THỨ TƯ TUẦN THÁNH, năm B

Mt 26,14-25

 

Chúa biết mọi hoạt động lén lút của Giuđa vì trong những ngày này Giuđa đi gặp những vị lãnh đạo tôn giáo để bán Chúa Giêsu với 30 đồng bạc. Chúa Giêsu vẫn làm ngơ, không hề để ý gì về việc đó cả. Chúa muốn sống hoàn toàn những lời Kinh Thánh viết về người tôi tớ Giavê. Chúa Giêsu vẫn sống như một người tôi tớ Giavê, nghĩa là lúc nào Ngài cũng sống suy niệm theo ý của cha Ngài. Chúa luôn luôn trung thành với Thiên Chúa Cha. Phần Ngài, Ngài không muốn thử thách ai nhưng con người có tật bất trung. Dân Do Thái luôn nhìn ra lân  quốc bắt chước họ sống thờ ngẫu tượng, thờ bò vàng.Lúc yên hàn đã vậy, huống chi khi gặp bất trắc, họ sẵn sàng phản bội tình yêu Chúa để mong được an ủi hơn. Suốt lịch sử họ phản bội giao ước tình yêu. Lẽ dĩ nhiên trong dân cũng có những người trung thành trong những cơn thử thách như Gióp. Tuy nhiên, sự trung thành của Gióp và nhiều người khác vẫn không bù đắp được những bất trung mà dân phản bội. Phải có một con người bao trùm tất cả ngang hàng với Thiên Chúa mới có thể khoả lấp được tất cả. Người đó là Chúa Giêsu đến làm công việc này.

Mọi người có đức tin hãy cầu nguyện cho Hội Thánh để Hội Thánh bền vững và đáp trả lại tình yêu của Chúa. Xin cho mọi người đừng có não trạng như Giuđa mà hãy sống trung thành và kiên vững, đừng bao giờ phản bội lại giao ước tình yêu của Chúa.

Tin Mừng viết:”Chúa Giêsu hết sức xao xuyến và Ngài tuyên bố công khai:” Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ phản bội Thầy”( Ga 13, 21  ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà