YẾU TỐ ÐẶC TRƯNG CỦA CHUỖI MÂN CÔI

Là lời kinh nguyện theo Tin Mừng được tập trung vào mầu nhiệm Nhập Thể cứu độ, Chuỗi Mân Côi có một khuynh hướng rõ rệt về Ðức Kitô. Thật vậy yếu tố đặc trưng nhất của nó - tức việc đọc đi đọc lai kinh Kính Mừng - trở thành việc không ngừng ca tụng Ðức Kitô, vì Người là đối tượng cuối cùng của việc thiên thần truyền tin và lời chào mừng của mẹ Thánh Gioan Tẩy Giả: Người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc (Lc1, 42). Chúng tôi còn nói thêm rằng: Việc lặp đi lặp lại kinh Kính Mừng làm thành một bản kịch trong đó việc suy niệm các mầu nhiệm được tăng triển: Ðức Giêsu được nêu tên trong mỗi kinh Kính Mừng chính là Con Thiên Chúa và Con Ðức Trinh Nữ, sinh ra tại hang đá Bê Lem, được Mẹ Người dâng vào đền thánh, là cậu thanh niên đầy nhiệt tâm đối với công việc của Chúa Cha, là Ðấng Cứu Ðộ hấp hối trong Vườn Cây Dầu, là người bị đánh đập và đội mão gai; là Ðấng sống lại từ cõi chết và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang để thông ban Chúa Thánh Thần.

Người ta cảm thấy cần thiết lập lại tầm quan trọng của một yếu tố quan trọng khác của chuỗi Mân Côi, ngoài giá trị của yếu tố ca tụng và cầu xin: Ðó là yếu tố suy niệm. Không suy niệm, chuỗi Mân Côi trở thành một xác không hồn, và việc lần hạt sẽ nguy hiểm trở thành việc lặp đi lặp lại cách máy móc những công thức và đi ngược lại lời khuyên bảo của Ðức Giêsu: Khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là đươc nhận lời (Mt 6, 7). Theo bản chất của nó, việc lần Chuỗi Mân Côi đòi buộc phải đọc theo một nhịp độ bình thản để người đọc có thời giờ suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời của Ðức Kitô được nhìn thấy qua tâm hồn của Ðấng sống kề cận nhất bên Ðức Kitô, và như thế, người đọc sẽ múc lấy được ơn thiêng nơi kho tàng phong phú của việc lần chuỗi.

(Ðức Thánh Cha Phaolô VI, Tông huấn về việc tôn sùng Ðức Trinh Nữ Maria, số 46, 47, ngày 2-2-1974)


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà