Chay tịnh

 

Mùa Chay là mùa còn vượt trên việc chay tịnh. Phải chăng cũng là một mùa tươi vui yến tiệc. Mùa Chay ta phải chay tịnh một số lãnh vực nhưng cũng là lễ tiệc trong một số lãnh vực khác.  Đó là mùa mà chúng ta nên:

 

 

Hãy chay tịnh không phán đoán tha nhân; khao yến tiệc mời Kitô ngự trị.

Giữ chay tịnh nối cách ngăn vạn lý; mở tiệc mừng ta hiệp nhất cùng nhau.

Vào chay tịnh lánh ra chốn u sầu; vui nghênh đón cuộc đời bằng thực tại.

Tâm chay tịnh chớ nghĩ suy sai trái; ngợi ca khen cảm tạ Chúa chữa lành.

Khẩu chay tịnh xua tư tưởng u minh; cất tiếng lên làm sạch trong bầu khí.

Lòng chay tịnh đánh tan điều nghịch ý; vui chấp nhận trong cảm tạ tri ân.

Và chay tịnh nhận chìm nguồn tức giận; để kiên trì bình trị nếp hân hoan.

Để sạch lòng chớ vương vấn bi quan; tuôn hoan hỷ lạc quan vào thế chỗ.

Khép lại đi bao ưu tư thách đố; dang rộng tay cúi nhận lệnh Chúa truyền.

 

Mang chay tịnh dập tắt mối ưu phiền; để nâng cao lòng tri ân ham thích.

Hủy diệt đi đầu mối gây tiêu cực; xây phấn khởi với lập trường cả quyết.

Chay tịnh tháo gỡ bao áp lực vô tình; hãy đứng lên trong liên lỉ cầu kinh.

Chay tịnh khai trừ hành vi thù nghịch; tiếp đón tinh thần lực vô đề kháng.

Chay tịnh xua tay với điều cay đắng; và tiến dâng lòng quảng đại thứ tha.

Chay tịnh vô hiệu hóa mối can qua; chân lý tỏ soi miên trường vĩnh cửu.

Chay tịnh xóa đi nản lòng cố hữu; vui liên hoan gieo tin tưởng cậy trông.

Giũ sạch đi bao duyên cớ ngã lòng; mừng lẽ thật nâng tâm hồn cao quý.

 

Chay tịnh đánh tan biếng nhác vô lý; đem vui mừng tạo sốt sắng đam mê.

Chay tịnh biến đi ngờ vực ê chề; mừng vui lên trong tâm thành chân thực.

Chay tịnh cản ngăn ưu tư bạc nhược; hãy đón chào bao hứa hẹn ứng linh.

Chay tịnh xa tăm tối đón bình minh; rọi tia dương ô thanh quang an bình.

Chay tịnh xóa bỏ nhảm nhí u linh; khao tiệc vui trong lặng thinh trọn hảo.

Chay tịnh vượt ra khó khăn áp đảo; tìm liên hoan trong thần lực kinh cầu.

 

Từ bản tiếng Anh

(tác giả ẩn danh) 

          nvh chuyển ngữ 

 

 

Fasting

 

Lent should be more than a time of fasting. It should be a joyous season of feasting. Lent is a time to fast from

certain things and to feast on others. It is a season in which we should:

 

 

Fast from judging others; feast on the Christ indwelling them.

Fast from emphasis on differences; feast on the unity of all life.

Fast from apparent darkness; feast on the reality of light.

Fast from thoughts of illness; feast on the healing power of God.

Fast from words that pollute; feast on phrases that purify.

Fast from discontent; feast on gratitude.

Fast from anger; feast on patience.

Fast from pessimism; feast on optimism.

Fast from worry; feast on Divine order.

 

Fast from complaining; feast on appreciation.

Fast from negatives; feast on affirmatives.

Fast from unrelenting pressures; feast on unceasing prayer.

Fast from hostility; feast on non-resistance.

Fast from bitterness; feast on forgiveness.

Fast from personal anxiety; feast on eternal truth.

Fast from discouragement; feast on hope.

Fast from facts that depress; feast on verities that uplift.

 

Fast from lethargy; feast on enthusiasm.

Fast from suspicion; feast on truth.

Fast from thoughts that weaken; feast on promises that inspire.

Fast from shadows of sorrow; feast on the sunlight of serenity.

Fast form idle gossip; feast on purposeful silence.

Fast from problems that overwhelm; feast on prayer that undergirds.

 

 

Author unknown

 

 

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà