Những Cơn Cám Dỗ

Trong đi sng con người cn nhng nhu cu căn bn như qun áo, lương thc, nhà ca cho đi sng. Nhưng con người chúng ta li luôn có mong mun nhiu hơn, cùng mc đ cao hơn thế na. Đó là đu mi dn đưa vào vòng b cám d.

Cám d có t ngày to thiên lp đa. Kinh Thánh trong sách Sáng thế thut li cơn cám d đu tiên mà con người vướng vào. Đó là cơn cám d li phm điu Thiên Chúa cm Ông Bà nguyên t Adong Eva.

Ông Bà nguyên t chúng ta đã nghe li con rn ma qy đường mt d d ăn trái Thiên Chúa cm ăn trong vườn đa đàng. Hu qa là ti nguyên t thm nhp ăn r sâu trong máu m, xương ty, trái tim tâm hn cùng thân xác con người chúng ta t Ông Bà thy t lan ta cho ti mi thế h con người. T ngày đó càng phát sinh ra nhiu hình thc ti li khác na nơi con người, càng phát sinh nhng ước mun khác l vượt ra ngoài nhng nhu cu cn thiết cho đi sng.

Chúa Giesu, Con Thiên Chúa, xung trn gian làm người, cũng đã b ma qi cám d. Nhưng thay vì như Ông bà nguyên t Adong Eva nghe theo ma qi cám d, Ngài đã cương quyết đi kháng chng li chúng.

Ngày xưa ma qi cám d Ông Bà nguyên t trong vườn đa đàng. Nhưng nay ma qi bày cơn cám d Chúa Giêsu ba nơi khác nhau: trong sa mc, nơi đn th và trên núi cao.

1. Cám d ma qu bày ra trong sa mc: „ Nếu Ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến nhng hòn đá này biến thành bánh. „

Cơn cám d đến đúng lúc Chúa Giêsu đang đói. Vì đã 40 ngày Người ăn chay nhn đói trong sa mc. Cơn cám d nhm thng vào nhu cu tha mãn no đói ca con người.

Cám d m đu đy thách thc:“ Nếu Ông là Con Thiên Chúa...”. thách thc này chúng ta cũng hay nghe trong đi sng: nếu ông có tài, có quyn phép...Thách thc như thế là cái by, cái kế giăng ra khiêu khích lòng t cao t đi nơi con người.

Chúa Giêsu không đếm xa cái by đó. Nhưng Ngài tr li đi li bng li khôn ngoan thâm sâu đo đc và cũng nói lên s mng ca Ngài:“ Người ta sng không nguyên bi bánh, nhưng bi mi li do ming Thiên Chúa phán ra”.

Trong bước đường rao ging nước Thiên Chúa sau này, Chúa Giêsu đã hai ln làm phép l cho bánh hóa ra nhiu đ nuôi sng nhng người đang lúc đói đi theo nghe Người ging thuyết.

Nhng người đi nghe Chúa Giêsu ging thuyết b mi s sang mt bên. H m tâm hn trái tim mình ra cho Li Chúa. Và như thế h có th được lãnh nhn bánh ăn trong cung cách chính đáng. Và Chúa Giêsu đã làm phép l cho h có bánh ăn đy đ trong lúc đói.

Nghe Li Chúa giúp cho tr nên đi sng liên kết vi Chúa. Và dn đưa t đc tin ti lòng yêu mến, cùng khám phá ra nhng điu khác na.

Phép l Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiu cho nhng người đang đói đi theo nghe Li Chúa ging là hình nh nói v phép bí tích Thánh Th Chúa Giêsu c hành trong Ba tic ly ngày Th Năm tun thánh. Bánh đã tr nên Mình, thân xác Chúa Giêsu là lương thc cho tâm hn đc tin con người. Chúa Giêsu đã tr nên bánh cho con người. Phép l bánh hóa ra nhiu liên tc hin th không cùng cn trong mi thi gian.

Linhmc Alfred Delp trong nhà tù Đc quc xã đã có suy tư:“ Bánh, lương thc ca ăn quan trng, t do quan rng hơn, nhưng quan trng nht là s trung thành liên tc và s cu nguyn không ngng ngh”.

2. Cơn cám d ma qi bày ra cho Chúa Giêsu nơi tường thành đn th: „ Nếu Ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình cung đi, vì có li chép rng: Ngài đã ra lnh cho các Thiên Thn đến vi Ông, và chư v đó s nâng đ ông trên tay, đ ông khi vp vp chân vào đá”.

Cũng cái by giăng ra đ th thách bn tính kiêu ngo con người Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu không đế xa đến cái by đó, mà tr li thng vào cám d.

