo ý Chúa để được ơn cứu độ:"Người bảo gì,các anh cứ việc làm theo " (Ga 2 ,5 ).Một Người Mẹ đã nong nả

đem Tin Vui cho bà chị họ là bà Élizabeth và cho nhân loại qua Gioan Tẩy Giả còn trong cung lòng mẹ của mình ."(Lc 1,39-56 )

 

Lạy Mẹ Maria Trinh Nữ Vương ,

Con đang sống cách Mẹ 2001 năm .Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt nhất hơn mọi người trên thế gian .Mẹ đã được Thiên Chúa giữ gìn,bao bọc,chở che như Con ngươi mắt Chúa . Con cảm nghiệm tình thương vô biên của Chúa .Con như thấy Mẹ đang sống với con trong giây phút hiện tại này .Xin làm cho giây phút hiện tại đời con luôn đẹp mãi .Giây phút có Mẹ ở cùng ,có Mẹ hiện diện .Ðó là giây phút đẹp nhất đời con . Con luôn cảm thấy cuộc đời của con là bài học yêu thương vì Mẹ đã dậy con :"Người bảo gì hãy làm theo " .Cuộc đời của con luôn đẹp vì con đã biến mọi biến cố ,mọi giây phút cuộc đời thành những nghĩa cử yêu thương .

 

Lạy Mẹ Maria ,Trinh Nữ Vương ,

 

Xin Mẹ mở rộng cửa Trời cho con và mọi người để chúng con vào chiêm ngắm vinh quang của Mẹ .Vinh quang Mẹ đã nhận lãnh từ nơi Chúa Giêsu Con của Mẹ .Vinh quang đầy uy quyền qua tước hiệu Trinh Nữ Vương .

Xin Mẹ soi sáng ,chỉ đường dẫn lối cho chúng con để cuộc hành trình đầy cam go dưới thế,chúng con đầy can đảm và nghị lực để vượt thắng.

Mẹ là Ngôi Sao Biển dẫn chúng con trong cuộc hải hành vượt sóng ba đào tiến bước về quê Trời hưởng dung nhan sáng ngời của Mẹ.

"Kính chào Ðức Nữ Vương ,

Bà là Mẹ xót thương,

Ngọt ngào cho cuộc sống,

Kính chào Lẽ Cậy Trông " (trích Salve Regina ). Amen .

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT Ðàlạt

Alléluia . 22/8/01


Trở Về Trang Mục Lục