NGƯỜI MẸ

                                                                                             

  

Vào ngày thứ sáu Thánh, những người kitô hữu tưởng nhớ cuộc khổ hình và tử nạn của Ðức Kitô. Bị phản bội và bị bắt vào chiều hôm trước, Ngài đã ở tù qua đêm. Một cuộc xét xử vội vàng để kết án tử. Ngài chịu khổ hình đòn roi trước khi vác và kéo lê thập giá đến nơi chịu tử nạn : đó là dốc đồi bên cửa thành Giêrusalem .

 

Ðồi Calvaire đã được bao hoạ sĩ diễn tả qua nhiều bức tranh, một cảnh tượng thân thuộc trong các xứ Kitô giáo. Thật là ích lợi khi nhắc lại rằng trong khổ hình phải chịu, người chịu kết án đã không bị tất cả bỏ rơi : các bạn Ngài đã chạy trốn, nhưng Mẹ Ngài và Gioan vẫn còn đó . Sự hiện diện lịch sử của Ðức Maria dưới chân thập giá, nơi con của Người hấp hối là một mầu nhiệm của đau khổ và của đức tin .

 

Những hoạt cảnh Noel đã thường khéo hình dung Trinh nữ và Hài nhi . Hạnh phúc, bình an, người mẹ trẻ ngắm nhìn con mình, luôn giữ ngài trên đầu gối hoặc trong tay. Khi Mẹ không ngắm nhìn Ngài, Mẹ lại quay nhìn những người tới chiêm bái, với sự khiêm tốn cùng hãnh diện. Con đầu lòng trong sự trinh trắng đã tạo cho Mẹ niềm vui vĩ đại .

 

Tuy Ðức Maria không hiểu hết tất cả, nhưng Mẹ đã hiểu nhiều sự : sứ điệp của thiên thần, lời tiên tri của Simêon và Anna, cuộc gặp gỡ với các luật sĩ trong Ðền Thánh khi lên Giêrusalem, sự thăm viếng của ba nhà thông thái, cuộc chạy trốn sang Ai Cập để tránh sự thù hằn của vua Hêrôđê . Mẹ không hiểu tất cả, nhưng cái nhìn của Mẹ thật rõ và sẵn sàng .

 

Ba mươi năm sau, đây là giờ hấp hối . Chồng lên hình ảnh người mẹ bế con trẻ là hình ảnh "không được nâng đỡ " của người mẹ tham dự vào khổ hình bất công của con mình , tiếp nhận người con chết trong tay mình .

 

Tất cả đều nổi loạn trong ta : sự bất công của người vô tội phải chết, thảm kịch của người mẹ mất đi đứa con duy nhất, sự bỏ rơi và phản bội của các môn đệ . Không có gì đau khổ trong lòng , không có gì nổi loạn nơi trí óc cho bằng tượng Ðức Mẹ sầu bi

( Pietà ), biểu hiệu của Ðức Maria đứng canh thức bên Chúa Kitô tử nạn. Hơn cả sự đóng đinh thập giá, tượng Ðức Mẹ sầu bi diễn tả cực điểm thảm kịch của Ðấng sáng lập Kitô giáo .

 

Người ta từng hiểu sai về Thiên Chúa nhập thể, vì sự nhập thể vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Người ta còn hiểu tệ hại hơn về việc Ngài chấp nhận vượt qua đau khổ và sự chết để cứu độ nhân loại; tuy họ quả quyết nơi đây có mầu nhiệm cứu độ. Nhưng ngược lại, người ta hiểu rất rõ thảm cảnh người mẹ đối diện với cái chết của con mình, thảm cảnh thật bất nhân dường nào, điều này nằm trong lãnh vực kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta không thể hình dung hết tình cảm của Ðức Giêsu đối với sự ngược đãi và cái chết của Ngài. ngược lại, chúng ta có thể hiểu rõ sự đau đớn xé lòng của Mẹ. Kitô giáo không là một đạo anh hùng, cũng không là một luân lý vị kỷ ; hay thấp hơn nữa, nó không là một đạo thần tiên . Kitô giáo đã được nhào nặn với thịt và máu . Sự đau khổ của Ðức Maria đã đưa thảm kịch thập giá vào tầm mức của chúng ta . Một Thiên Chúa chết trên thập giá. Một người mẹ khóc dưới chân của Ngài .

 

 

 

( Dịch theo bài viết của cha J.R.Armogathe )

 

 

 

 


Trở Về Trang Mục Lục