Chúa Giêsu đi li thng thng: „Ngươi đng th thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Cám d này ngày xưa ma qi bày ra cho Chúa Giêsu. Nhưng cũng là câu hi hay đúng hơn là cám d cho con người chúng ngày hôm nay v tính kiêu ngo mun đt Thiên Chúa là đi tượng đem phân tích th nghim trong phòng thí nghim, mà không th tìm ra Thiên Chúa nơi đó.

Trước hết vic phân tích th nghim đt điu kin chi b Thiên Chúa, tc là đt mình trên Ngài. Con người chúng ta b qua sang mt bên chân tri tình yêu thương và tiếng nói thm trong tâm hn. Ch còn công nhn kết qa ca phân tích th nghim trong tay mình thôi. Ai suy nghĩ tin tưởng như thế, h t cho mình là Thiên Chúa, và h thp không ch Thiên Chúa, nhưng c thế gii người khác và chính mình.

Cuc cám d Chúa Giêsu t trên cao tường thành đn th m ra tm nhìn hướng v thp gía. Chúa Giêsu Kitô không gieo mình t nơi cao tường thành đn th xung bên dưới thp. Ngài không nghe kli cám d nhy t nơi cao xung nn đt bên dưới. Ngài không th thách Thiên Chúa. Nhung ngài đã đi xung sâu vào cõi s chết, trong đêm ti ca cô đơn b b rơi không được ch che.

Ngài đã dn thân bước vào tình yêu Thiên Chúa cho con người. Vì thế Ngài biết, qua bước nhy đó ngài s ch rơi vào bàn tay nhân lành tràn đy tình yêu thương ca Thiên Chúa thôi. Cung cách sng như thế làm nh li li Thánh Vnh 91: Ai tin tưởng dõi theo ý Thiên Chúa, người đó không b rơi vào biến c s hãi hùng, không b b rơi. Vì h biết lý do nn tng ca thế gii là tình yêu. Và Thiên Chúa chính là tình yêu.

3. Cám d th ba : „Ma qi đưa Người lên núi cao, và ch cho Người xem thy mi nước thế gian và vinh quang ca nhng nước đó, ri nó nói vi Người rng: Tôi s cho Ông tt c nhng cái đó, nếu ông sp mình th ly tôi”.

Cám d v vinh quang quyn lc này ngày xưa ma qi bày ra cho Chúa Giêsu. Nhưng cũng vn hng bày ra th thách trong Hi Thánh, nơi con người chúng ta ngày nay.

Chúa Giêsu đã không màng ti cám d, by ma qi giăng bày ra, mà còn cho ma qi th đ đui nó đi:“ Ngươi phi th ly Thiên Chúa ngươi, và ch phng s mt mình Ngài”.

Quyn lc ca Chúa Giêsu không là quyn lc cai tr. Nhưng là quyn lc ca đng chu đau kh, b đóng đinh chết trên thp gía và sau đó sng li t cõi chết.

Đt nước vương quc ca Chús Giêsu không phi là vương quếc quyn lc trên trn gian vi nhng vinh quang hào nhoáng như ma qi trình bày ch v ra. Nước Thiên Chúa phát trin qua s hy sinh khiêm nhường, t b mi s theo Chúa, tin theo Chúa Ba Ngôi, và tuân gi nhng gii răn ca Người.

Chúa Giêsu nói vi chúng ta cũng như ngày xưa Ngài đã nói vi ma qi, vi Thánh Phero và vi hai môn đ trên đường Emmaus: Nước Thiên Chúa không phi là nước trn gian. Nước Thiên Chúa là ơn cu ri cho con người. Chúa Giêsu mang tình yêu Thiên Chúa đến cho con người trên trn gian.

(Cm hng t. 

- Joseph Ratyinger, Benedickt XVI., JESUS von Nazareth, Herder 2007, 2. Kapitel., S. 54-74

- Joachim Gnilka, Das Matthaeusevangelium, 1,1-3,48, Sonderausgabe, Herder 2000, S. 82-93)

/////////////////////////////

Nhng cám d vn hng luôn bao quanh con người, bao quang trong đi sng xã hi đo đi t ngày Ông bà nguyên t, dưới nhiu hình thc, mu sc khác nhau, như Đc thánh cha Phanxico đã có nhn xét ngày l Tro m đu mùa chay 2014, ngài nói: ”Chúng ta đang sng trong mt thế gii ngày càng gi to, trong mt nn văn hóa quan tâm ti ”hành đng”, ti nhng gì là ”hu dng” trong đó vô tình chúng ta loi b Thiên Chúa ra khi chân tri ca chúng ta. Mùa chay kêu gi chúng ta hãy tnh thc, hãy nh rng chúng ta là th to, ch không phi là Thiên Chúa”.

Mùa Chay 2014

Lm. Đaminh Nguyn ngc Long (songductin.de)


Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung