THỨ BA TUẦN THÁNH, năm B

Ga 13,21-33.36-38

 

Sự ra đi trong đêm tối của Giuđa nói lên ân mưu ám hại Chúa Giêsu của Giuđa. Chúa Giêsu biết trước mọi sự, nhưng Ngài hân hoan đón chào cái chết như vinh quang Cha Ngài dành cho Ngài. Chúa ý thức sâu xa tình yêu Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại ngang qua Ngài cho dù Ngài có phải trải qua đau khổ và nước mắt. Ngay giờ này, Chúa Giêsu nhìn thấy con đường Ngài sẽ phải trải qua: con đường thập giá, con đường thống khổ. Chúa Giêsu người tôi tớ của Giavê không hề nao núng khi nghĩ về tình yêu của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa đã chọn Ngài từ trước khi lọt lòng mẹ, Thiên Chúa đặt Ngài lên cao, Ngài là ánh sáng cứu độ cho mọi người. Tuy rằng con đường Ngài sẽ phải đi qua là con đường thập giá, con đường đau khổ, Chúa chấp nhận tất cả đểå thực hiện ý định cứu thế của Cha Ngài.

Ở đây chúng ta tự hỏi: tại sao các môn đệ sống thân tín với Đức Kitô mà không hề hay biết kế hoạch Giuđa đang giăng ra để bắt Chúa Giêsu. Tại sao họ sống thân mật với Giuđa mà lại mù loà trước những gì đang diễn ra nơi Giuđa ? Ở đây ta có thể hiểu

được lời nói ngon ngọt của Giuđa đã đánh lừa được các môn đệ, nhưng không thể đánh lừa được Thiên Chúa. Một lúc nào thì tất cả những uẩn khuất nơi ta cũng sẽ bị phanh phui ra.

Giáo Hội đang tiếp tục con đường của Chúa Giêsu. Mọi người có lòng tin đều được mời gọi sống con đường ấy. Liệu chúng ta có sẵn sàng đi vào con đường ấy với tất cả lòng tin của ta hay không ?

Phêrô xưa đã đi con đường Chúa. Các môn đệ cũng đi con đường đó, nhưng lúc đầu chưa có Thánh Thần và Chúa chưa được treo lên để tuôn đổ thánh Thần nên họ lo sợ. Khi Chúa Thánh Thần đến, Phêrô cũng như các tông đồ đều hiên ngang làm chứng cho Chúa dẫu có phải đổ máu.

Mọi người chúng ta có lòng tin đều có thể và phải đi con đường thập giá nếu chúng ta bám chặt và cầu xin Chúa Thánh Thần. Thánh Thần sẽ ban cho ta lòng can đảm và kiên vững để thực hiện sứ mạng cứu thế của Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà